Telegraf Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder telegraf, varianter, uttal och böjningar av telegraf

Telegraf synonym, annat ord för telegraf, vad betyder telegraf, förklaring, uttal och böjningar av telegraf.

Vad betyder och hur uttalas telegraf

Telegraf uttalas tele|graf [-a´f] och är ett substantiv -en -er.

Ordformer av telegraf

Singular

telegraf
obestämd grundform
telegrafs
obestämd genitiv
telegrafen
bestämd grundform
telegrafens
bestämd genitiv

Plural

telegrafer
obestämd grundform
telegrafers
obestämd genitiv
telegraferna
bestämd grundform
telegrafernas
bestämd genitiv

Telegraf är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Telegraf på Engelska

 • telegraph

Hur används ordet telegraf

 1. Huvudsaken var i början att främja industriell och ekonomisk utveckling. I en tid då kommunikationerna ännu var outvecklade - det fanns knappt järnväg, ingen telefon eller telegraf, endast tidningar - fanns ett stort behov av att skapa ett forum där alla kunde mötas, för att skapa internationella handelskontakter, presentera uppfinningar och tekniska innovationer, ta hem idéer och annat nyttigt (innan patentverket satte stopp för det), osv. Den första världsutställningen ägde rum i London 1851 efter en "tävlan" mellan Frankrike och Storbritannien om vem som skulle komma först med en internationell utställning. 1849 ordnade Frankrike en stor industriutställning i Paris, men de vågade inte ta steget fullt ut till en internationell utställning eftersom de var rädda för den brittiska konkurrensen. England blev först, tack vare drottning Victorias gemål Prins Albert och hans samarbetspartner i arbetet, Sir Henry Cole. Londonutställningen, "The Great Exhibition" var inrymd i det för ändamålet uppförda Kristallpalatset i Hyde Park. Byggnaden inspirerade och utgjorde startskottet till extensiv byggnadskultur i glas och järn i världens metropoler i form av varuhus, vinterträdgårdar, så kallade Passager (skulle idag kallas shoppingmall) och liknande. Londonutställningen blev en kulturell och industriell brytpunkt för 1800-talets Europa. Utställningen besöktes av 6 miljoner människor vilket på den tiden var en ansenlig siffra. Sedan dess har besökarantalet bara stigit och räknats i tiotals miljoner. (källa)
 2. En form av kommunikation behövdes för att tågklarerarna i båda ändar av en sträcka inte ska skicka tåg mot varandra. En tidig form av säkerhet var utnyttjandet av stafettstavar som angav om linjen var fri för trafik. Endast ett tåg i taget kunde ha stafettstaven. Detta system har använts fram till våra dagar på exempelvis Irland. Några år efter de första brittiska järnvägarnas öppnande kunde telegraf användas, vilket löste det problemet bättre. På senare tid används datasystem eller telefonsamtal. (källa)
 3. När en ny, mer funktionell produkt eller teknologi, ersätter en gammal (exempel: telegraf till telefon). (källa)
 4. En telegrafist (signalist) är ursprungligen en person som betjänar en optisk eller trådbunden telegraf av något slag. I samband med radions intåg i början av 1900-talet, övergick beteckningen telegrafist även till att gälla yrkesbeteckningen radiotelegrafist, det senare blev man genom att avlägga godkänt prov för radiotelegrafistcertifikat. (källa)
 5. Sabotage är inom juridiken ett allmänfarligt brott, att någon förstör eller skadar egendom, som har avsevärd betydelse för rikets försvar, folkförsörjning, rättsskipning eller förvaltning eller för upprätthållande av allmän ordning och säkerhet i riket enligt 13 kap 4 § Brottsbalken.. Straffet är fängelse i upp till fyra år. Detsamma skall gälla om någon på annat sätt genom skadegörelse eller annan åtgärd allvarligt stör eller hindrar den allmänna samfärdseln eller användningen av telegraf, telefon, radio eller dylikt allmänt hjälpmedel eller av anläggning för allmänhetens förseende med vatten, ljus, värme eller kraft. (källa)
 6. Johann Philipp Reis hade 1860-1861 lyckat överföra toner och melodier samt enstaka ord, men lyckades aldrig överföra fullt tydbart tal med sin telefon. Elisha Gray konstruerade 1874 ett slags musikalisk telefon eller elektroharmonisk telegraf. Han var dock tvungen att förbättra sin uppfinning och då han 14 februari 1876 inlämnade sin patentansökan hade Bell kort dessförinnan inlämnat sin patentansökan. (källa)
 7. Optisk telegraf – ett optiskt signalmedel son var en föregångare till dagens telekommunikationssystem. (källa)
 8. Under andra världskriget när Mussolini styrde Italien bildade svartskjortorna enheter i militären och tog namnet Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale för sin organisation och de skötte flera olika viktiga områden i samhället, MVSN var uppdelat i "miliser" (milizia), en milis bestod av olika "legioner" (legioni). Dessa var organiserade på samma sätt som de romerska legionärerna under Romarrikets tid. Oftast bar de i MVSN den italienska fältgröna arméjackan över den svarta skjortan. Den allmänna MSVSN-milisen var organiserad i 133 legioner. Dess huvudfunktion var politisk, att stödja den fascistiska regimen. Den hade också polisiära uppgifter framförallt inom statsförvaltningen och i kolonierna. Militärt organiserade den en infanteribataljon per armédivision samt uppsatte speciella milisavdelningar för olika samhällsområden, såsom vägmilis, universitetsmilis, skogsmilis, järnvägsmilis, gränsmilis, kustmilis, post och telegraf-milis, och så vidare (se nedan(. Enheter med svartskjortor stred även utomlands under Italiens attack mot Etiopien. (källa)
 9. I järnvägens barndom byggde säkerheten på att man hade bemannade stationer eller en tågklarerare som ansvarade för att inget annat tåg befann sig på sträckan till nästa station samt att tågklareraren på nästa station bekräftat att han inte skulle släppa iväg något mötande tåg innan det första tåget anlänt. Det kallades tåganmälan. Tågklarerarna kommunicerade först via telegraf och senare telefon som utnyttjade egna ledningar utmed linjen. (källa)
 10. Talrör, med äldre benämning pneumatisk telegraf, är en apparat föröstöverföring över en kort sträcka mellan två rum eller separata utrymmen. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.