Synd Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder synd, varianter, uttal och böjningar av synd

Synd synonym, annat ord för synd, vad betyder synd, förklaring, uttal och böjningar av synd.

Synonymer till synd

Hittade 2 varianter av ordet synd:

Vad betyder och hur uttalas synd

Synd uttalas synd och är ett substantiv -en -er.

Synd betyder:

Ordformer av synd

Singular

synd
obestämd grundform
synds
obestämd genitiv
synden
bestämd grundform
syndens
bestämd genitiv

Plural

synder
obestämd grundform
synders
obestämd genitiv
synderna
bestämd grundform
syndernas
bestämd genitiv

Synd1 är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Vad betyder och hur uttalas synd

Synd uttalas synd ad och är ett verb.

Synd betyder:

Ordformer av synd

Ordform(er) synd adverb

Andra språk

Synd på Engelska

 • sin, sins - deadly sin, commit a sin
 • pity

Hur används ordet synd

 1. Visst måste vi köpa några logiska tjälskott i raksträckan mot det väntade slutet och nog det vore synd att kalla berättandet subtilt, men det här är ändå oväntat charmigt och underhållande. Oväntat för att filmen som sagt inte bara fått mycket däng på nätet, utan även blivit unisont sågad av amerikanska kritiker. (svt.se)
 2. Botpsalmer är psalmer att sjunga då man önskar bättring från synd. I Psaltaren finns sju botpsalmer, nr 6, 32, 38, 51, 102, 130 och 143. (wikipedia.org)
 3. Inom judendom och islam anses ätande av fläskkött vara en synd. (wikipedia.org)
 4. Boken översattes till engelska med anpassning till engelska förhållanden 1509 av Alexander Barclay som Ship of Fools. Boken börjar med narren/dåren som har många böcker, men han säger att han läser få och ännu färre förstår han. Michel Foucault som skrev Vansinnets historia under den klassiska epoken (Madness and Civilization) såg i den medeltida allegorin om ett skepp med dårar en symbol för medvetandet om synd och ondska. (wikipedia.org)
 5. Det som hör till Gud, helgedomar som Jerusalems tempel, och som har kommit från Gud, som till exempel Mose lag, har del av det heliga och är därför okränkbara. Det heliga får därför inte beröras av människor utan att de först renat sig rituellt, vigt sig, eller på annat sätt som angivits "helgat sig", vilket för de abrahamitiska religionerna handlar om en moralisk integritet förr än en konkret tvagning. Det betraktas som en stor synd och ett svårt brott att vanhelga vad som är heligt, genom att orena det eller på annat sätt göra intrång på dess integritet. (wikipedia.org)
 6. I judisk-kristen kultur betraktas homosexualitet normalt som synd. Den bysantinske kejsaren Justinianus I införde på 500-talet dödsstraff för homosexuella, men i senare tidigmedeltida källor är straffet botgöring inom kyrkan. Dödsstraffet återkom genom kyrkliga reformer under högmedeltiden. Sexualbrott likställdes med kätteri, ett brott mot Gud, och de homosexuella blev offer för inkvisitionens härjningar. I Sverige nämns beskyllningar om manlig homosexualitet som ett okvädingsord i äldre västgötalagens (cirka 1280) rättslösabalk. (wikipedia.org)
 7. Kyrkan fördömde dock all förföljelse av häxor, vilket kan spåras i bland andra Irländska botgöringshandböcker från 600-talet. Kyrkan föreskrev att den som anklagade någon för häxeri begick en synd och skulle åläggas botgöring medan den anklagade skulle försvaras av kyrkoherden, och att den som dödade någon för häxeri skulle dömas till döden för mord. År 785 fördömde kyrkan officiellt förföljelsen av häxor vid kyrkomötet i Paderborn. (wikipedia.org)
 8. Högmod innebär en alltför stor självuppskattning och självhävdelse, motsatsen till ödmjukhet. Högmod betraktas i många kulturer som någonting klandervärt. I antikens Grekland straffade gudinnan Nemesis sådana självhävdande handlingar som gick över gränsen för det rätta måttet, det passande. Alla de stora abrahamitiska religionerna, det vill säga judendom, kristendom och islam, ser högmodet som ett moraliskt tillkortakommande, en synd mot gudomliga förväntningar på människan. Inom romersk-katolska kyrkan räknas högmod som en av de sju dödssynderna. (wikipedia.org)
 9. Avgudadyrkan, även ibland kallat idolatri, är en form av synd, främst inom monoteistiska religioner. Själva existensen av begreppet förutsätter att det finns en enda, sann gud, och att denne gud förväntar sig folkets tillbedjan och dyrkan, men att folket i stället väljer att tillbe andra gudar, avgudar, vilka antas vara verkliga eller inbillade, eller helt enkelt att folket ägnar för mycket av sin tid och uppmärksamhet åt annat än att dyrka sin gud. (wikipedia.org)
 10. Kärnan i kristen tro är att de syndiga människorna genom Jesu död och uppståndelse kan bli försonade med Gud, erhålla nåd och löftet om evigt liv. Genom att bekänna Jesus Kristus som Guds Son och Herre, och tro på hans uppståndelse från de döda (Romarbrevet 10:9) får den troende frukterna av Jesu frälsargärning (räddning). Mänsklighetens synd (missande av målet) och lidande har enligt de flesta kristna trosinriktningar sina rötter i att Adam och Eva som, enligt Gamla testamentets skapelsemyt, gick emot Guds vilja när de åt av ett träd som ger kunskap om gott och ont. Detta kunskapens träd växte bland träd och blommor i Edens lustgård – en trädgård som Gud skapat åt dem och som de skulle leva i med perfekt hälsa och evigt liv. Gud testade dem genom att varna dem i förväg och sa att om de valde att äta från det trädet skulle de dö, så det var inget misstag utan ett val som detta mytens första människopar begick (1 Mos 2: 15–17). Detta val medförde att Adam och Eva sade nej till att låta Gud leda dem, att de förstörde sina möjligheter att få en andlig, evig tillvaro. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast: