Tidsepok Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder tidsepok, varianter, uttal och böjningar av tidsepok

Tidsepok synonym, annat ord för tidsepok, vad betyder tidsepok, förklaring, uttal och böjningar av tidsepok.

Vad betyder och hur uttalas tidsepok

Tidsepok uttalas tids|epok och är ett substantiv.

Ordformer av tidsepok

Singular

tidsepok
obestämd grundform
tidsepoks
obestämd genitiv
tidsepoken
bestämd grundform
tidsepokens
bestämd genitiv

Plural

tidsepoker
obestämd grundform
tidsepokers
obestämd genitiv
tidsepokerna
bestämd grundform
tidsepokernas
bestämd genitiv

Tidsepok är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet tidsepok

  1. Generationsroman är ett begrepp inom litteraturen som brukar användas om böcker som dels porträtterar en speciell tidsanda, men som ändå även lyckas porträttera en tidlöshet. Begreppet är inte etablerat inom litteraturvetenskapen men används ofta ändå, i synnerhet i litteraturrecensioner och i baksidestexter. Begreppet syftar ofta på romaner om unga vuxna som identifierar sig själva som vilsekomna i en stor värld, såsom till exempel Jack av Ulf Lundell, Räddaren i nöden av J. D. Salinger och Hey Princess av Mats Jonsson, men även andra romaner – exempelvis Maken av Gun-Britt Sundström – som skildrar en tidsepok på en speciell plats kan falla inom begreppets ramar. (wikipedia.org)
  2. Hellenismen är den tidsepok i antikens historia som börjar med Alexander den stores död 323 f.Kr. och slutar cirka 30 f.Kr. Under denna period kom sociala och kulturella mönster som utvecklats ur grekiska traditioner att dominera stora delar av Medelhavsområdet och nuvarande Iran, Irak och Afghanistan. Religionen och kulturen präglades av en syntes av grekiskt och orientaliskt. Efter Alexanders död delades hans rike i flera, som ibland kallas de hellenistiska rikena. Kulturellt hade hellenismen stor betydelse även i det romerska riket. (wikipedia.org)
  3. Gemensamt för nästan all repertoar, oavsett stil och tidsepok, är att stora delar av styckena är "genomkomponerade", d.v.s. allt som skall spelas är noterat, medan vissa partier utgörs av improviserade solon. Under solopartier spelar ofta bara solisten och kompet, så orkestern reduceras temporärt till en liten grupp (typiskt jazztrio till kvintett). Det är också vanligt att delar av blåset svagt spelar s.k. bakgrunder under soloinsatserna. Mot slutet av stycket finner man ofta en kulmen i form av ett "shout-chorus", där hela blåset spelar för fullt. (wikipedia.org)
  4. Järnåldern är, enligt Thomsens treperiodsystem, den tidsepok i Gamla världens historia som inleds när människan lär sig utvinna och bearbeta metallen järn. Man började då successivt att tillverka bland annat verktyg och vapen av järn istället för av brons. Så småningom övergick det även till stål. Smycken, spännen och liknande var dock fortfarande ofta i brons. Järnåldern upphör i och med medeltidens inträde. Årtalen för när detta skedde är olika på olika platser. Järnåldern föregicks av bronsåldern, då verktyg och vapen framställdes av brons. (wikipedia.org)
  5. Liberalism (av latin liber, fri) är en politisk ideologi med individens frihet som grundläggande värde. Exakt betydelse varierar med tidsepok och världsdel. Liberalism förknippas dock allmänt med individuella fri- och rättigheter, mänskliga rättigheter, yttrandefrihet, privat äganderätt, religionsfrihet, jämlikhet, demokrati, och ett fritt näringsliv med marknadsekonomi. (wikipedia.org)
  6. En mikrodator är en dator baserad på en mikroprocessor. Begreppet mikrodator myntades då de flesta datorer var ganska stora, och kom även att associeras med det faktum att kompletta datorer nu blev så mycket mindre än tidigare. Den är ofta en dator med en bildskärm och ett tangentbord och som används av endast en person och kallas även persondator eller skrivbordsdator (val av ord beror delvis på vilken tidsepok och typ av dator som avses). När minidatorerna och stordator minskade i betydelse i slutet av 1980-talet föll begreppet mikrodator ur bruk. (wikipedia.org)
  7. Modernismen ska inte sammanblandas med moderniteten - det moderna samhället, men är löst kopplat till visionerna om detsamma. Redan på 1600-talet hade idéerna om det moderna samhället börjat att gro ur upplysningen, baserat på rationella/vetenskapliga principer, individuella rättigheter och etablerade politiska system. Francis Bacon och René Descartes hade börjat tänka igenom drömmen om en modern samhällsordning där kyrkans ord inte längre var lag, där man hade stor tilltro till vetenskapen och som byggde på det rationella och förnuftiga tänkandet hos individen. Modern tid som historisk tidsepok tar sin början efter medeltidens och renässansens slut. Senmodern tid börjar vid franska revolutionen 1789. (wikipedia.org)
  8. Maskeringen kan ske genom fiktiva namn på personer, organisationer eller orter, att en samtida händelse förläggs till en gången tidsepok eller att två eller flera personers ageranden slås samman till en enda persons agerande. Andra förändringar kan förekomma, som lätt döljer en överensstämmelse mellan romanens händelser och verklighetens. (wikipedia.org)
  9. Scenografin utformas av en scenograf, som i samråd med regissör och produktionsledningen formger miljön för inspelningen (film/TV) eller framställningen (teater/scenkonst) med hjälp av ritningar och modellbyggen med hänsyn till anvisningar i manus, tidsepok etc. Med hjälp av dessa underlag arbetsleds sedan dekorbyggarna (snickare, dekormålare, smeder, elektriker, rekvisitörer och attributmakare). Scenografen ansvarar även för att handha scenografibudgeten. Inte sällan fungerar scenografen även som kostymör och designar scenkläderna till en produktion. (wikipedia.org)
  10. Termen "senantik" understryker periodens band bakåt i tiden där den närliggande termen "äldre medeltid" istället betonar brytningen med den klassiska perioden. Med termen "folkvandringstiden", som syftar på en delvis överlappande tidsepok, betonas det tillstånd av upplösning och social oro som kännetecknar övergångsperioden. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast: