Tomt Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder tomt, varianter, uttal och böjningar av tomt

Tomt synonym, annat ord för tomt, vad betyder tomt, förklaring, uttal och böjningar av tomt.

Synonym till tomt

Vad betyder och hur uttalas tomt

Tomt uttalas tomt [tåm´t] och är ett substantiv -en -er.

Ordformer av tomt

Singular

tomt
obestämd grundform
tomts
obestämd genitiv
tomten
bestämd grundform
tomtens
bestämd genitiv

Plural

tomter
obestämd grundform
tomters
obestämd genitiv
tomterna
bestämd grundform
tomternas
bestämd genitiv

Tomt är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Tomt på Engelska

 • site, plot - house lot, plot (of land), price of the land

Hur används ordet tomt

 1. Filmen kretsar runt den framgångsrike glaskonstnären Stellan Sylvester. Han råkar ut för en bilolycka och hamnar på sjukhus där han vårdas under en längre tid. Han upptäcker då att hans liv varit meningslöst och tomt. (källa)
 2. I jordabalken i 1734 års lag definieras begreppen viderboende och nabo så att den som äger del i hus och tomt i stad hade viderboenderätt. Den som bodde därintill hade naborätt. Enligt doktrinen föll inte bara ägare av en viss del av en tomt eller fastighet under begreppet viderboende, det omfattade även den som ägde en ideell andel av en sådan. Viderboende och nabor hade lösningsrätt till grannfastigheter. Denna lösningsrätt fanns kvar i Finland till utgången av år 1996. (källa)
 3. Husnumrering är systemet att ge ett unikt nummer för varje byggnad på en gata eller ett område med avsikt att göra det lättare att hitta en viss byggnad. Husnumret är ofta en del av en postadress. Observera att termen "husnummer" avser numret på byggnaden, även om byggnaden inte är ett hus utan en kommersiell struktur eller en obebyggd tomt. Systemet för husnumrering varierar beroende på plats och i många fall till och med inom städerna. I vissa delar av världen, däribland många avlägsna områden, är husen inte numrerade alls, utan helt enkelt namnsatta. (källa)
 4. Tomten (från ordet tomt), tomtegubben, gårdstomten, tomtrået, är gårdens skyddsväsen i nordisk folktro. (källa)
 5. Ledningsbandet i isolatormaterial är helt tomt på elektroner, vilket medför att inga elektroner kan transporteras genom materialet. Gapet mellan ledningsbandet och valensbandet, det så kallade bandgapet, är för stort för att elektroner skall exciteras från valensbandet upp till ledningsbandet, antingen av den pålagda spänningen eller av rumstemperaturen. Undantaget är halvledare, där bandgapet är någon elektronvolt så att elektroner kan exciteras upp till ledningsbandet vid rumstemperatur (rumstemperatur motsvarar energin 0,025 eV). (källa)
 6. Radhus är ofta uppbyggda som en långsmal byggnad som delas upp i flera mindre bostäder. Vanligtvis med liten tillhörande tomt på fram och baksida av byggnaden. (källa)
 7. Istället för anletsdragen på duken lyste dukens yta tomt uttryckslös. Under den varma årstiden for dessa porträttörer sedan runt i landet med stort bagage av färdigmålade landshövdingar, biskopar och överstar och deras hustrur, alla utan ansikte. Under sin resa for konterfejarna från landshövdingeresidens till landshövdingeresidens, från biskopsgård till biskopsgård, från översteboställe till översteboställe och satte in de önskade anletsdragen i de tomma ansiktsovalerna och kompletterade kläderna med lämpliga ordenstecken, broderier och smycken. För dessa målare fanns ingen konstnärsoro, tveksamhet eller villrådighet. (källa)
 8. Kvicksilvertermometer är en termometer vars funktion baseras på att kvicksilvers volym ökar med temperaturen. Den består av kvicksilver inneslutet i glas. Vanligtvis finns det mesta kvicksilvret i en bubbla i ena änden. Därifrån kan det expandera ut i en lång och mycket smal hålighet och även kontrahera därifrån. Eftersom expansionshålet är så smalt kan en liten procentuell utvidgning av hela kvicksilverbubblan resultera i en relativt lång förlängning av kolumnen i det smala hålet, vilket gör att temperaturskillnaderna blir någorlunda lätt avläsbara. Utrymmet i expansionshålet bortom kvicksilvret kan vara utfyllt med kväve eller vara helt tomt (vakuum). (källa)
 9. Naturreservatet har fått sitt namn efter den största ön i reservatet. På ön finns även en gård med samma namn, omtalad i skriftliga handlingar första gången 1377 ('Lakka'). På gården bedrevs jordbruk fram till 1970-talet, idag betas ön endast av får. Gården omfattar en äldre tillbyggd parstuga, drängstuga, magasin samt en timrad bod samt norr därom ladugård och hönshus. På 1920- eller 1930-talet uppläts en tomt till en sommarstuga som uppfördes på öns nordvästra spets, samtidigt uppfördes även ett utkikstorn ovanför sommarstugan. (källa)
 10. För en förrättning finns en mängd bestämmelser i lagar (särskilt fastighetsbildningslagen) och förordningar både om en åtgärd är tillåten, till exempel om en tomt får styckas av, och hur förrättningen går till inklusive hur resultatet av åtgärden ska dokumenteras. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.