Tala Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder tala, varianter, uttal och böjningar av tala

Tala synonym, annat ord för tala, vad betyder tala, förklaring, uttal och böjningar av tala.

Synonymer till tala

Vad betyder och hur uttalas tala

Tala uttalas tala och är ett verb talade äv. åld. talte, talat äv. åld. talt, talad n. talat, pres. talar.

Tala betyder:

Ordformer av tala

Aktiv

tala
infinitiv
talar
presens
talade
preteritum
talat
supinum
talande
presens particip
tala
imperativ

Passiv

talas
infinitiv
talas
presens
talades
preteritum
talats
supinum

Perfekt particip

talad en
~ + subst.
talat ett
~ + subst.
talade den/det/de
~ + subst.

Alternativa böjningsformer aktiv

talte
preteritum
talt
supinum

Alternativa böjningsformer passiv

taltes
preteritum
talts
supinum

Tala är ett verb

Verb (av lat. verbum, ord), ordklass som innefattar ord som uttrycker handlingar, skeenden, processer, tillstånd och liknande. En vanlig minnesramsa, som även finns i många andra varianter, är Verb är någonting man gör, cyklar, tutar, springer, kör. Exempel på verb är redigera, skriva, åldras, må, trivas, sjunga, ljuga. Eller helt enkelt ord man kan sätta att framför.

Andra språk

Tala på Engelska

 • speak - talk with each other, talk about sth. (sth. over), she speaks Swedish, hear of sth.
 • speak, make (deliver) a speech - speak before the Riksdag
 • plead - there is much to suggest that your assessment is correct

