Vägmärke Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder vägmärke, varianter, uttal och böjningar av vägmärke

Vägmärke synonym, annat ord för vägmärke, vad betyder vägmärke, förklaring, uttal och böjningar av vägmärke.

Vad betyder och hur uttalas vägmärke

Vägmärke uttalas väg|märke och är ett substantiv.

Ordformer av vägmärke

Singular

vägmärke
obestämd grundform
vägmärkes
obestämd genitiv
vägmärket
bestämd grundform
vägmärkets
bestämd genitiv

Plural

vägmärken
obestämd grundform
vägmärkens
obestämd genitiv
vägmärkena
bestämd grundform
vägmärkenas
bestämd genitiv

Vägmärke är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet vägmärke

  1. Gågatan ska ej förväxlas med gångväg, vars vägmärke är runt. (källa)
  2. Högerregeln kan betraktas som grundprincipen för vägkorsningar. När två vägar korsar varandra och inga vägmärken eller trafiksignaler som anger väjnings- eller stopplikt finns i korsningen, gäller högerregeln vilken innebär att den trafikant som kommer från vänster har skyldighet att lämna företräde för den trafikant som kommer från höger. (källa)
  3. Tilläggstavlor fungerar som komplement till vägmärken där kompletterande anvisningar och begränsningar måste göras. Tilläggstavlorna har oftast samma färg som det vägmärke som det ska komplettera. Tilläggstavlan gäller endast den eller de skyltar som sitter omedelbart ovanför denna. Om endast enstaka märke skall ha en tilläggstavla skall skyltgrupperna vara väl avgränsade från varandra, exempelvis genom att de placeras i varsin kolumn eller med ett tydligt mellanrum mellan grupperna. Om det finns flera tilläggstavlor direkt under varandra, med var sin ram, anses de oberoende av varandra lägga till information till det egentliga vägmärke som är ovanför, tilläggstavlorna förtydligar alltså inte varandra. Skyltarna som avbildas här är av svensk typ, men det finns liknande skyltar i andra länder. (källa)
  4. Allmänt parkeringsförbud finns på flera platser. Enligt svensk lag råder det bland annat på huvudled, och på gångfartsområde. Parkeringsförbud på särskilda platser markeras med vägmärke. Framför garageportar råder parkeringsförbud även om det inte skyltas. (källa)
  5. En stoppskylt är ett vägmärke som har använts vid vägkorsningar med stopplikt. Då denna skylt sitter uppsatt råder stopplikt. Trafikanterna ska då stanna vid den så kallade stopplinjen som normalt finns utsatt på vägen. Oftast förekommer denna skylt vid vägkorsningar där sikten oftast är något skymd, eller vid stora vägar där hastigheten är hög, och en sidokrock skulle vara mycket farlig. Den kan också förekomma på platser där vägen korsar en järnväg och där det helt och hållet saknas signaler. (källa)
  6. Det finns ett särskilt vägmärke, i form av en stiliserad vägbula, som ska användas för att varna om fartgupp. Det märket är nytt i Sverige (2007), men har funnits länge i en del andra länder. (källa)
  7. Vägmärken delas ofta in i olika kategorier för att lättare kunna hålla isär de olika typerna av vägmärken, vilket underlättar för trafikanterna. Varje kategori följer ett visst mönster och har samma färger. Ofta delas de upp på följande sätt. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.