Tycka synonym, annat ord för tycka, vad betyder tycka, förklaring, uttal och böjningar av tycka.

Synonymer till tycka

Tycka översättning

Engelska

think
I think you are wrong, feel sorry for sby
imagine
he thought he saw an old Greek

Hur används ordet tycka

  1. – Det är vad det ungerska folket anser. De har gett oss tre valsegrar. Vi har aldrig sagt åt den svenska regeringen hur den borde uppträda, men av någon anledning anser Sverige att de har rätt att berätta för ungrare hur vi borde uppträda och tycka. (expressen.se)
  2. Avståndet till horisonten över öppet vatten när man står vid en strandkant, cirka 2 m över vattenytan, är således endast cirka 5 km trots att man intuitivt kan tycka att avståndet är betydligt längre. (wikipedia.org)
  3. Andra konjugationen: böja ->, böj, tycka ->, tyck Andra konjugationen med j-bortfall och omljud: välja ->, välj, smörja ->, smörj (wikipedia.org)
  4. En milstolpe var den enmansmotorsåg som Andreas Stihl presenterade 1929. Den vägde 46 kilo. 1929 uppfanns den första portabla motorsågen av Festo Tyskland (Fezer &, Stoll), en tvåmansmotorsåg, stor och otymplig kan man tycka, men ändå portabel. Till Sverige började i slutet av 1940-talet utländska enmansmotorsågar importeras, från bland annat Nordamerika (McCulloch, Homelite) och Tyskland (Stihl, Dolmar) men även Norge (Jobu). (wikipedia.org)
  5. Andra konjugationen är verb av typen böja, höra, köpa, tycka och välja, med böjningen böja, böjer, böjde, böjt, imperativ böj! Vissa av andra konjugationens verb får omljudsrelaterade vokalförändringar eller andra oregelbundenheter i temat, till exempel spörja−sporde, sätta−satte, välja−valde och vänja−vande. (wikipedia.org)
  6. Nationalismen brukar ofta förknippas med främlingsfientlighet och rasism (även om det inte alltid förhåller sig så), medan en patriot å andra sidan kan högakta en människa från ett annat land och tycka att det är självklart att den människan skall hysa patriotiska känslor för sitt land på samma sätt som han eller hon gör för sitt eget. En hållning som också kan gälla en nationalist. (wikipedia.org)
  7. Beträffande masspsykoser som yttrar sig i kollektiva sjukdomssymtom (masspsykogen sjukdom), startar sådana massrörelser med att en individ, som ofta lever under stress, hysteriskt uppvisar tecken på sjukdom (tecken som kan vara föranledda av den höjda inre spänningen). Personer som dessa tecken visas upp för börjar då tycka sig ha samma symtom. Sedan kan förloppet ta sig mer ångestladdade uttryck eller uppträda med motoriska beteenden. Exempel på masspsykogen sjukdom är fall där grupper av människor trott sig vara förgiftade. (wikipedia.org)
  8. Gemensamt för alla melankoliker anser Freud vara att den självförebråelse de ger uttryck för egentligen är förebråelser och klander mot en person som melankoliker har älskat, borde älska eller fortfarande älskar. Alla nedsättande ord som sägs om det egna egot är egentligen menat som klander till någon annan. Därför är de inte ödmjuka och undergivna som annars kunde vara naturligt för så ”värdelösa” människor som de ger uttryck för att tycka sig vara, utan ofta tycker sig melankolikern bli orättvis behandlad av omgivningen. Freud menar att melankolikern har en narcissistisk personlighet. Libidon som tidigare riktats mot ett objekt (förslagsvis en person) riktas istället genom regression till det egna egot. (wikipedia.org)
  9. Ett annat, mer vanligt sätt att mixa ljud är att använda sig av processeringsverktygen efter att man har spelat in sina obearbetade ljudspår. I detta fall så kan man använda sig av mixning för att på varje individuellt spår försöka att antingen rädda ljudet och ta bort/ändra störningar i inspelningen. Man kan också mixa på det här sättet för att lyfta fram karaktärer i inspelningarna som man kan tycka ska ta mer plats i helheten. (wikipedia.org)
  10. Plasmats fysik bestäms då i grunden av (1) hur partiklarna (elektroner och joner) rör sig i elektromagnetiska fält enligt den klassiska mekanikens rörelselagar, och (2) hur de laddade partiklarnas läge och rörelse ger upphov till elektromagnetiska fält enligt Maxwells ekvationer. Man kan alltså tycka att plasmafysik skulle kunna reduceras till det samtidiga lösandet av (1) och (2), men detta ger upphov till en stor mängd ekvationer, proportionell mot antalet partiklar i gasen. I datorsimuleringar görs faktiskt något liknande, men annars är normalt beskrivningarna nedan mer effektiva och mer användbara för att förstå vad som pågår. I fall då de dominerande elektromagnetiska fälten är pålagda utifrån, till exempel jordens magnetfält för partikelrörelse i inre magnetosfären eller det externa magnetfältet i en tokamak (ringformig fusionsreaktor), kan man dock för många fenomen strunta i steg (2) och bara lösa (1). (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Tycka Synonymer Betyder Uttal