Titan Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder titan, varianter, uttal och böjningar av titan

Titan synonym, annat ord för titan, vad betyder titan, förklaring, uttal och böjningar av titan.

Hittade 2 varianter av ordet titan:

Vad betyder och hur uttalas titan

Titan uttalas tit|an [-a´n] och är ett substantiv -en -er.

Titan betyder:

Ordformer av titan

Singular

titan
obestämd grundform
titans
obestämd genitiv
titanen
bestämd grundform
titanens
bestämd genitiv

Plural

titaner
obestämd grundform
titaners
obestämd genitiv
titanerna
bestämd grundform
titanernas
bestämd genitiv

Titan1 är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Vad betyder och hur uttalas titan

Titan uttalas tit|an [-a´n] och är ett substantiv -et äv. -en.

Titan betyder:

Ordformer av titan

Singular

titan
obestämd grundform
titans
obestämd genitiv
titanet
bestämd grundform
titanets
bestämd genitiv

Alternativa böjningsformer singular

titan
obestämd grundform
titans
obestämd genitiv
titanen
bestämd grundform
titanens
bestämd genitiv

Titan2 är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet titan

  1. Metaller med låg värmeledningsförmåga är särskilt bra på att skapa gnistor, till exempel titan och zirkonium. (källa)
  2. Träklubbor är till för att slå långa slag. De numreras från 1 och uppåt. Träettan kallas för driver, och de övriga träklubborna kallas för fairwaywoods och används även vid långa fairwayslag. De har egenskapen att dess något rundade underkant och dess platta sula gör att de inte skär ner i marken vid tillslaget. De kallas träklubbor eftersom dess stora klubbhuvuden ursprungligen var gjorda av hårda träslag som ek och bok och senare när bollen började att utvecklas och bli hårdare övergick tillverkningen till persimmonblad. Idag är de gjorda av metall, exempelvis titan. Loftet på träklubborna är 7°–29°. (källa)
  3. När två bitar järn välls samman så bildar de en bit. Efter en perfekt vällning är fogen lika stark som materialet omkring. Vällning skiljer sig från konventionell svetsning i det att metallen inte når smältpunkten vid sammanfogningen. Bindningar mellan atomerna sker genom att lokal plastisk deformation och höga temperaturer underlättar diffusion av atomer i ytlagren. Det finns också moderna sammanfogningsmetoder som bygger på fysikaliska processer i det fasta tillståndet, bl a Friction Stir Welding (FSW) och Diffusion Bonding. Den senare metoden kan exempelvis svetsa samman aluminium med titan. (källa)
  4. Ett implantat är ett artificiellt objekt tillverkat för att ersätta och verka i stället för ett saknat biologiskt objekt. Det yttre höljet av implantatet är ofta gjort av biokompatibelt material såsom titan. I några fall innehåller implantatet elektronik, till exempel pacemaker som hjälper hjärtmuskeln att dra ihop sig i rätt takt (ersätter sinusknutan) och cochleaimplantat för elektrisk stimulering av hörselnerven. Några implantat är bioaktiva, till exempel stent som använts för förstärkning av kärlväggen i aorta eller ett kranskärl. Biomimetiskt material är ett material för implantat som efterhärmar det riktiga materialet. (källa)
  5. Sjöar anses tidigare ha funnits på Mars och Venus. De enda kända nu existerande sjöarna utanför Jorden, om man inbegriper andra vätskor än vatten, befinner sig på Saturnus måne Titan. De består av flytande etan och metan. Den största, Kraken Mare, tros vara något större än Kaspiska sjön. (källa)
  6. Jonosfärer runt andra himlakroppar i solsystemet, exempelvis Venus, Mars, Jupiter, Saturnus och Titan, får en liknande men inte identisk lagerstruktur, beroende bland annat på olika strålningsintensitet, gravitation och atmosfärsammansättning. (källa)
  7. Hexagonal tätpackning (hcp - hexagonal close(st) packing/packed), är den andra tätpackade kristallstrukturen, som består av ett primitivt hexagonalt gitter med som bas två atomer med inbördes translationsvektor (-1/3,1/3,1/2) i cellkoordinater. Denna struktur antas av bl.a. kobolt, zink, magnesium, titan, kadmium och fruset helium. (källa)
  8. Pellets av metall malm framställdes först i slutet av 1800-talet av järnmalm i USA. Pelleten innehöll då 1 % tjära som bindemedel och brändes i roterugnar. Järnmalmspellets patenterades först av svensken A.G. Andersson (1912), men kommersiellt i större skala framställdes pellets först 1952 i Babbit, MN, USA. Idag används även pelletsverk för bland annat titan- och nickel-malmer. (källa)
  9. De viktigaste lättmetallerna inom tekniken är aluminium, magnesium och titan. Dessa metaller och deras legeringar har god hållfasthet i förhållande till vikt och har ofta korrosionsresistens. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.