Välvilja Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder välvilja, varianter, uttal och böjningar av välvilja

Välvilja synonym, annat ord för välvilja, vad betyder välvilja, förklaring, uttal och böjningar av välvilja.

Synonymer till välvilja

Andra språk

Välvilja på Engelska

  • benevolence - be favourably disposed towards, have an approving or sympathetic attitude towards, treat with kindness, goodwill, our application was favourably dealt with

Hur används ordet välvilja

  1. Vid trettiofem års ålder besteg han tronen efter att fadern dött, och genom erövringar utvidgade Krösus riket österut ända till floden Halys. Därefter erövrade han den joniska staden Efesos och gjorde också de övriga grekiska stadsstaterna i Jonien skattskyldiga, men lät dem i övrigt behålla sin frihet och sökte deras välvilja. Uppblåst över sin makt och rikedom gjorde han anspråk på att gälla som den lyckligaste bland dödliga, och enligt en av kronologiska skäl tvivelaktig saga blev han arg när den vise atenaren Solon inte ville prisa hans lycka. (wikipedia.org)
  2. Gränsande till detta är professionella lobbyister eller – genom historien vanliga – intrigörer och manipulatörer avlönade av olika mäktiga intressenter att på olika sätt förmå andra parter eller den allmänna opinionen att utveckla välvilja eller motvilja till olika intresseparter, det vill säga bedriva olika former av öppen eller dold propaganda. (wikipedia.org)
  3. I nationalstater går patriotism och nationalism vanligtvis hand i hand, men de kan också stå emot varandra (ex i mångnationella stater). I de flesta länder ses patriotism som någonting självklart då den uppfattas som en allmän välvilja gentemot det egna landet och dess invånare. (wikipedia.org)
  4. Inledningen, prooimion, syftar till att väcka intresse och välvilja. Ofta liknar inledningarna varandra och utgår till exempel från släktingar eller någonting ur situationen. Inledningen bör vara anpassad till ämnet för lovtalet, både innehållsmässigt och stilmässigt. (wikipedia.org)
  5. Inom retoriken används begreppet ethos för att åsyfta en talares trovärdighet. Vid personangrepp utgör dennes förnuft (fronesis), dygd (arete) och välvilja (eunoia) möjliga mål för motståndaren. (wikipedia.org)
  6. Inom retoriken används begreppet ethos för att åsyfta en talares trovärdighet. När något blir en personfråga utgör istället någons förnuft (fronesis), dygd (arete) och välvilja (eunoia) fokus för diskussionen. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast: