Sura Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder sura, varianter, uttal och böjningar av sura

Sura synonym, annat ord för sura, vad betyder sura, förklaring, uttal och böjningar av sura.

Synonym till sura

Vad betyder och hur uttalas sura

Sura uttalas sura och är ett verb -de.

Sura betyder:

Ordformer av sura

Aktiv

sura
infinitiv
surar
presens
surade
preteritum
surat
supinum
surande
presens particip
sura
imperativ

Passiv

suras
infinitiv
suras
presens
surades
preteritum
surats
supinum

Sura är ett verb

Verb (av lat. verbum, ord), ordklass som innefattar ord som uttrycker handlingar, skeenden, processer, tillstånd och liknande. En vanlig minnesramsa, som även finns i många andra varianter, är Verb är någonting man gör, cyklar, tutar, springer, kör. Exempel på verb är redigera, skriva, åldras, må, trivas, sjunga, ljuga. Eller helt enkelt ord man kan sätta att framför.

Andra språk

Sura på Engelska

 • sulk

Hur används ordet sura

 1. Lämplig ståndort för glasbjörken är fuktiga eller blöta lokaler, lingontyp eller bättre liksom sura markförhållanden. Den trivs på växtplatser där syretillgången är begränsad såsom våtmarker, torvmarker, mossar och styvare lera. Den har där en högre tillväxt än vårtbjörk. Glasbjörken är ett utpräglat ljusträd, relativt frosttålig, men frostskador kan uppkomma i plantstadiet. (källa)
 2. Ph-värdet i en granskog är lågt på grund av syror som frigörs från barren och berggrunden. När regnet sipprar genom förnan och humusen tar det med sig mineralämnen, däribland järnjoner, och kvar blir blekjord. Detta att näringsämnen från växterna förs ned i jorden kallas urlakning. En bit längre ned i jorden, där pH-värdet är högre, släpps mineraljonerna ut igen, däribland järn, och marken blir rödaktig. Denna jordnivå (horisont) kallas rostjord. Det som är typiskt för podsol är att det sura pH-värdet gör att maskar och andra nedbrytare (destruenter) inte trivs där, undantaget är svampar. Det tar lång tid för dessa att bryta ned de döda växt- och djurdelarna och humuslagret innehåller därför rester av flera års produktion. Det tar alltså tid innan växterna kan använda mineralämnena igen. (källa)
 3. Hemoglobinet binder syrgasmolekyler i lungorna där pH är högt, alltså basiskt, och halten av koldioxid är låg, det kallas då för oxihemoglobin. Det släpper sedan syret ute i vävnaderna, där situationen är omvänd och kallas då för deoxihemoglobin. Den huvudsakliga mekanismen bakom detta är en konformationsförändring i globinet, alltså den del av hemoglobinet som är protein. Vid sura förhållanden blir aminosyran histidin positivt laddad. En sådan histidin ligger nära hemgruppen, och denna förändring gör att syrgasmolekylen lossnar från hemgruppen. (källa)
 4. Ett exempel på avgudadyrkan inom kristendomen är berättelsen om guldkalven i Andra Mosebok kapitel 32. Berättelsen om Mose och guldkalven återkommer inom islam i Koranen, sura 20:85-97. (källa)
 5. Ordet islām i infinitivform förekommer åtta gånger i Koranen. I Koranen som sådan förekommer dock ingen "institutionalisering" av ordet och dess avledningar, det vill säga att dessa enbart skulle beteckna profeten Muhammeds efterföljare, utan de används i generell och bokstavlig bemärkelse. Termerna muslim och islām syftar i Koranen på det allmänna tillståndet hos var och en "som underkastar sig" respektive "underkastelse under Guds vilja". I sura 3:19 heter det till exempel "För Gud är religionen underkastelse under Hans vilja" (Innad-Dīna 'indallāhil-'Islām). (källa)
 6. Riset blandas tillsammans med grönsaker och kött, och kryddas med den så kallade "heliga treenigheten" i cajunköket, lök, mild grön paprika, och selleri. Köttet kan vara rökt korv (andouille), kyckling, skinka, skaldjur (till exempel räkor eller langust). Tabascosås används ofta för att ge rätten den kryddiga och något sura smaken. (källa)
 7. Även innehållet kalk (CaO) och kiselsyra (SiO2) är av betydelse. Kalkrika malmer benämns basiska, SiO2-rika är däremot sura. Moderna masugnprocesser är även känsliga för innehållet alkali (Na2O+K2O) i malmen. Denna får ej överskrida 0,15 %. (källa)
 8. För att jäsningen skall fungera bra med färsk jäst bör temperaturen aldrig uppnå mer än ca 45 °C eftersom jästen dör vid högre temperaturer. Jästbolaget, som tillverkar den mesta av den jäst som finns att köpa i svenska dagligvaruaffärer, rekommenderar att jästen löses upp i vätska som är 38 °C. Torrjäst ska däremot lösas upp i vätska som är ca 45 °C för att jästen ska aktiveras. Optimal temperatur för degens jäsning är omkring 20 - 26 °C, beroende på vilket bröd man bakar. Kalljäsning (för temperaturer under +10 °C) är en process som tar längre tid än sedvanlig jäsning, men effekten är en mer porös deg och mer utvecklad arom i brödet. Vid kalljäsning kan man gärna använda mindre mängd jäst än den som receptet utgår ifrån. Jästen dör vid ph-värdet 4 eftersom cellerna i jästen dör av den sura koldioxiden. (källa)
 9. Kaliumhydroxid används som katalysator vid framställning av biodiesel och -gaser, som fuktabsorberare vid bland annat framställning av papper, i såpa och som förhöjare av pH-värdet i sura jordar. Ett av de största användningsområdena är i alkaliska batterier där den fungerar som elektrolyt. Kaliumhydroxid kan också användas som propplösare i avlopp eller i fosfatfria tvättmedel. (källa)
 10. Neutralisering av sura sjöar. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.