Sumpgas Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder sumpgas, varianter, uttal och böjningar av sumpgas

Sumpgas synonym, annat ord för sumpgas, vad betyder sumpgas, förklaring, uttal och böjningar av sumpgas.

Vad betyder och hur uttalas sumpgas

Sumpgas uttalas sump|gas och är ett substantiv.

Ordformer av sumpgas

Singular

sumpgas
obestämd grundform
sumpgas
obestämd genitiv
sumpgasen
bestämd grundform
sumpgasens
bestämd genitiv

Plural

sumpgaser
obestämd grundform
sumpgasers
obestämd genitiv
sumpgaserna
bestämd grundform
sumpgasernas
bestämd genitiv

Sumpgas är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet sumpgas

  1. Den kemiska föreningen metan är det enklaste kolvätet, med den kemiska formeln CH4. Metan är en luktfri och färglös gas. När den säljs kommersiellt blandas den vanligen med små mängder illaluktande svavelföreningar såsom THT (tetrahydrotiofen) för att läckor lättare ska kunna upptäckas Metan kallas även sumpgas, eftersom den bildas vid nedbrytning av organiskt material i syrefattiga miljöer, till exempel bottnen på kärr. Ett annat namn är gruvgas efter dess benägenhet att sippra ut i gruvgångar, där den sedan riskerar att antändas vilket gör den till ett allvarligt hot mot gruvarbetare - gasexplosioner kostar regelbundet människoliv. Metan är även den växthusgas som (efter koldioxid) står för det nästörsta bidraget till den globala uppvärmningen. (källa)
  2. Lyktgubbe eller irrbloss är ett ljussken ute i naturen som i folktron oftast associerades med en varelse som bar på en lykta. Ljusfenomenet kan uppstå spontant då sumpgas självantänder. Förr i världen kände man inte till varför plötsligt en eldslåga kunde uppenbara sig och man sökte en förklaring till det man inte förstod. Man ville skapa sammanhang och förstå sin omvärld och då måste irrblosset ha en funktion. (källa)
  3. Sumpgas är ett gemensamt namn för ett antal gaser som bildas vid nedbrytning av biologiskt material, främst under vatten eller i andra syrefattiga miljöer. Huvudbeståndsdelen är metan men även andra gaser kan förekomma, till exempel den starkt illaluktande gasen svavelväte. Metan kan under vissa förhållanden självantända vilket ger upphov till små flackande lågor där gasen bubblar upp. I folktron kallades dessa irrbloss eller lyktgubbar och sades ibland vara själar som inte fått ro efter döden. (källa)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.