Utomordentlig synonym, annat ord för utomordentlig, vad betyder utomordentlig, förklaring, uttal och böjningar av utomordentlig.

Synonymer till utomordentlig

Utomordentlig översättning

Engelska

excellent

Hur används ordet utomordentlig

  1. Med hjälp av sina starka nackmuskler och de skovellika händerna river mullvaden sönder jordklumparna och kastar dem bakom sig med utomordentlig snabbhet. I gångarna rör sig mullvaden mycket fort. Den når där en hastighet på 67 meter/minut (cirka 4 kilometer/timme). Mullvaden simmar också ganska bra. (wikipedia.org)
  2. Språkgeografin använder som sitt viktigaste material språkliga kartor över större eller mindre områden, på vilka kartor ett ord eller en sats på ett flertal punkter anges i den form, under vilken de där uppträder. Ju större området för kartläggningen är, ju tätare de undersökta punkterna och ju talrikare de var på sitt kartblad förtecknade språkföreteelserna är, desto rikare blir möjligheterna till språkvetenskapliga slutsatser. Dessa slutsatser kan röra ljudläran, formläran, ordförrådet eller syntaxen. Av formernas fördelning över det undersökta området samt genom jämförelse dem emellan och under anlitande av på historisk väg vunna kunskaper rörande det äldre språket på olika håll kan man sluta sig till den språkliga utvecklingsgången i olika hänseenden, och man har på detta sätt kommit till resultat av utomordentlig betydelse. Dessa resultat rör till stor del enskilda fall av större eller mindre räckvidd, men är också ofta av principiell innebörd. (wikipedia.org)
  3. Storformatskameran används när riktigt stora bilder behöver göras, eller när maximal skärpa och upplösning önskas. En av fördelarna med de större formaten är att de går att kontaktkopiera helt utan hjälp av förstoringsapparat. Sådana bilder visar ofta upp en utomordentlig skärpa och en helt enastående nyansskala. (Kontaktkopiering är det närmaste originalet man kan komma.) Det existerar naturligtvis förstoringsapparater även för storformat. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.