Stridslust Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder stridslust, varianter, uttal och böjningar av stridslust

Stridslust synonym, annat ord för stridslust, vad betyder stridslust, förklaring, uttal och böjningar av stridslust.

Vad betyder och hur uttalas stridslust

Stridslust uttalas strids|lust och är ett substantiv.

Ordformer av stridslust

Singular

stridslust
obestämd grundform
stridslusts
obestämd genitiv
stridslusten
bestämd grundform
stridslustens
bestämd genitiv

Stridslust är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet stridslust

  1. Lamachos var under senare delen av 400-talet f.Kr. en bland huvudmännen för krigspartiet i Aten och utmärkte sig ständigt såväl genom överdådig tapperhet som genom redbarhet och oegennytta vid krigsmedlens förvaltning. För sin omättliga stridslust och sitt martialiska uppträdande hånas han bittert av Aristofanes. Med Nikias och Alkibiades delade han 415 befälet över den stora expeditionen till Sicilien, vilken måhända skulle ha fått en gynnsammare utgång, om man följt Lamachos dristiga råd att omedelbart angripa Syrakusa, innan dess invånare hunnit hämta sig från sin bestörtning. Lamachos stupade utanför Syrakusa. (källa)
  2. Hirsch intog en mycket bemärkt ställning bland de ledande männen på jordbrukets område i sitt hemland och förfäktade med stark stridslust sina meningar. En sådan var, att lantbruksundervisningen borde utvidgas och ordnas med amtslantbruksskolorna som grund för högre, vetenskaplig undervisning vid en lantbrukshögskola, vilket önskemål 1898 förverkligades efter förslag av en kommitté med honom som ordförande. En annan var, att förbättringen av landets kreatur borde ske genom renavel av de inhemska lokala raserna, en uppfattning, som blivit ledande grundsats vid den norska kreatursaveln. Han var en föregångsman på detta område, i det att han utbildade en framstående besättning av österdalsboskap. (källa)
  3. Lord Roberts framträngde nu raskt i Fristaten, vid Poplar Grove (7 mars) och Driefontein (10 mars) kastades boerna tillbaka, och 13 mars kunde Roberts intåga i Bloemfontein. Hans ställning där var till en början ganska sårbar, i det att hans förbindelselinjer var hotade och livsmedelstillförseln knapp. I Bloemfontein nödgades Roberts stanna sex veckor medan järnvägskommunikationerna tryggades och bristerna i härens utrustning nödtorftigt avhjälptes. Under tiden försvagades emellertid härens stridsduglighet genom en svår tarminflammationsepidemi, och djärva boeranförare, framför allt Christiaan de Wet, förmådde genom några lyckade kupper (överfallet vid Sannah's Post 31 mars, överrumplingen vid Reddersburg 4 april och inneslutningen av Wepener 9-25 april) återuppliva sina landsmäns sjunkna mod och stridslust. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.