Tidsenhet Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder tidsenhet, varianter, uttal och böjningar av tidsenhet

Tidsenhet synonym, annat ord för tidsenhet, vad betyder tidsenhet, förklaring, uttal och böjningar av tidsenhet.

Vad betyder och hur uttalas tidsenhet

Tidsenhet uttalas tids|en|het och är ett substantiv.

Ordformer av tidsenhet

Singular

tidsenhet
obestämd grundform
tidsenhets
obestämd genitiv
tidsenheten
bestämd grundform
tidsenhetens
bestämd genitiv

Plural

tidsenheter
obestämd grundform
tidsenheters
obestämd genitiv
tidsenheterna
bestämd grundform
tidsenheternas
bestämd genitiv

Tidsenhet är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Tidsenhet på Engelska

 • time unit

Hur används ordet tidsenhet

 1. I notskrift anger en nots notvärde hur lång den spelade tonen skall vara. Längden uttrycks i taktslag, inte i absoluta tidsenheter, vilket innebär att noterna för ett stycke är desamma oavsett vilket tempo det spelas i. Det innebär också att det inte går att utläsa exakt hur lång tid en ton skall spelas enbart utifrån ett notvärde, för detta behövs även tempot, som bestämmer antalet taktslag per tidsenhet. (källa)
 2. Hastighet (även velocitet) är inom fysik en storhet för att beskriva rörelse. Storheten är definierad som förändring av läge per tidsenhet. Hastighet har dimension längd per tid och betecknas vanligen v, från latinets velocitas. Dess skalära magnitud mäts i enheten meter per sekund i Internationella måttenhetssystemet (SI), som till exempel används för vindstyrka. En vardagligare enhet är kilometer per timme. Omräkningen är att 1 m/s = 3 600 m/h = 3,6 km/h. (källa)
 3. I kärnkraftverk vill man att varje kärna i medeltal ska ge upphov till en neutron, som inducerar (framkallar) en ny klyvning. Detta beror på att man vill ha ett konstant antal klyvningar per tidsenhet. Om fler neutroner ger upphov till klyvningar, accelererar processen och ger en hela tiden ökande energiproduktion, vilken förr eller senare kommer att överträffa vad reaktorn klarar av att hantera. Ytterst skulle ett sådant scenario kunna ge upphov till en härdsmälta, om inte reaktionen bromsas. Omvänt riskerar processen att dö ut, om andelen klyvningsinducerande frigjorda neutroner är för låg. För att reglera kvoten använder man styrstavar, som kan föras in i härden och minska mängden klyvningsbenägna neutroner. Stavarna innehåller ämnet bor, vilket har förmågan att bromsa neutronerna till en hastighet som är för liten för att de ska kunna inducera klyvning. Stavarna är upphängda över reaktorhärden på ett sådant sätt att de vid oförutsedda händelser automatiskt kommer att sänkas ned i härden för att stilla reaktionerna. Om detta inte räcker, kan borsyra injiceras. (källa)
 4. Watt, med symbolen W, är härledd SI-enhet för den fysikaliska storheten effekt, det vill säga energi (eller arbete) per tidsenhet. En watt kan således definieras som en joule (vilket är ekvivalent med wattsekunder eller newtonmeter) per sekund. (källa)
 5. Sekund kommer av latinets secundus, i den ursprungliga betydelse (pars) secunda minuta, det vill säga den andra förminskningsgraden – eller 1/60 av en minut. Begreppet finns i svenskan först dokumenterat 1588 och avsåg då en sextiondel av en geografisk minut. Som tidsenhet finns begreppet dokumenterat från 1643 i en handskrift av Isaacus Erici. (källa)
 6. Minut, förkortat min, är som tidsenhet 60 sekunder, det vill säga 1/60 timme. (källa)
 7. MÅS – en geologisk tidsenhet, se Miljoner år sedan. (källa)
 8. Period (geologi) – en tidsenhet som används inom den geologiska tidsskalan. (källa)
 9. Rotationshastighet – ett mått på ett föremåls rotation per tidsenhet kring sitt rotationscentrum. (källa)
 10. Vinkelhastighet eller rotationshastighet är mått på ett föremåls rotation per tidsenhet kring sitt rotationscentrum. SI-enhet för vinkelhastighet är radianer per sekund. Ofta används den grekiska bokstaven ω för att beteckna vinkelhastighet mätt i denna enhet. Om en punkt på ett roterande föremål har avståndet r till rotationsaxeln och rör sig med hastigheten v, kan rotationshastigheten beräknas till v/r radianer per sekund. (källa)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.