Utrota Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder utrota, varianter, uttal och böjningar av utrota

Utrota synonym, annat ord för utrota, vad betyder utrota, förklaring, uttal och böjningar av utrota.

Synonymer till utrota

Vad betyder och hur uttalas utrota

Utrota uttalas ut|rota och är ett verb -de.

Utrota betyder:

Ordformer av utrota

Aktiv

utrota
infinitiv
utrotar
presens
utrotade
preteritum
utrotat
supinum
utrotande
presens particip
utrota
imperativ

Passiv

utrotas
infinitiv
utrotas
presens
utrotades
preteritum
utrotats
supinum

Perfekt particip

utrotad en
~ + subst.
utrotat ett
~ + subst.
utrotade den/det/de
~ + subst.

Utrota är ett verb

Verb (av lat. verbum, ord), ordklass som innefattar ord som uttrycker handlingar, skeenden, processer, tillstånd och liknande. En vanlig minnesramsa, som även finns i många andra varianter, är Verb är någonting man gör, cyklar, tutar, springer, kör. Exempel på verb är redigera, skriva, åldras, må, trivas, sjunga, ljuga. Eller helt enkelt ord man kan sätta att framför.

Andra språk

Utrota på Engelska

  • exterminate - the tribe is being exterminated

Hur används ordet utrota

  1. Ett annat omdiskuterat fall på folkmord under andra världskriget enligt många är Japans krigföring i Östasien och Stilla havet som präglades av extrem brutalitet mot civilbefolkningen och miserabel behandling av krigsfångar. Kanske så många som 20 milj. civila kineser dukade under för japansk krigskrigföring och dess följder men däremot fanns ingen uttalad målsättning att utrota kineserna som grupp och då blir det svårt att kalla det folkmord, åtminstone enligt FN:s gällande definition. (källa)
  2. Myxomatos eller kaninpest är en virussjukdom som mestadels drabbar kaniner och som orsakas av ett myxomavirus. Sjukdomen har medvetet förts till Europa för att få ner antalet vildkaniner. Kaninpesten upptäcktes i slutet av 1800-talet i Sydamerika. På 1950-talet förde man in den i Frankrike för att utrota kaninerna där och den infördes också till Sverige (Skåne och senare Gotland) i samma syfte. Till en början var dödligheten mycket hög – över 99 procent. (källa)
  3. Förföljelserna i England under Karl I:s regering kunde inte utrota kongregationalisterna i England. Under början av hans strid med parlamentet behärskades detta av de i kyrkan kvarstående puritanerna. Mot deras försök att ersätta det episkopala kyrkotvånget med ett presbyterianskt, den så kallade Westministersynoden av år 1643, protesterade kongregationalisternas representanter. Vid denna tid utbildades inom kongregationalismen den religiösa toleransens princip, bland annat av predikanten John Goodwin och poeten John Milton. Till denna anslöt sig även Oliver Cromwell, som under sitt protektorat försökte organisera en statskyrka enligt kongregationalismens princip. En trosbekännelse, Savoydeklarationen, som dock ej var bindande, antogs 1658. Under restaurationsperioden tvingades puritanerna ur anglikanska kyrkan i samband med uniformitetsakten av 1662, varvid många av dem övergick till kongregationalismen. (källa)
  4. På senare tid har olika dieter dykt upp och försvunnit allt oftare och det beror på den rigorösa forskning som bedrivs i ämnet. Bland de kosthållningar som förekommer finns både vetenskapligt underbyggda och pseudovetenskapliga dieter. Orsaken till all den forskning är bland annat sökandet efter en hälsosammare kost som ska utrota välfärdssjukdomar som fetma, cancer, allergi och diabetes. Dieter som sägs kunna ge hjälp mot övervikt har blivit mycket uppmärksammade, till exempel atkinsdieten. En annan typ av dieter är de som utesluter processade matvaror och istället äter slowfood, ekologisk mat, stenålderskost och levande föda. Dieter som i olika grad utesluter animaliska matvaror är vegetarisk och vegankost. Andra typer kan vara kosher, halal, LCHF och medelhavskost. (källa)
  5. De viktigaste odlingsområdena idag är gyllene triangeln, som består av länderna Laos, Burma och Thailand och gyllene halvmånen, som består av länderna Afghanistan, Pakistan och Iran. 90 % av allt opium kommer (2011) från Afghanistan och opiumskörden i landet slog alla rekord år 2017 då FN uppskattade att opiumvallmo odlades på 328 000 hektar mark. Detta trots att miljarder amerikanska dollar spenderats i syfte att utrota framställningen av opium. Afghanistan står för cirka 80% av världsproduktionen av narkotikan heroin, som utvinns ur opium. (källa)
  6. Inom Sverige har Jordbruksverket till uppgift att bekämpa paratuberkulos och ska vidta åtgärder för att hindra smittspridning och för att utrota smittan. Vid ett utbrott av smittan så slaktas hela besättningen ut, då det är omöjligt att i en smittad besättning säkert kunna skilja mellan smittade och inte smittade djur. Dessutom läggs omfattande restriktioner på bland annat stallbyggnader och bete. Djur som sålts från en besättning efter att den smittats, spåras och slaktas i provtagningssyfte. Om djuret inte längre är vid liv, görs istället en undersökning i besättningen. (källa)
  7. Potatiskräfta yttrar sig som vita vårtlika utväxter på rothals, utlöpare, rötter och knölar på potatis. De förstoras och antar efterhand en mörkbrun färg och oregelbunden form, liknande jordklumpar. Sjukdomen rapporterades första gången i Ungern 1896. Den kom 1912 till Sverige och drabbade då Södermanland, men man lyckades utrota sjukdomen. 1928 återkom den dock med ett nytt angrepp. Potatiskräfta är en av de mest fruktade potatissjukdomarna och omfattas av växtskyddslagstiftningen vilket innebär att förekomst måste anmälas till länsstyrelsen. (källa)
  8. Pärlfiske är fångst av flodpärlmussla (Margaritifera) för att få tag på de pärlor som vissa musslor producerar. Musslans pärlor bildas då främmande partiklar följer med vattnet in i musslan då den andas och äter. Om musslan då inte kan göra sig av med partikeln så överlagras den med pärlemor från manteln i musslans skal. Pärlfisket höll på att utrota flodpärlmusslan och det förbjöds i Sverige 1994. Men fram till dess var verksamheten pågående, bland annat utanför Jokkmokk i Pärlforsens revir som låg under Domänverket, numer Sveaskog. Fisket efter flodpärlmussla torde ha varit en inkomstbringande bisyssla för många men bedrevs även i bolagsform. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast:

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.