Upplysa Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder upplysa, varianter, uttal och böjningar av upplysa

Upplysa synonym, annat ord för upplysa, vad betyder upplysa, förklaring, uttal och böjningar av upplysa.

Synonymer till upplysa

Vad betyder och hur uttalas upplysa

Upplysa uttalas upp|lysa och är ett verb (lös eller fast sammansättning) upplyste.

Upplysa betyder:

Ordformer av upplysa

Aktiv

upplysa
infinitiv
upplyser
presens
upplyste
preteritum
upplyst
supinum
upplysande
presens particip
upplys
imperativ

Passiv

upplysas
infinitiv
upplyses
presens
upplystes
preteritum
upplysts
supinum

Perfekt particip

upplyst en
~ + subst.
upplyst ett
~ + subst.
upplysta den/det/de
~ + subst.
upplyste den
~ + mask. subst.

Upplysa är ett verb

Verb (av lat. verbum, ord), ordklass som innefattar ord som uttrycker handlingar, skeenden, processer, tillstånd och liknande. En vanlig minnesramsa, som även finns i många andra varianter, är Verb är någonting man gör, cyklar, tutar, springer, kör. Exempel på verb är redigera, skriva, åldras, må, trivas, sjunga, ljuga. Eller helt enkelt ord man kan sätta att framför.

Andra språk

Upplysa på Engelska

  • inform - children must be informed about the hazards of smoking

Hur används ordet upplysa

  1. Eftersom lokala avvikelser förekommer så bör man upplysa sig om vilka bestämmelser som gäller för just den plats man ska spela på. (källa)
  2. Den enda nödvändiga och alltid centrala delen av ett vapen är vapenskölden. Skölden kan sedan omgivas av ytterligare symboler, såsom en hjälm eller krona ovanpå skölden, sköldhållare vid sidan om eller bakom skölden, devisband, ordenstecken m.m. Av hävd gäller att ju högre rang, enligt det gamla ståndssamhället, ägaren till ett vapen har, desto flera bisymboler kan han utrusta vapnet med, detta var förr också reglerat i lag. Också detaljutformningen av många bisymboler, särskilt hjälmar och kronor, används för att upplysa om ägarens rang eller natur – varje adlig och furstlig rang har sin rangkrona, en stad kan ha murkrona. (källa)
  3. Ordet illustration kommer från (lat. illustratio, av illustro upplysa, bestråla). (källa)
  4. Symboltavlor brukar sitta under ett påbudsmärke eller upplysningsmärke (blå bakgrund) eller under ett förbudsmärke (gul bakgrund) och upplysa om att märket gäller för ett visst fordonsslag, en viss verksamhet eller en viss trafikantgrupp. (källa)
  5. Syftet med denna är att underlätta avstigning från buss på dåligt upplysta hållplatser när det är mörkt. (källa)
  6. Den äldsta och enklaste formen av reklam är "mun till mun-metoden" det vill säga att ett rykte sprids mellan människor om en produkt eller tjänst. Denna ryktesspridning är en hörnsten i en stor del av reklamen, i synnerhet när verksamheter vill bygga ett starkt varumärke och stärka företagets anseende eller framtoning. När skriftspråket, böcker och senare boktrycket uppfanns tillkom möjligheten att nå konsumenter via nya vägar. Ett mer raffinerat sätt att marknadsföra sig blev att använda grafik för att upplysa om sin verksamhet. En skomakare kunde till exempel ha en skylt föreställande en sko utanför sin verkstad. Det gick då att producera ett reklambudskap som kunde lagras och transporteras samt nå ett stort antal personer vid olika tidpunkter och platser. Utvecklingen av reklam tog fart i västvärlden under 1800-talet i takt med att läskunnigheten ökade. Tidningar och tidskrifter publicerade reklam och började använda intäkterna för att finansiera sin verksamhet. Utomhusreklam, särskilt i städer, ökade. Under 1900-talet kom nya medier i form av radio, TV, film och senare även internet och andra digitala, interaktiva medier. Samtidigt utvecklades forskning runt reklam och lärdomar kom från beteendevetenskap såsom psykologi och sociologi. Under detta århundrade växte kunskapen om hur reklamen kan spela en avgörande roll för ett företags försäljning. Från 1980-talet och framåt har reklam alltmer knutits till utvecklandet av företags varumärken. Det har också inneburit att den vidare termen marknadskommunikation har blivit viktigare för att fånga den mängd områden och verksamheter som tidigare beskrevs som reklam. Ett tydlig illustration för denna förändring är Svenska Reklamförbundet som 2009 bytte namn till Sveriges Kommunikationsbyråer. (källa)
  7. Språknämnden består vanligen av representanter för organisationer och offentliga institutioner med intresse och betydelse för språkbruket. För nämndens utåtriktade verksamhet brukar finnas ett sekretariat med anställda språkvårdare och språkforskare som arbetar med att ge ut skrifter och ordböcker, delta i kurser och konferenser och upplysa om lämpligt språkbruk, till exempel genom telefonrådgivning. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.