Utmärkt Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder utmärkt, varianter, uttal och böjningar av utmärkt

Utmärkt synonym, annat ord för utmärkt, vad betyder utmärkt, förklaring, uttal och böjningar av utmärkt.

Synonymer till utmärkt

Vad betyder och hur uttalas utmärkt

Utmärkt uttalas ut|märkt och är ett adjektiv.

Utmärkt betyder:

Ordformer av utmärkt

Böjning (i positiv) utmärkt en ~ + subst. utmärkt ett ~ + subst. utmärkta den/det/de ~ + subst. utmärkte den ~ + mask. subst. Komparation utmärktare en/ett/den/det/de ~ + subst. utmärktast är ~ utmärktaste den/det/de ~ + subst.

Utmärkt är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Utmärkt på Engelska

  • excellent - admirable, he is an excellent teacher, an excellent example

Hur används ordet utmärkt

  1. I direktivet är det framförallt två artiklar som utmärkt sig som kontroversiella: Artikel 11 och artikel 13. (källa)
  2. Gemsen lever dels ensam, dels i mindre flockar och stundom i skaror om upp till 50 djur. Den klättrar med utmärkt snabbhet och säkerhet på de farligaste ställen och även som svårt sårad flyr den lätt bort. Gemsen är utomordentligt vaksam, dess lukt, syn och hörsel är högt utvecklade och det blir därför svårt för fiender att jaga den. Då en flock gemser vilar utställs skiltvakter som piper gällt och stampar i marken när faran kommer. Åtföljda av de övriga djuren beger de sig snabbt på flykt. Parningen sker under senhösten och i slutet av april eller i början av maj föder honan en unge (sällan två) vilken inom några timmar följer modern och mycket fort lär sig klättra. Fångad som ung blir gemsen mycket tam och är då inte svår att hålla men fortplantar sig högst sällan i fångenskap. (källa)
  3. Plastfolien säljs på rullar med avrivningskant och används för att försluta matkärl eller täcka över fat som saknar lock och skyddar den inslagna produkten för smuts och uttorkning.. Den fungerar utmärkt för att slå in eller täcka över livsmedel med, men måste då vara av en kvalitet som är godkänd för livsmedelbruk. Tidigare har en del misstag gjorts med ftalatplast, som inte är godkänt för livsmedelbruk. (källa)
  4. Liksom en ersättning för grötbusken i Sätra, fanns i Medevi som mål för vandringen en grötsten - utmärkt på kartan - på den skogshöjd som kallades Parnassen. (källa)
  5. Gösen betraktas som en utmärkt matfisk och är föremål både för kommersiellt fiske och sportfiske. Svenskt sportfiskerekord är 12,530 kilogram. (källa)
  6. Den tekniska revolution som verkar ske snart sagt varje år enligt tillverkares reklamblad är dock betydligt överdriven. Till exempel kan utrustning från 1990-talet, som var utmärkt då och anskaffbar till överkomligt* pris, vara så bra att den inte kan detekteras av tränade lyssnare vid blindtest. Ett högt pris eller att en utrustning kallas "high end" är inte heller någon säker indikation på en mer högkvalitativ ljudåtergivning än vad en utrustning med ett mer överkomligt pris har. Rummet akustiska egenskaper och anpassningen mellan rum och utrustning spelar också en väsentligt större roll än många förstår. (källa)
  7. Dolkar och knivar i obsidian eller flinta hade tillverkats långt tidigare, med utmärkt skärpa. De fungerade dock sämre som stridsvapen på grund av sin skörhet. De flesta primitiva folk har huvudsakligen använt sig av stridsklubbor av olika slag, med bättre räckvidd. Ett vapen som utgör en övergång mellan kortsvärd och klubbor är dolkstaven. Med bronsens/kopparens intåg började man dock att tillverka kortsvärd. (källa)
  8. Industrifiske är en massmedial term för vad man inom fiskeribranschen till vardags kallar "skrapfiske" (efter engelskans ord för skrot - scrap). "Skrotfisk" var ursprungligen den bifångst man ofrivilligt fick med när man riktade fisket efter konsumtionsfisk. Redan tidigt kom denna skrotfisk att utgöra foder för domesticerade, fiskätande arter, såsom exempelvis mink. Detta var ett utmärkt sätt att ta tillvara den fisk som annars helt hade gått till spillo - för naturen likväl som för fiskaren. När fiskemetoderna förfinades fanns redan ett etablerat marknadsintresse för skrotfisk. På så vis uppkom industrifisket. (källa)
  9. På 6000-talet f Kr påbörjades den första konstbevattningen i världen (i nuvarande Irak). Det var i norra delen av Tigris floddal strax norr om dagens Bagdad. Den södra delen, mellan Eufrat och Tigris, började befolkas hundra år senare och Ubaidkulturen tog sin början. Landet i söder passade utmärkt till en enda sak – jordbruk – varför det var naturligt att handelsförbindelser etablerades. Det blev snabbt ett rikt land och den sumeriska kulturens start. (källa)

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.