Tala synonym, annat ord för tala, vad betyder tala, förklaring, uttal och böjningar av tala.

Synonymer till tala

Vad betyder och hur uttalas tala

Tala uttalas tala och är ett verb talade äv. åld. talte, talat äv. åld. talt, talad n. talat, pres. talar.

Tala betyder:

Ordformer av tala

Aktiv

tala
infinitiv
talar
presens
talade
preteritum
talat
supinum
talande
presens particip
tala
imperativ

Passiv

talas
infinitiv
talas
presens
talades
preteritum
talats
supinum

Perfekt particip

talad en
~ + subst.
talat ett
~ + subst.
talade den/det/de
~ + subst.

Alternativa böjningsformer aktiv

talte
preteritum
talt
supinum

Alternativa böjningsformer passiv

taltes
preteritum
talts
supinum

Tala är ett verb

Verb (av lat. verbum, ord), ordklass som innefattar ord som uttrycker handlingar, skeenden, processer, tillstånd och liknande. En vanlig minnesramsa, som även finns i många andra varianter, är Verb är någonting man gör, cyklar, tutar, springer, kör. Exempel på verb är redigera, skriva, åldras, må, trivas, sjunga, ljuga. Eller helt enkelt ord man kan sätta att framför.

Tala översättning

Engelska

speak
talk with each other, talk about sth. (sth. over), she speaks Swedish, hear of sth.
speak, make (deliver) a speech
speak before the Riksdag
plead
there is much to suggest that your assessment is correct

Hur används ordet tala

  1. Glöm snacket om butiksdöden. Nya uppgifter visar att det numera går att tala om rena rama butiksapokalypsen på andra sidan Atlanten. (va.se)
  2. Så kunde legenden tala, men bättre än den skulle den opoetiska, psykologiska analysen kunna förklara den stämning av landsflykt ur en hopstörtande diktarvärld, som omsusar Strindbergs verk vid 1880-talets slut och 1890-talets början och visa, hur det kommit sig, att en av vår vitterhets frodigaste inbillningar, ett av vår poesis rikaste sinnen mitt i mannaårens kraft velat abdikera för att i stället söka vinna forskarens så mycket torrare lager. Den psykologiska analysen skulle resonera ungefär så här: (svd.se)
  3. Det kan därför vara värt att uppmärksamma att Fredrik II på 1240-talet författade ett verk om falkenering, varvid han visade på en mycket god förtrogenhet med Aristoteles verk, men inte tvekade att påtala dennes brister, om de stod i strid med hans empiriska kunskaper vilka han erhållit genom egna iakttagelser, men även genom att genomföra vetenskapliga experiment av fåglar. (wikipedia.org)
  4. I de så kallade "Common Law"-länderna, exempelvis i England, används inte begreppet advokat, så som det förstås i kontinentaleuropeiska rättssystem. En akademiskt utbildad jurist måste här oftast passera en yrkesexamen, (bar exam), för att få praktisera juridik utan att göra sig skyldig till ett brott. Här går det inte att tala om en särskild advokattitel då det främst handlar om en avlagd yrkesexamen i syfte att visa att den som med godkänt resultat avlagt examen har de nödvändiga färdigheter som krävs i yrkeslivet. Detta då det, till skillnad från i Sverige samt kontinentaleuropa, finns en mängd juristutbildningar (Law Schools), med varierande kvalitet. Detta är till del en effekt av att det statliga inflytandet över vem som får erbjuda juridisk utbildningar och hur dessa ska bedrivas är lägre, vilket föranleder behovet av en avslutande fristående yrkesexamen. Även anpassningar till olika staters, och delstaters, specifika jurisdiktion är en anledning till behovet av en bar exam. (wikipedia.org)
  5. Det är viktigt att etablera ett teoretiskt ramverk för att man ska kunna tala om generationer. Det samtida samhället accepterar lätt, rent av naturligt, tanken på generation som ett sätt att skilja ut eller jämföra. Idén om en generation är inte ny och hittas i äldre litteratur. Men det finns också psykologiska och sociala aspekter på betydelsen att tillhöra och identifiera sig som en generation. (wikipedia.org)
  6. var och en skulle anse sig själv vara Kartveli, den etniska grupp som ger landet, Sakartvelo, sitt namn, och skulle tala samma språk. (wikipedia.org)
  7. En holistisk analys förutsätter alltid att det är meningsfullt att tala om en helhet av något slag. Om man försöker applicera gestaltpsykologin på till exempel omöjliga figurer märker man att alla delar kan förklaras i förhållande till en upplevd helhet, men helheten är i detta fallet den illusion som bilden verkar genom. Vad gäller omöjliga figurer kommer så att säga inte gestaltpsykologin åt helheten. (wikipedia.org)
  8. Några graffitigrupper som på senare tid varit betydelsefulla för graffitiscenen i Sverige, främst genom deras stora medverkan i svenska graffitifilmer, är NFC, VIM, WUFC, FAME, FY, AOD och PMS. En målare bland flera som låtit tala om sig på 2010-talet är Carolina Falkholt,"Blue". (wikipedia.org)
  9. Om många på förhand starka lottas i samma grupp brukar sportjournalisterna tala om att de hamnat i dödens grupp. (wikipedia.org)
  10. Under 1920-talet började vad som än idag är en debatt, om huruvida människans gruppbeteende bör ses ur ett individuellt perspektiv eller som en del i ett större system. Trotter, Freud, Le Bon och Durkheim var några av de teoretiker som diskuterade om man i gruppsituationer kan tala om en grupp utifrån ett medvetande, en gruppkänsla. Tanken att människor i grupp har en tendens att agera på annorlunda sätt än de skulle göra individuellt. Freud kallade detta fenomen gruppsjäl med Durkheim syftar till ett kollektivt medvetande. Grupptryck, lynchmobbar etc. är några av de uttryck detta beteende kan ta sig i dess mest extrema situationer. Allport hävdar dock att det är oväsentligt att tala i termer om gruppsjäl eftersom det är ovetenskapligt. Om man istället studerar den enskilda individen kan man undvika ytligheter som gruppsjäl och liknande begrepp och således komma närmare sanningen. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.