Sunt Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder sunt, varianter, uttal och böjningar av sunt

Sunt synonym, annat ord för sunt, vad betyder sunt, förklaring, uttal och böjningar av sunt.

Synonym till sunt

Hur används ordet sunt

  1. Det andra temat att det finns avlägsna platser där människor blir riktigt gamla är mycket aktuellt i våra dagar. Från tre områden, Vilcabamba i Ecuador, Kaukasus och Hunza i Pakistan, har det rapporterats att det skulle finnas ett stort antal människor som är mer än 100 år gamla, en del upp till 150 år eller mer. Orsaken till det stora antalet mycket gamla människor på dessa platser anses ofta vara att man där lever ett fritt och sunt liv i nära kontakt med naturen, äter bra kost och lever utan stress. (källa)
  2. A är således bevisbar i S men därmed inte nödvändigtvis logiskt sann, vilket kräver att ingen tilldelning till argumenten i axiomen i S kan göra A falsk (till exempel om S inte är sunt eller inte komplett). (källa)
  3. Traktat är en samlingsterm för skriftliga överenskommelser mellan subjekt till den internationella rätten. Olika traktat som ryms under termen är bland annat konventioner, fördrag, akter, pakter, statuter, protokoll, stadgor, konstitutioner, utbyte av ministeriella noter, "agreed minutes" och "memoranda of agreement". Subjekt till den internationella rätten som kommer i fråga är stater och internationella organisationer. Traktater mellan stater regleras i Wienkonventionen om traktaträtten från 1969. Traktater där åtminstone en part är ett annat subjekt till den internationella rätten än en stat, det vill säga en internationell organisation, regleras i den kompletterande Wienkonventionen om traktaträtten mellan stater och internationella organisationer eller internationella organisationer sinsemellan av den 21 mars 1986, som är en anpassning av 1969 års konvention. Bindande traktater ska följas i enlighet med pacta sunt servanda. (källa)
  4. Autentiska ledare är personer som har en positiv kraft men har lägre profil, människor inspireras av ledare som har stor äkthet som leder genom sitt exempel och skapar ett sunt moraliskt klimat med transparens, förtroende, integritet och höga moraliska krav. (källa)
  5. Leguaner i fångenskap kräver en noga balanserad föda för att få ett friskt och sunt liv. Näringsbrist (särskilt kalciumbrist) i leguanens diet kan orsaka benskörhet hos leguanen. Denna sjukdom brukar uppenbara sig vid två till tre års ålder om den utfodrats med olämplig kost. Rekommenderad kost består av 85% grönsaker och ca 15% frukt. (källa)
  6. En av de viktigaste formerna av masshysteri är krigshysterin, och man har sett hur denna under världskrigen förblindade människors uppfattning och tillintetgjorde såväl känsla som sunt omdöme, ett otvetydigt belägg för riktigheten av antagandet om suggestionens massverkan. (källa)
  7. I början av 1900-talet förordade många hälsoteoretiker luft, solljus och nakenhet som en källa till hälsa och välbefinnande och som en väg ifrån dåtidens konstlade livsstil. Solbränd hud blev mode och intresset för friluftsliv och utomhusbadande ökade. I hälsodebatten uppmuntrades solbad, vilket ansågs sunt. (källa)
  8. En vanlig frågeställning illustrerar optimism gentemot pessimism via frågan om man betraktar man ett vattenglas, som till hälften är fyllt, som halvfullt eller halvtomt? Traditionellt sunt förnuft antar att optimister svarar "halvfullt", medan pessimister svarar "halvtomt" (förutsättande att fullt betraktas som bra, och tomt betraktas som dåligt). (källa)
  9. Populism (lat. populus, "folk"), menar vanligen ett förenklat förhållningssätt till politik, där samhället delas upp i de två grupperna "folket" och "eliten". Folket ses vanligen som bärare av "sunt förnuft". Begreppet kan härledas till romarriket då "populares" var politiker som förlitade sig på stöd från de lägre samhällsklasserna medan "optimater" var politiker som främst sökte stöd från samhällseliten. I USA fanns det vid mitten av 1800-talet ett parti som kallade sig för populistpartiet, och även i Tsarryssland vid samma tid fanns ett populistparti vid namn Narodnikerna. Populismen kan ha skiftande innebörd i olika länder. (källa)
  10. Man brukar skilja mellan "naturliga" och "konventionella" rättigheter. De naturliga betraktas då som givna av "sunt förnuft" eller någon sorts metafysisk högre instans och de konventionella är de hävdvunna rättigheter, som av vissa filosofer antas utgå från dessa naturliga rättigheter. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast:

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.