Troligen synonym, annat ord för troligen, vad betyder troligen, förklaring, uttal och böjningar av troligen.

Synonymer till troligen

Troligen översättning

Engelska

likely
ticket prices will probably go up by 10 percent

Hur används ordet troligen

  1. Ett bra exempel på den butiksapokalyps som just nu pågår i USA och som riskerar att sprida sig är att skojätten Payless med nedläggningen av sanlösa 2 500 butiker troligen innebär den största likvidationen i amerikansk retailhistoria, enligt Business Insider. (va.se)
  2. Anledningen till att sjukdomsfallen har ökat är inte helt klarlagd. Men enligt Anders Wallensten är det troligen en kombination av att andelen smittade fåglar varierar över åren och att sjukvården blivit bättre på att upptäcka smittan. (svt.se)
  3. Abessinier, även kallad aby (kommer troligen efter att EMS-koden för rasen är just ABY), är en kattras med tickad päls. (wikipedia.org)
  4. Det är vid denna begreppsanalys som en verksamhets logik och verksamhetens regler kan skördas. Begreppen är troligen det mest stabila som kan modelleras och beskrivas utifrån en verksamhet, och som sedan kan tillämpas i många olika verksamhetsperspektiv, i många olika processer, och kanske under olika namn (termer). (wikipedia.org)
  5. Gagat har använts under forntiden till bland annat ringar, sländtrissor och liknande föremål. I ett fåtal vikingatida lokaler, mestadels från Birka, förekommer föremål av gagat i gravar, bland annat spelpjäser, enkla ringar utan känd användning och liknande små föremål. Troligen har stenen därifrån importerats från Whitby i England. (wikipedia.org)
  6. Garfågelns främsta biotop utgjordes av fiskrika havsvatten. Innan den började jagas i större omfattning var den mycket talrik i Norra ishavets södra delar, i norra Atlanten och i Nordsjön. I största mängd förekom väl garfågeln vid Island och Newfoundland, vars av rasande bränningar omgivna små klippöar och skär beredde den trygga häckplatser. För att kunna ta sig i land krävde den en svagt sluttande strand och som häckningsplats föredrog den klippiga öar. Dessa preferenser utgjorde en stark begränsande faktor för lämpliga häckningslokaler. Troligen har det aldrig funnits mer än ett tjugotal öar med garfågelkolonier, varav åtta nu är kända, bland annat öar utanför Skottland, Newfoundland, Färöarna och Island. En koloni kunde bestå av tusentals individer. På Funk Island utanför Newfoundland kunde man i mitten av 1700-talet hitta uppemot 100 000 par som stod tätt ihop och ruvade sina ägg. (wikipedia.org)
  7. Gascognare, invånare i Gascogne, är troligen ett ursprungligen baskiskt folk. (Gasc- är samma ordstam som bask-). De romaniserades under tidig medeltid och har fram till våra dagar talat en särpräglad, av baskiskan starkt påverkad, variant av occitanskan. I dag är de nästan helt förfranskade och språket är på väg att försvinna utom i den spanska Arandalen, där det är officiellt språk vid sidan av spanska och katalanska. (wikipedia.org)
  8. Ordet "gas" föreslogs troligen på 1600-talet av kemisten Johann Baptist van Helmont som en fonetisk stavning av det holländska uttalet av det grekiska ordet "kaos". (wikipedia.org)
  9. I de nordiska talade språkliga varieteterna skedde en stor inskränkning i genitivens användning med början omkring 1300. Inom det nordiska språkområdet är det bara isländskan som bevarat genitiv som ett stark talspråkligt kasus. Till och med i den konservativa älvdalskan är genitiv troligen inte en böjningsform. Omskrivningar används allmänt i folkliga nordiska talspråk (utom isländska) i stället för genitiv. (wikipedia.org)
  10. Geparden blir könsmogen under andra levnadsåret. Efter dräktigheten som varar cirka 95 dagar föder honan en till åtta ungar (oftast tre till fem). Nyfödda ungar har silvergråa hår på ryggen som troligen utgör ett slags kamouflage. Honan måste ofta lämna sina ungar ensamma för att jaga. Hon har inte heller förmåga att försvara sina ungar när hon möter större rovdjur. Omkring 90 procent av alla nyfödda geparder faller offer för lejon eller andra predatorer. Geparder som överlever dessa kritiska månader kan bli upp till 15 år gamla. Lejonet är gepardens främste predator. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Troligen Synonymer Betyder Uttal