Tak Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder tak, varianter, uttal och böjningar av tak

Tak synonym, annat ord för tak, vad betyder tak, förklaring, uttal och böjningar av tak.

Synonymer till tak

Andra språk

Tak på Engelska

 • roof, ceiling - roof, tin roof, roof of a car, ceiling, get a roof over one', s head, put a limit on tree felling

Hur används ordet tak

 1. Gröna tak är som byggnadsteknisk definition ett samlingsnamn för gräs- och sedumtak, tak med levande sådan växtlighet som takbeläggning (med gröna tak kan i deskriptiv bemärkelse vardagligt också avses andra tak med grön färg, såsom koppartak). Tak med växtlighet har använts sedan långt tillbaka i de skandinaviska länderna. (källa)
 2. Ett valmat tak eller valmtak är ett tak som har takfall även mot husets kortsidor – ett komplett valmat tak ersätter husets gavel. Taket har alltså takfall på alla fyra sidor. Ett halvvalmat, eller delvis valmat, tak har en gavel i form av en trapets och är mycket vanligt i Danmark, vanligt i de tidigare danska landskapen, och inte helt ovanligt heller i resten av Sverige. (källa)
 3. Det sydsvenska halmtaket, som förekommer i Skåne, Blekinge, Halland, södra Bohuslän, sydöstra Västergötland och södra Småland. Det är av samma slag som de tak som förekommer i Danmark och Tyskland. Här binds halmen vid slanor och läkt som vilar på takens åsar. Typen har tidigare inte förekommit så långt norrut, utan spreds ännu i slutet av 1800-talet till de nordligare trakterna av detta område på det mellansvenska halmtakets bekostnad. (källa)
 4. Koppartak är ett tak belagt med kopparplåt. Plåten har från början den rena kopparns rödbruna färg men får av luftens inverkan en grågrön ton av ärg. Denna oxid består normalt sett av två skikt. Ett inre skikt kuprit (Cu2O), som är svart, samt ett yttre skikt som kan bestå av två olika oxider. Om luften är fri från salt består taket av enbart av brokantit (Cu4(OH)6SO4), som är grön. Innehåller luften salt består det yttre skiktet helt eller delvis av atakamit (Cu2(OH)3Cl) som också den är grön. (källa)
 5. En cabriolet, även cab eller öppen bil, är en bil med avtagbart tak. Vanligen är det nedfällbara taket - suffletten - i kraftigt tyg eller vinyl men även plast, aluminium eller stål har använts. Man skiljer mellan mjuka och hårda tak. De hårda kallas hardtop. (källa)
 6. Vindskydd, skärmskydd eller gapskjul är en mindre byggnad för friluftslivet som syftar till att ge vandrare tak över huvudet och skydd mot vädret i övrigt. Ofta tre väggar med tak i timmer eller brädor där den fjärde sidan är öppen. Vissa är gjorda så att man kan övernatta i dem, andra enbart för kortare raster/fikapauser. (källa)
 7. Det finns också flera kombinationer av ovanstående tak såsom mansardpulpettak, mansaradtälttak och valmat mansardtak. (källa)
 8. Kassettak (kassettering) avser utsmyckning av ett tak, ett valv eller en båges insida (intrados) bestående av nedsänkta fyrkantiga eller polygonala rutfält, såsom i Pantheon i Rom. Liljevalchs konsthall i Stockholm från 1915 har ett kassettak av betong. (källa)
 9. Limfärg har använts för inomhusmålning på exempelvis papp- och vävspända ytor och puts under århundraden. Under 1950-talet användes den ännu i tak och på taklister i det ordinarie byggnadsmåleriet. I dag förekommer limfärg bland annat som tryckfärg för tapeter. (källa)
 10. Enligt svenska "Tekniska nomenklaturcentralen" betyder hus en byggnad som innehåller ett eller flera utrymmen avgränsade av golv, väggar och tak och som väsentligen är belägen ovan mark, i huvudsak avsedd för bostäder eller lokaler. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.