Syreatom Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder syreatom, varianter, uttal och böjningar av syreatom

Syreatom synonym, annat ord för syreatom, vad betyder syreatom, förklaring, uttal och böjningar av syreatom.

Vad betyder och hur uttalas syreatom

Syreatom uttalas syre|a|tom och är ett substantiv.

Ordformer av syreatom

Singular

syreatom
obestämd grundform
syreatoms
obestämd genitiv
syreatomen
bestämd grundform
syreatomens
bestämd genitiv

Plural

syreatomer
obestämd grundform
syreatomers
obestämd genitiv
syreatomerna
bestämd grundform
syreatomernas
bestämd genitiv

Syreatom är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet syreatom

  1. Kolmonoxid, kemisk formel CO, ofta benämnd bara koloxid eller kolos, är en kemisk förening bestående av en kolatom och en syreatom. Vid standardtryck och -temperatur är ämnet en lukt- och färglös gas. Kolmonoxid är starkt giftig och särskilt farlig eftersom den är färg- och luktlös och lätt blandas med luften. Kolmonoxidförgiftning sker typiskt vid brand och annan förbränning av organiskt material. Låga halter av kolmonoxid har även vissa medicinska tillämpningar. (källa)
  2. I kombination med svavelsyra används olika kromatsalter till exempel ammoniumtrikromat till att dubbelbinda en syreatom till ett derivat etc, (oxidation). (källa)
  3. För att undersöka en patient måste vederbörande placeras inuti en magnetkamera som bildar ett starkt magnetfält runt området som skall avbildas. Magnetresonanstomografi använder väteatomkärnor, det vill säga protoner. Människokroppen består till 78 procent av vatten. En vattenmolekyl består av en syreatom som binder två väteatomer, vilka är magnetiska. Magnetismen beror på den kärnmagnetiska resonansen. I kroppen pekar alla dessa små magneter åt slumpvisa håll. Men i magnetkameran ställer det in sig i samma riktning efter magnetkamerans magnetfält. Därefter skickas radiovågor in i kroppen, protonerna tar upp energi från dessa och så att säga tippar. Orienteringen av bilden regleras genom att man varierar det viktigaste magnetfältet med hjälp av gradientspolarna. När dessa spolar snabbt slås av och på skapas de karaktäristiska repetitiva ljuden i en MR-undersökning. När radiovågen släcks faller protonerna tillbaka sitt ursprungliga läge samtidigt som de sänder ut radiovågor. Dessa sänds ut eftersom protonerna gungar in mot ursprungsläget vilket ger upphov till ett magnetfält i rörelse som skapar radiovågor. Dessa svaga signaler mäts, och med databearbetning kan man visa detaljerade tvärsnittsbilder av kroppens inre. (källa)
  4. En peptid (från grekiska πεπτος, "smältbar" eller "ätbar"), är en molekyl som består av en kedja av aminosyror (även kallade monopeptider) som sitter ihop med peptidbindningar till en kort kedja. En peptidbindning är ett specialfall av amidbindningen, en kolatom (med dubbelbindning till en syreatom) binder till en kväveatom (som tillhör en annan peptid och som i sin tur binder till ett väte). De två kol- och kväveatomerna sitter i sin tur fast på var sitt alfakol. (källa)
  5. Svavelsyra används i kombination med olika kromatsalter till att dubbelbinda en syreatom till ett derivat etc, (oxidation). (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast:

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.