Trilska Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder trilska, varianter, uttal och böjningar av trilska

Trilska synonym, annat ord för trilska, vad betyder trilska, förklaring, uttal och böjningar av trilska.

Synonym till trilska

Hur används ordet trilska

  1. I äldre tid hade man i Sverige ett rättegångsförfarande som huvudsakligen var skriftligt. Många rättegångar drog ut på tiden och målen blev liggande hos domstolen, delvis därför att domstolarna inte sammanträdde så ofta, men delvis också beroende på att parter och deras ombud dröjde med att ge in sina skriftliga yttranden. Genom att en ny rättegångsbalk infördes 1942 infördes rättegångar som huvudsakligen byggde på muntligt förfarande. För att råda bot på det trots mot domstol och motpart som part ibland visade genom att utebli från förhandling, infördes begreppet tredskodom (tredska betyder motsträvighet, trots, trilska). Tredskodomsbegreppet har sedan genom lagändringar 2005 utvidgats till att gälla även i vissa fall där part inte återkommit med ett skriftligt yttrande i tid. (källa)
  2. I denna uppföljare till 1992 års succefilm En värsting till syster får man återigen följa Deloris Van Cartier då hon tar på sig identiteten som nunnan Syster Mary Clarence. Denna gång är det hennes gamla bekanta på klostret som ber henne komma tillbaka för att coacha några elever på en skola i musik. Efter att först stött på motstånd från de trilska ungdomarna så vinner hon snart deras hjärtan. Hon upptäcker att de är bra på att sjunga, gör en kör av dem som lyckas ställa upp i en musiktävling. Hon får dem att upptäcka att de tillsammans är tillräckligt duktiga för att kunna vinna tävlingen. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.