Tidsperspektiv Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder tidsperspektiv, varianter, uttal och böjningar av tidsperspektiv

Tidsperspektiv synonym, annat ord för tidsperspektiv, vad betyder tidsperspektiv, förklaring, uttal och böjningar av tidsperspektiv.

Vad betyder och hur uttalas tidsperspektiv

Tidsperspektiv uttalas tids|per|spekt|iv och är ett substantiv.

Ordformer av tidsperspektiv

Singular

tidsperspektiv
obestämd grundform
tidsperspektivs
obestämd genitiv
tidsperspektivet
bestämd grundform
tidsperspektivets
bestämd genitiv

Plural

tidsperspektiv
obestämd grundform
tidsperspektivs
obestämd genitiv
tidsperspektiven
bestämd grundform
tidsperspektivens
bestämd genitiv

Tidsperspektiv är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet tidsperspektiv

  1. Detaljerad information från fossil om nya hästdjurs antal och spridning har också visat att utvecklingen från en art till en annan inte var så jämn och sammanhängande som en gång antogs - även om vissa övergångar, som från Dinohippus till Equus verkligen var gradvisa framsteg - så var ett antal andra, som från Epihippus till Mesohippus relativt sett abrupta och plötsliga, sett ur en geologiskt tidsperspektiv, och förändringen skedde under blott ett par miljoner år. Både anagenes (gradvis förändring av genfrekvensen hos en population) och kladogenes (en population "uppdelas" i två distinkta utvecklingsgrenar) förekom, och många arter levde sida vid sida med den art de utvecklats från. Förändringar i vad som kännetecknade ett hästdjur skedde inte alltid längs en rät linje, vissa särdrag kom och gick och kom tillbaka under olika tidpunkter under utvecklingslinjen, och det är endast från ett historiskt perspektiv som en utvecklingenstrend kan urskiljas. (wikipedia.org)
  2. Halveringstiden på Kobolt-60 är cirka 5 år, vilket gör att stråldosen redan efter några decennier minskat till bråkdelar av den ursprungliga och ger helt försumbara dosbidrag i längre tidsperspektiv. (wikipedia.org)
  3. Sårbar (VU) (engelska: Vulnerable) är en term som används inom rödlistning av arter. En art tillhör kategorin "sårbar" om den inte uppfyller något av kriterierna för vare sig "akut hotad" eller "starkt hotad", men löper stor risk att dö ut i vilt tillstånd i ett medellångt tidsperspektiv. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.