Tidtabell Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder tidtabell, varianter, uttal och böjningar av tidtabell

Tidtabell synonym, annat ord för tidtabell, vad betyder tidtabell, förklaring, uttal och böjningar av tidtabell.

Synonym till tidtabell

Vad betyder och hur uttalas tidtabell

Tidtabell uttalas tid|tab|ell och är ett substantiv.

Ordformer av tidtabell

Singular

tidtabell
obestämd grundform
tidtabells
obestämd genitiv
tidtabellen
bestämd grundform
tidtabellens
bestämd genitiv

Plural

tidtabeller
obestämd grundform
tidtabellers
obestämd genitiv
tidtabellerna
bestämd grundform
tidtabellernas
bestämd genitiv

Tidtabell är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet tidtabell

  1. Graf – en diagramtyp som med linjer visar önskad information, se Linjediagram Kortform för grafisk tidtabell, se Tidtabell (tåg) (wikipedia.org)
  2. Hållplats är en plats längs en järnvägs-, spårvägs- eller busslinje, avsedd för fordonet att göra uppehåll på, för att där ta ombord och/eller släppa av passagerare. Hållplatsen är markerad med en skylt. I Sverige anges ofta trafikbolag, linjenummer och destination, och en tidtabell är ofta anslagen. Vilka hållplatser som finns på en linje, anges ofta i linjens tidtabell. För att fordonet skall stanna på hållplatsen måste föraren ofta uppmärksammas på att man önskar stiga på eller av. (wikipedia.org)
  3. De samtida ångfartygen hade vanligen toppfarter kring 10 knop i lugnt väder, men hade fördelen att säkrare kunna hålla en utlovad tidtabell. Allteftersom ångmaskinen utvecklades – och därmed framförallt bränsleåtgången minskade – blev konkurrensen allt hårdare. Suezkanalen, som öppnades 1869, innebar en avgörande fördel för ångfartygen ifråga om ostindientraden. Cutty Sark, sjösatt detta år, hörde till de sista klipprarna. (wikipedia.org)
  4. Linjetrafik är när ett fordon eller fartyg används för persontransporter, för vilka ersättningen bestäms särskilt för varje passagerare och som följer en fastställd tidtabell. Begreppet förekommer även när det gäller transporter av gods då t.ex. en lastbil kan gå enligt speciella tidtabeller och på speciella sträckor på samma sätt som en buss i linjetrafik. I någon mån kan även järnvägs- och spårvägstrafik kallas för linjetrafik. (wikipedia.org)
  5. Tidtabell är ett dokument som visar hur ett trafikbolag utövar sin trafik. Det kan vara fråga om järnvägs-, spårvägs-, tunnelbane-, buss- eller flyg- eller färjetrafik eller liknande. I tidtabellen anges som regel det trafikerande bolagets namn, vilket fordonsslag som avses, vilken sträcka som trafikeras, vilka stationer och hållplatser som finns längs linjerna, samt vilka tider fordonen förväntas befinna sig på respektive hållplats. En tidtabell kan vara intern inom företaget. Offentliga tidtabeller förekommer främst vid personbefordran. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.