Torr Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder torr, varianter, uttal och böjningar av torr

Torr synonym, annat ord för torr, vad betyder torr, förklaring, uttal och böjningar av torr.

Synonym till torr

Vad betyder och hur uttalas torr

Torr uttalas torr och är ett adjektiv -t -a.

Ordformer av torr

Böjning (i positiv) torr en ~ + subst. torrt ett ~ + subst. torra den/det/de ~ + subst. torre den ~ + mask. subst. Komparation torrare en/ett/den/det/de ~ + subst. torrast är ~ torraste den/det/de ~ + subst.

Torr är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Torr på Engelska

 • dry - withered flowers, dry air
 • dry - a dry assertion
 • dry

Hur används ordet torr

 1. 1 gallon (USA, torr) = 4,40488 liter. (källa)
 2. En torr gasklocka, uppförd 1932, finns vid Stockholms gasverk. (källa)
 3. Det finns två sorters genever, en ung - jonge - som har lätt och torr smak, och en lagrad - oude - som är kraftfull, oljig och söt. (källa)
 4. Glasbjörk är vanligare på våt, svagt dränerad, mark som till exempel lerjordar och vid torvmossar, medan vårtbjörken trivs bättre på torr, sandig jord. (källa)
 5. En mopp kan användas antingen torr, för att samla ihop skräp och damm på hårda golv, lätt fuktad, för att microfibrerna ska suga åt sig smutsen bättre, eller impregnerad med något golvvårdsmedel. Inom modern trappstädning används ett flertal mopptrasor som fuktas med en dänkflaska och byts ut regelbundet så att smutsen inte sprids. (källa)
 6. Granen är sambyggare (monoik). När kotten är mogen, spärrar den ut sina fjäll vid torr väderlek. Eftersom den hänger med toppen nedåt faller fröna ut. De sjunker långsamt, precis som lönnens och asken frukter, på grund av den snabba rotation som under fallet åstadkoms av den stora, tunna hinnan. Detta för fröspridningen så viktiga bihang utgörs av en från kottefjället lossnande lamell. Frön från gran (och tall) är alltså med avseende på sin spridning virvelfrön. (källa)
 7. Det är en läcker matsvamp som bör plockas vid torr väderlek, då den inte är slemmig. (källa)
 8. Gråbinka (Erigeron acer) är en art i familjen korgblommiga växter. Arten är allmän, men inte vanlig, på torr, grusig mark inom hela den skandinaviska Norden. Den är mycket variabel till storleken, förgreningen och hårbeklädnadens riklighet. Mittblommor och kantblommor har samma färger som hos aster, men de senares bräm är mycket litet. Frukten har hårpensel av blekt rödgul färg. (källa)
 9. Torr grusmark, exempelvis vägkanter och banvallar. (källa)
 10. Hasselsnoken är en värmeälskande orm, vars optimala kroppstemperatur ligger mellan 27 och 33°C, även om den kan vara aktiv vid lägre temperatur. Arten kan solbada eller värma sig på stenar och andra föremål som hettats upp av solen, men lever normalt dolt. Den föredrar solexponerade biotoper med torr sandjord eller stenar och klippor, samt med riklig, blandad vegetation. Arten är inte speciellt vattenkrävande, och nöjer sig ofta med att dricka av morgondaggen eller små regnpölar. Under vintern går hasselsnoken i ide i hålor och klippskrevor, vanligtvis ensam. Arten kan bli upp till 19 år gammal i vilt tillstånd. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast:

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.