Utsliten Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder utsliten, varianter, uttal och böjningar av utsliten

Utsliten synonym, annat ord för utsliten, vad betyder utsliten, förklaring, uttal och böjningar av utsliten.

Synonymer till utsliten

Vad betyder och hur uttalas utsliten

Utsliten uttalas ut|sliten och är ett adjektiv.

Ordformer av utsliten

Böjning (i positiv) utsliten en ~ + subst. utslitet ett ~ + subst. utslitna den/det/de ~ + subst. utslitne den ~ + mask. subst.

Utsliten är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Utsliten på Engelska

  • worn-out - he began to feel worn out

Hur används ordet utsliten

  1. År 1936 flyttades Saltsjöbanans ändstation från Stadsgården till Slussen. Den stationen hette ursprungligen formellt Stockholm–Saltsjöbanan, men populärnamnet Slussen blev helt officiellt sedan SL tagit över driften. Stationen är mycket enkel och består endast av ett spår med en stoppbock. Från stationen upp till gatuplanet togs år 1936 Stockholms första rulltrappa i offentlig miljö i bruk. Den revs 1987 sedan den stått stilla efter 1975. Då var den helt utsliten och förbindelsen går i stället genom tunnelbanestationen. Katarinahissen har sitt nedersta stannplan i anslutning till stationen. Saltsjöbanans station har 6 200 påstigande resenärer per dag. (källa)
  2. Titulärrådet Akaki Akakjevitj är en tjinovnik som med 400 rubel i årlig lön för en ytterst knapp tillvaro. Hans enda ärelystnad består i att få en ny kappa, emedan hans gamla är utsliten och ej längre tål vid den minsta lagning, för att ej alldeles falla i trasor. Efter långvarigt sparande ser han sig slutligen i stånd att beställa det efterlängtade plagget. Det hälsas med jubel av kollegerna i kansliet, men som dess lycklige ägare ej har råd att bjuda över lag med anledning av denna högtidliga tilldragelse, är en av hans förmän nog vänlig att inbjuda honom till te och champagne. På hemvägen från den sällsynta festen blir han i den mörka natten på en avlägsen gata överfallen av två vagabonder, som plundrar honom på hans nya kappa och övriga tillhörigheter, och den stackars tjinovniken kommer förkrossad och utblottad hem till sitt torftiga kyffe. Dagen därpå anmäler han visserligen rånet för polisen, men avstår från all vidare talan, då han försmädligt tillfrågas, varför han varit ute så sent på en så tvetydig gata. Och då han försöker att få bemedling av en inflytelserik general, blir han skymfad och körd på dörren, därför att han vågat "yttra sig förklenande" om polismyndigheten och den allmänna ordningen. Hans kamrater skulle visserligen vilja hjälpa honom att ersätta förlusten genom en insamling, men det stannar vid de vackra orden, enär de för tillfället ej har råd till extra utgifter — de har nämligen just nu tecknat sig för inköp av byråchefens porträtt samt för ett stort arbete, som en vän till chefen nyligen publicerat. Akaki, som förkylt sig den ödesdigra natten, faller i svår feber och repar sig aldrig mer. Doktorn, som besöker den sjuke en enda gång, ordinerar kort och gott om — en likkista av furu, eftersom ek är för dyrbart träslag, och vid bouppteckningen befinns den avlidnes kvarlåtenskap bestå av en bunt gåspennor, ett häfte skrivpapper, tre par strumpor, några byxknappar och en omgång slitna kläder. (källa)
  3. Som Islands första utbildade läkare mötte Bjárni utomordentligt stora svårigheter. För att få fler läkare på Island tog han studenter till sitt hem och undervisade dem i medicin, på så sätt fick Island 1766 en läkare på Norðurland och en annan på Västlandet, och han fortsatte arbeta för att Island skulle få fler läkare. Själv blev han till slut utsliten av de långa och mödosamma resorna i syfte att ge sjuka läkarhjälp. (källa)
  4. Det finns bara en officiell variant av Jagdpanther, men avbrott i produktionen gjorde att flera inofficiella varianter skapades, dock till största delen med samma utseende. Tidiga vagnar hade en mycket mindre pansarkrage framför kanonen medan senare vagnar fick en stor påbultad skyddskrage . Sena vagnar fick också en tvådelad kanon som lättare kunde bytas ut när den hade blivit utsliten. Verktygens placering på utsidan varierade också stort. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.