Utreda Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder utreda, varianter, uttal och böjningar av utreda

Utreda synonym, annat ord för utreda, vad betyder utreda, förklaring, uttal och böjningar av utreda.

Synonymer till utreda

Andra språk

Utreda på Engelska

  • investigate, analyze, examine, study - the boss promised to investigate what had happened, experts are now investigating the accident

Hur används ordet utreda

  1. Abolition regleras idag i 12 kap. 9 § andra stycket regeringsformen och innebär "att vidare åtgärder för att utreda eller lagföra en brottslig gärning inte ska vidtas". Enligt Högsta förvaltningsdomstolen är abolition ingen rättighet för medborgarna, utan "bestämmelsen i 12 kap. 9 § andra stycket regeringsformen ger regeringen en fullständigt diskretionärätt att avgöra om abolition ska beviljas". Regeringens beslut angående abolition kan därför inte vara föremål förättsprövning. (källa)
  2. Mallophagerna har tidigare studerats mycket i syfte att försöka utreda släktskap bland fåglarna. Eftersom parasiterna är mycket värdspecifika kan man anta att de har utvecklats tillsammans med värdfåglarna, så att fågelgrupper som har liknande parasiter är närbesläktade. (källa)
  3. 6 september 2007 fattade regeringen ett beslut om att en översyn av alkohollagen skulle göras. I detta uppdrag ingick att utredaren skulle "...analysera och utreda vilka konsekvenserna blir av en lagändring som innebär att tillverkare av spritdrycker, vin och starköl tillåts att på tillverkningsstället sälja egenproducerade drycker till konsumenter". Uppdraget skulle redovisas senast 30 december 2008. (källa)
  4. Med historicitet avses förhållandet att vara historiskt sann eller verklig, ofta i motsats till fiktionalitet. Till frågan om historicitet förs även att utreda vad i en historia som kan tas som sanning och vad som är osanning. För att delar av en historia kan föras till mytbildning, propaganda, fiktion eller utbroderier, falsifieras inte nödvändigtvis hela utsagan. Detta kan liknas vid vittnesmål om brott, där olika vittnen kan ge vitt skilda gärningsmannabeskrivningar, vilket inte innebär att inget brott begåtts. (källa)
  5. Psykologen Anders Hallgren grundade på 1970-talet yrket hundpsykolog i Sverige. Han introducerade ett nytt sätt att arbeta med problemhundar. Detta yrke fick titeln hundpsykolog och första utbildningen startade 1978. Kännetecknande för detta sätt att utreda och träna hund är en helhetssyn och att se bakom problemen. Eftersom den tidens hundträning byggde på hårda tag och inlärning baserad på korrigeringar blev detta med mjuka metoder hans signum. Detta krävde större kreativitet hos de som skulle bli den nya tidens problemlösare. (källa)
  6. I storstäderna finns separata avdelningar för internutredningar inom polisen. I Stockholm bl. a. heter avdelningen CU. Detta står kort och gott för "Chefens utredningar". I mindre distrikt, är det ofta så att ett intilliggande granndistrikt sköter utredningarna i distriktet. För disciplinpåföljder eller avsked, tas besluten inom polisen av PAN, som står för "personalansvarsnämnden". Inom andra organisationer tillsätts ofta lämplig personal, med kunnande och integritet för att utreda regelbrott inom organisationen. (källa)
  7. En Sifoundersökning 2009 visade att bara knappt hälften av de som jagade en dag eller mer löste jaktkort. 2017 gavs Sveriges lantbruksuniversitet och Umeå universitet i uppdrag att utreda orsaken till att antalet jägare med jaktkort minskade med fem procent de senaste fyra åren samtidigt som antalet som avlägger prov för jägarexamen och antalet vapenägare med jaktvapen ökade. (källa)
  8. likvidationskommissarie, tidigare en av en hovrätt befullmäktigad person med tillstånd att utreda mål med vidlyftiga räkenskaper. (källa)
  9. Kriminalpolis är den del av polisen som ägnar sig ut att utreda brott, huvudsakligen grövre brott såsom mord, dråp, rån, grova narkotikabrott och sexualbrott. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast:

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.