Utropad synonym, annat ord för utropad, vad betyder utropad, förklaring, uttal och böjningar av utropad.

Synonym till utropad

Hur används ordet utropad

  1. En nation kan vara utropad av en nationalistisk rörelse som företräder en politiskt-kulturellt definierad folkgrupp som gör anspråk på ett landområde och har en politisk vilja att leva tillsammans i en stat med självstyre. En nationalstat är en suverän stat uppbyggd runt och förknippad med en nation, ofta uppburen av en majoritetsbefolknings kulturella identitet men som vanligen också innefattar olika minoritetsfolk, och som har autonom regering och militär med våldsmonopol samt har erkänts av andra stater. Exempel på nationer som inte har status som nationalstater, men som definieras genom minoritetsspråk som talas av regionala majoriteter, är kurder – Kurdistan, katalaner – Katalonien och basker – Baskien. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Utropad Synonymer Betyder Uttal