Väsen Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder väsen, varianter, uttal och böjningar av väsen

Väsen synonym, annat ord för väsen, vad betyder väsen, förklaring, uttal och böjningar av väsen.

Synonymer till väsen

Hittade 3 varianter av ordet väsen:

Vad betyder och hur uttalas väsen

Väsen uttalas väsen oböjligt och är ett substantiv.

Väsen betyder:

Ordformer av väsen

Singular

väsen
obestämd grundform

Väsen1 är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Vad betyder och hur uttalas väsen

Väsen uttalas väsen och är ett substantiv -det; pl. väsen, best. pl. -dena.

Väsen betyder:

Ordformer av väsen

Singular

väsen
obestämd grundform
väsens
obestämd genitiv
väsendet
bestämd grundform
väsendets
bestämd genitiv

Plural

väsen
obestämd grundform
väsens
obestämd genitiv
väsendena
bestämd grundform
väsendenas
bestämd genitiv

Väsen2 är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Vad betyder och hur uttalas väsen

Väsen uttalas väsen och är ett substantiv -det; pl. väsen, best. pl. -dena el. väsende -t -n.

Väsen betyder:

Ordformer av väsen

Singular

väsen
obestämd grundform
väsens
obestämd genitiv
väsendet
bestämd grundform
väsendets
bestämd genitiv

Plural

väsen
obestämd grundform
väsens
obestämd genitiv
väsendena
bestämd grundform
väsendenas
bestämd genitiv

Variantstavning singular

väsende
obestämd grundform
väsendes
obestämd genitiv
väsendet
bestämd grundform
väsendets
bestämd genitiv

Variantstavning plural

väsenden
obestämd grundform
väsendens
obestämd genitiv
väsendena
bestämd grundform
väsendenas
bestämd genitiv

Väsen3 är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Väsen på Engelska

 • noise - make a noise, make trouble
 • being - a living being

Hur används ordet väsen

 1. Som växterna spira med ett eller flera hjärtblad, så också poeterna. Diktkonstens sanna monokotyledoner äro de outtröttliga skaparne, för vilka poesiens eget intresse är allt, för vilka alla livets erfarenheter och problem ständigt omforma sig till dikt med konstnärlig gestaltning, och som oavlåtligt fortsätta naturens alstringsverk, blott med högre, mer medveten vilja. Shakespere är här exemplenas exempel. Intet vore mer stridande mot hans typ, än om han i stället för att av Hamlet och Othello göra skådespel, satt sig ned att teoretisera om viljans sjukdomar eller passionernas väsen. (svd.se)
 2. Gast (övernaturligt väsen) – ett samlingsnamn för påstådda övernaturliga företeelser i delar av södra Sverige (wikipedia.org)
 3. Genius (eller genie, plural genier, uttalas med mjukt 'j', till skillnad från geni/genier, som uttalas med sch-ljud, är i den romerska religionen namnet på den personliga skyddsande som varje man ansågs ha och som följde honom från födelsen till döden. Det var ett väsen av gudomlig natur, men oskiljaktigt förbundet med individen. På samma sätt hade varje kvinna sin juno (ej att förväxlas med gudinnan Juno). Särskilt på födelsedagen, men även vid andra högtidliga tillfällen, offrade man åt sin genius och gjorde sig, honom till ära, en glad dag. Genien uppfattades i folktron egentligen som en god ande, men framställdes av filosoferna ibland som en ond. (wikipedia.org)
 4. senare har det av bland annat Bennison Gray föreslagits att arterna är inordnade i släkten, detta i likhet med den naturvetenskapliga taxonomin (se Linnés sexualsystem), och ytterligare andra att genrer ska förstås som släktskap, att vissa släktdrag kan urskiljas. Den senare teorin förespråkas av Ludwig Wittgenstein, och är en vidareutveckling av Hegels genreteori som utgår från den naturliga ordningen och konstens väsen. (wikipedia.org)
 5. Gracer – mytologiska väsen inom bland annat grekisk mytologi, se Chariter (wikipedia.org)
 6. Familjenamnet Mentha är av Linné hämtat efter nymfen Minthe i den grekiska mytologin. Nymferna är gudomliga väsen, som strövar omkring i naturen. Hippokrates (400 f. Kr.) använde namnet. (wikipedia.org)
 7. En gudinna är en kraft eller övernaturligt väsen förbunden med kosmos och med jorden. Gudinnor är ofta både immanenta och transcendenta i sin karaktär. Gudinnor, eller som de vanligen benämndes i samlar- och jägarkulturer, Mödrar (Moder jord, Moder sol, Moder måne etc.), är människornas ursprungliga sätt att närma sig det heliga. (wikipedia.org)
 8. En gudom (fornsvenska guþdomber) är en personifierad gud, eller en ej personifierad högre stående existens eller ett väsen inom en religion. Det kan förekomma att ordet Gud också används i enbart språklig benämning där man bokstavligen menar en gudom som är en storhet, kraft eller ett naturfenomen. Gudanamn från mytologier har oftast haft bokstavliga betydelser i språk som ord Tor och Frej, Tor betyder åska och har exempel på besläktade språk som engelska och norska varit Thor "God of thunder" eller som på norska: Torden "Tordenguden" (wikipedia.org)
 9. Nederländare i Nya Nederländerna hade med sig en stark tro på andar, gengångare och övernaturliga väsen. Hos tyskar i Pennsylvania fanns jultraditioner som på många sätt påminde om traditioner som funnits hos de tidiga kelternas halloweenfirande. Skottar som emigrerat till USA firade inte alla helgons dag, men väl halloween med att utklädda gå från dörr till dörr och be om gåvor. (wikipedia.org)
 10. För hantverk som har utförts under medeltiden inom skråväsendet, se Skråväsen. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.