Hur används ordet tala

 1. Glöm snacket om butiksdöden. Nya uppgifter visar att det numera går att tala om rena rama butiksapokalypsen på andra sidan Atlanten. (källa)
 2. Så kunde legenden tala, men bättre än den skulle den opoetiska, psykologiska analysen kunna förklara den stämning av landsflykt ur en hopstörtande diktarvärld, som omsusar Strindbergs verk vid 1880-talets slut och 1890-talets början och visa, hur det kommit sig, att en av vår vitterhets frodigaste inbillningar, ett av vår poesis rikaste sinnen mitt i mannaårens kraft velat abdikera för att i stället söka vinna forskarens så mycket torrare lager. Den psykologiska analysen skulle resonera ungefär så här. (källa)
 3. En av ornitologins äldsta förgrundsgestalter är Plinius d.ä. som levde under det första århundradet efter Kristus. Han skrev samlingsverket Naturalhistoria vars tionde band hette Om fåglarna. Plinius d.ä var dock inte en ornitolog i dagens mening utan snarare en samlare av den information som då fanns tillgänglig i andra skrivna eller muntliga källor. Mycket är exempelvis hämtat från Aristoteles naturhistoriska encyklopedi. Resultatet blev att hans "fågelbok" innehåller en mängd fåglar han själv aldrig ens sett och andra fåglar som idag bara är mytiska djur som exempelvis Fågel Fenix. Trots att denna bok varit utgångspunkt för många av de vetenskapliga namn som fåglar har idag så är det med denna bok precis som med många andra historiska zoologiska skrifter svårt att tyda vilka fåglar som författaren skriver om. (källa)
 4. I de så kallade "Common Law"-länderna, exempelvis i England, används inte begreppet advokat, så som det förstås i kontinentaleuropeiska rättssystem. En akademiskt utbildad jurist måste här oftast passera en yrkesexamen, (bar exam), för att få praktisera juridik utan att göra sig skyldig till ett brott. Här går det inte att tala om en särskild advokattitel då det främst handlar om en avlagd yrkesexamen i syfte att visa att den som med godkänt resultat avlagt examen har de nödvändiga färdigheter som krävs i yrkeslivet. Detta då det, till skillnad från i Sverige samt kontinentaleuropa, finns en mängd juristutbildningar (Law Schools), med varierande kvalitet. Detta är till del en effekt av att det statliga inflytandet över vem som får erbjuda juridisk utbildningar och hur dessa ska bedrivas är lägre, vilket föranleder behovet av en avslutande fristående yrkesexamen. Även anpassningar till olika staters, och delstaters, specifika jurisdiktion är en anledning till behovet av en bar exam. (källa)
 5. Det finns två olika typer av generationer, familjär eller kulturell. Familjär är den man oftast talar om och då handlar det om mor, far och mor- och farföräldrar. Det är ett släktled. Mor- och farföräldrar, föräldrar och barn är exempel på tre vanliga generationer. (källa)
 6. Georgier eller kartveler är ett sydkaukasiskt folk om ungefär sex miljoner människor, varav nästan fyra miljoner lever i Georgien där det är den dominerande folkgruppen, cirka 200 000 i Ryssland och cirka 150 000 i USA och ca 20 000-50 000 i Iran . De talar främst georgiska, ett kartvelskt språk, skrivet med det georgiska alfabetet, vars tidigaste föregångare, gammalgeorgiskan, är från 430 f.Kr. (den variant man använder idag användes från början av militären). Georgierna är närmast släkt med tjetjener, abchazer och ingusjer. Som undergrupper till georgierna (ibland som samlingsnamn kallade kartveliska folk) räknas megreler, svaner, lazer och Adzjarer. (källa)
 7. En holistisk analys förutsätter alltid att det är meningsfullt att tala om en helhet av något slag. Om man försöker applicera gestaltpsykologin på till exempel omöjliga figurer märker man att alla delar kan förklaras i förhållande till en upplevd helhet, men helheten är i detta fallet den illusion som bilden verkar genom. Vad gäller omöjliga figurer kommer så att säga inte gestaltpsykologin åt helheten. (källa)
 8. Det fanns länge begränsad forskning i Sverige om de eventuella sambanden mellan graffiti i olika former och grövre brottslighet. Ett problem var att de kommuner som upplät lagliga väggar ofta också på andra sätt arbetade aktivt med annan ungdomsverksamhet, som kunde tänkas bidra till att minska den illegala graffitin. Det fanns exempel där av olika skäl försök med legala graffitiväggar avbrutits, trots att detta lett till att den illegala graffitin åter ökat. Försöken med legal graffiti vid Röda sten i Göteborg kritiserades både av vissa politiker och av polisens klottersaneringsgrupp för att utgöra inkörsport för brottslighet. Delvis kan detta ha varit en definitionsfråga, klottersaneringsgruppen uppfattade all "graffiti" (laglig eller olaglig) som klotter, och hävdade att allt klotter är skadegörelse och att skadegörelse skall straffas. I Norrköping, där man upplät legala graffitiväggar, konstaterade kommunalanställda att klottersaneringskostnaderna var betydligt lägre än i den befolkningsmässigt jämförbara staden Linköping. Å andra sidan verkade försöket med legal vägg i Västerås inte att minska den illegala graffitins omfattning. En del kommunalpolitiker hävdade att det inte var samhällets sak att uppmuntra till något som i huvudsak inte är tillåtet utan orsakar stora kostnader för skattebetalarna. (källa)
 9. I turneringar eller kvalspel talar man ofta om ett gruppspel, då serierna oftast anses för korta för att benämnas serie. I till exempel VM i fotboll för herrar leder detta oftast direkt till slutspel för de bästa lagen, men vid världsmästerskapet i ishockey för herrar brukade åren 1997-2011 först en mellanrunda vänta. Inom CONMEBOL i Sydamerika VM-kvalar dock sedan VM 1998 tio lag om platsen i fotbolls-VM. (källa)
 10. Under 1920-talet började vad som än idag är en debatt, om huruvida människans gruppbeteende bör ses ur ett individuellt perspektiv eller som en del i ett större system. Trotter, Freud, Le Bon och Durkheim var några av de teoretiker som diskuterade om man i gruppsituationer kan tala om en grupp utifrån ett medvetande, en gruppkänsla. Tanken att människor i grupp har en tendens att agera på annorlunda sätt än de skulle göra individuellt. Freud kallade detta fenomen gruppsjäl med Durkheim syftar till ett kollektivt medvetande. Grupptryck, lynchmobbar etc. är några av de uttryck detta beteende kan ta sig i dess mest extrema situationer. Allport hävdar dock att det är oväsentligt att tala i termer om gruppsjäl eftersom det är ovetenskapligt. Om man istället studerar den enskilda individen kan man undvika ytligheter som gruppsjäl och liknande begrepp och således komma närmare sanningen. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.