Utslagsröst Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder utslagsröst, varianter, uttal och böjningar av utslagsröst

Utslagsröst synonym, annat ord för utslagsröst, vad betyder utslagsröst, förklaring, uttal och böjningar av utslagsröst.

Vad betyder och hur uttalas utslagsröst

Utslagsröst uttalas ut|slags|röst och är ett substantiv.

Utslagsröst betyder:

Ordformer av utslagsröst

Singular

utslagsröst
obestämd grundform
utslagsrösts
obestämd genitiv
utslagsrösten
bestämd grundform
utslagsröstens
bestämd genitiv

Plural

utslagsröster
obestämd grundform
utslagsrösters
obestämd genitiv
utslagsrösterna
bestämd grundform
utslagsrösternas
bestämd genitiv

Utslagsröst är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet utslagsröst

  1. Vid kommunfullmäktiges behandling av årsbudgeten den 28 oktober 1971 föreslog kommunstyrelsen att förslaget "bro över Ume älv" skulle antas. Detta följdes av en het debatt som varade i sex timmar innan kommunfullmäktige beslutade att bevilja anslag till bron. Röstetalet var 25 nej-röster mot 26 ja-röster, där ordförande hade utslagsrösten. Därmed var brons placering vid kyrkan avgjord. Beslutet att bygga bron ledde till att länsstyrelsen fick in 43 besvärsskrivelser mot beslutet. I maj 1972 ingicks ett avtal mellan Umeå kommun och Vägverket att Vägverket skulle bygga bron med start den 16 juni 1972. AB Vägförbättringar fick uppdraget att bygga bron för 18,6 miljoner kronor, där priset räknades upp enligt SCBs indextal, ett inflationsskydd mot pris- och lönehöjningar. I uppdraget ingick även att göra andra arbeten i anknytning till bron, såsom bro över Varvsgatan, gångtunnel samt pålning med mera för vägar. (källa)
  2. Domstolens beslut och rådgivande yttranden fattas medelst majoritetsprincipen, där lika röstetal avgörs av domstolspresidentens utslagsröst. Domare kan till protokollet foga en redogörelse för sin särskilda mening i fall där domstolens utslag inte beslutats med enhällighet. (källa)
  3. Det lokala andliga rådet har ordförande (utan utslagsröst), vice ordförande, sekreterare, kassör, eventuellt protokollsekreterare och vanliga ledamöter. Det Lokala andliga rådet väljs för 1 år. Den 21 april varje år väljs nya Lokala andliga råd. Rådets uppgifter är nästan uteslutande administrativa, även om rådsmedlemmar kan vara vigselförättare, bistå vid begravningar samt vid ärenden som rör skilsmässor. Det Lokala andliga rådet har även huvudansvaret för att 19-dagsfester (bahá'í-trons gudstjänster) anordnas och att helgdagar högtidlighålls. (källa)

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.