Vakt Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder vakt, varianter, uttal och böjningar av vakt

Vakt synonym, annat ord för vakt, vad betyder vakt, förklaring, uttal och böjningar av vakt.

Synonymer till vakt

Vad betyder och hur uttalas vakt

Vakt uttalas vakt och är ett substantiv -en -er.

Vakt betyder:

Ordformer av vakt

Singular

vakt
obestämd grundform
vakts
obestämd genitiv
vakten
bestämd grundform
vaktens
bestämd genitiv

Plural

vakter
obestämd grundform
vakters
obestämd genitiv
vakterna
bestämd grundform
vakternas
bestämd genitiv

Vakt är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Vakt på Engelska

 • watch - sentry, sentinel
 • watch, guard - night watchman, bodyguard, babysitter

Hur används ordet vakt

 1. Graal, även gral, eller den heliga graal, är enligt medeltida kristen tro den bägare ur vilken Jesus och lärjungarna drack vinet vid den sista måltiden. Graal kan också syfta på det kärl i vilket Josef av Arimathea samlade blodet som rann från Kristus vid hans korsfästelse. Enligt berättelsen var kalken gjord av en enda, med underbara krafter utrustad ädelsten. Graal skall ha förts bort av Josef av Arimathea och hamnat i Britannien där han enligt legenden verkade som apostel, men hans efterkommande förlorade den. Slutligen lyckades man enligt sagan återfinna graal. En tid skall den ha förvarats i ett tempel på berget Montsalvage, där en samling riddare höll vakt vid den. Den visade sin underbara kraft vid ett par tillfällen och upptogs sedan till himlen. (källa)
 2. En grindstuga är en mindre byggnad avsedd att inhysa en vakt. (källa)
 3. Gårdshundar är hundar med varierande uppgifter, som vakt- och sällskapshundar och att jaga råttor. Det har även varit vanligt att de fungerat som vallhundar, slädhundar eller jakthundar. Varianter är stallhundar och skeppshundar. Många hölls tidigare som bandhundar. Ett äldre begrepp är gårdvar. (källa)
 4. Margaret Atwood spelar vakt i en scen i tv-serien The Handmaid's Tale. (källa)
 5. Konventikelplakatet var en svensk förordning från den 12 januari 1726 som förbjöd konventiklar (bönemöten i andra lokaler än i kyrkan, till exempel i hemmet, med undantag för familjeandakter). Konventikelplakatet riktade sig närmast mot den pietistiska rörelsen, för att slå vakt om "enhet i religionen" som enligt den tidens uppfattning var nödvändig för samhällets bestånd. Brott mot förordningen kunde resultera i stränga straff. Arrangören fick 200 Rdr i böter första gången, 400 Rdr andra gången. Detta kunde, i brist på pengar, omvandlas till 14 dagars fängelse på vatten och bröd första gången och tre veckor andra gången. Den som dristade sig att leda en sådan sammankomst för tredje gången förvisades ur landet på två år. Även deltagare fick böta: 40 Rdr första, 80 Rdr andra och 160 Rdr tredje gången.). (källa)
 6. Ordet kommer av latinets ord custos med betydelsen "vakt", "väktare" eller "övervakare". (källa)
 7. Önskemålen från riksledningen kom emellertid ofta till korta. En bidragande orsak var att de medeltida nordiska länderna inte var helt homogena riken utan mera ett hopkok av ett otal ekonomiska regioner, var och en styrd av den närliggande staden. Till stadens torg förde regionens bönder sina varor, det var här man handlade med utländska köpmän, oftast med borgarna som mellanhand. Varje stad fick sina privilegier av kung eller kyrka, rättigheter som man med en egoistisk frenesi slog vakt om. Det viktigaste för varje stad var att man på stadens torg använde de av staden fastställda måttsnormerna. I Magnus Erikssons stadslag från 1300-talet fastställes att respektive stad skulle utse två män att inneha stadens stämplar. Stämplarna användes att märka köpmännens måttsatser. (källa)
 8. Häckningen börjar i juni och tar ungefär 25 dagar. Honan lägger i snitt mellan tre och fem ägg och precis som hos andra gäss håller hanen vakt medan honan ruvar. Ungarna blir flygga efter cirka 40 till 50 dygn. Efter häckningstiden lever de i stora flockar och på flytten ses de ofta i stora täta flockar när de provianterar på grunda vatten ute på havet. Födan består av vattenväxter, främst bandtång (Zostera marina) men även andra alger och gräs. De betar på botten och tippar då framåt likt många mindre änder. Tidigare följde oftast sträcken kusterna men sedan 1970-talet har man märkt förändrade flyttningsrutter och numera observeras prutgäss även när de födosöker på åkrar längre inåt land. Detta kan vara en följd av artens kraftiga ökning i antal. Vid mitten av 1980-talet hade världspopulationen tiofaldigats till 400-500.000 individer. (källa)
 9. Han stal en kniv på ett värdshus och höll sedan vakt vid den smala gatan La Ferronnerie, där han visste att kungens vagn skulle passera på väg från Louvren till tyghuset. Kl. 4 på morgonen den 14 maj 1610 fick Ravaillac sitt tillfälle - han hoppade upp på vagnens högra hjul och dödade kungen med två knivhugg. Ravaillac greps omedelbart och dömdes till döden. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.