Systematisk Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder systematisk, varianter, uttal och böjningar av systematisk

Systematisk synonym, annat ord för systematisk, vad betyder systematisk, förklaring, uttal och böjningar av systematisk.

Synonym till systematisk

Vad betyder och hur uttalas systematisk

Systematisk uttalas syst|em|at|isk [-a´-] och är ett adjektiv -t -a.

Systematisk betyder:

Ordformer av systematisk

Böjning (i positiv) systematisk en ~ + subst. systematiskt ett ~ + subst. systematiska den/det/de ~ + subst. systematiske den ~ + mask. subst.

Systematisk är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Systematisk på Engelska

  • systematic - systematic surveys (investigations)

Hur används ordet systematisk

  1. Genetik, ärftlighetslära, är en vetenskap inom biologin som studerar hur egenskaper nedärvs, hur genomet (arvsmassan) är uppbyggt och fungerar, hur förändringar av generna (arvsanlagen) uppstår, samt den biologiska variationen. Alltsedan förhistorisk tid har människorna förbättrat husdjur och odlade växter genom att använda indirekt kunskap om hur egenskaper ärvs från föräldrar till avkomman för att genomföra mer eller mindre systematisk avel. Men det vetenskapliga studiet av de genetiska mekanismerna tog sin början först med Gregor Mendel vid mitten av 1800-talet. Mendel kände inte heller till de grundläggande molekylära genetiska mekanismerna. Men genom systematiska kontrollerade experiment och noggrann statistik kunde han klarlägga generella principer för hur nedärvningen går till, till exempel att det som ärvs är ett antal enskilda särdrag, arvsanlag, som ärvs oberoende av varandra, det som senare kom att kallas gener. (källa)
  2. I Bokföringsnämndens allmänna råd används begreppen "presentation i registreringsordning" och "presentation i systematisk ordning". Begreppen motsvarar vad som också kan benämnas grundbok respektive huvudbok och används för att bokföringslagen reglerar hur informationen ska kunna presenteras i stället för att i detalj reglera hur bokföringen ska gå till. (källa)
  3. Grupp (botanik) – en formell systematisk kategori för kulturväxter. (källa)
  4. En tredje betydelse finns av ordet. Den syftar på en person som inte är särskilt kompetent eller systematisk i sin roll som programmerare. (källa)
  5. Hagtornssläktet arter hör hemma i den tempererade norra hemisfären. Hur många arter som ingår i släktet beror på vilken systematisk indelning som används, eftersom släktet har många apomiktiska småarter. Vissa botanister räknar sålunda med över tusen arter, medan andra nöjer sig med runt 200 eller färre. (källa)
  6. Hälare måste ha insikt om att det är föremål (eller handlingar) åtkomna genom brott som denne tagit befattning med. Denna befattning har varit ägnad att försvåra dess återställande till rätt ägare. En serie stölder och hälerier har bedömts som grova brott på grund av att gärningsmannen därigenom deltog i systematisk brottslig verksamhet av allvarlig art. (källa)
  7. En systematisk översikt från Cochrane Collaboration år 2012 visade att generella hälsokontroller av friska personer inte minskar sjukligheten eller dödligheten. I en uppdatering år 2019 av samma artikel fann Cochrane stöd för att hälsokontroller sannolikt inte har nytta. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering drog efter en litteratursökning år 2013 slutsatsen att riktade hälsokontroller mot hjärt- och kärlsjukdomar är kostnadseffektiva. (källa)
  8. I sin Lärobok i svenska kamerallagfarenheten (2:a upplagan, 1832) fattar däremot Rabenius kameralvetenskapen i dess inskränktare betydelse. Så gör även L.G. Linde i Systematisk framställning af svenska kamerallagfarenheten (2:a upplagan 1867, 3:e mycket omarbetade upplagan utkom 1887 under titeln Sveriges finansrätt) och J.A. Thurgren i Populär handbok i svenska kamerallagfarenheten (1852). (källa)
  9. Kannibalism i systematisk form förekommer i modern tid endast i Afrika. FN:säkerhetsråd fördömde därför så sent som 2003 den afrikanska staten Kongo då det där enligt 350 ögonvittnen begåtts många övergrepp med inslag av kannibalism mot lokalbefolkningen. Två svenska FN-soldater blev enligt vittnesuppgifter uppätna i Kongo på 60-talet. Kongos premiärminister Lumumba lär i radio, innan sin död på 60-talet, ha sagt "När det här är över ska vi återgå till det gamla och äta upp våra fiender!" vilket låter antyda en lång tradition av kannibalism i regionen. (källa)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.