Vandra Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder vandra, varianter, uttal och böjningar av vandra

Vandra synonym, annat ord för vandra, vad betyder vandra, förklaring, uttal och böjningar av vandra.

Synonymer till vandra

Andra språk

Vandra på Engelska

 • walk - wander, go on foot, ramble, stroll, migrate, the money found its way into his own pocket, hike in the mountains

Hur används ordet vandra

 1. En effekt av exploateringen är att enskilda populationer minskar i omfattning, vilket leder till att populationer isoleras från varandra. Avståndet mellan populationer blir till slut så stort att få eller inga individer klarar av att vandra från den ena till den andra. (källa)
 2. Butik, affär eller äldre handelsbod är en lokal avsedd för detaljhandel. I en butik av äldre modell finns varorna bakom en disk, där personalen samlade ihop varorna åt kunderna. I en självbetjäningsbutik kan kunden vandra runt mellan varorna, och betalar i en kassa. Självbetjäningsbutiker för dagligvaror kallas snabbköp. En flaggskeppsbutik är en kedjas största eller mest marknadsförda butik, ofta med kedjans hela varusortiment och ofta belägen på en framträdande adress, i Stockholm t.ex. i den så kallade gyllene triangeln. I många branscher har de fysiska butikerna allt mer fått konkurrens från inköp gjorda över Internet. En klädbutik eller klädaffär är en butik där man kan handla kläder, såsom jackor, byxor och tröjor. Många klädbutiker är försedda med provhytter. (källa)
 3. Stark belysning från strandnära bebyggelse kan också få de nykläckta sköldpaddorna att vandra mot denna istället för ner till vattnet. Vid turisttäta områden finns det också risk för att ägg som ligger nedgrävda på stranden trampas sönder och att människan ockuperar de platser där havssköldpaddan ska lägga sina ägg, innan det har skett och därmed förhindra arten att fortplanta sig. (källa)
 4. Hysteri (grekiska hysteria, "livmoder"). Termen myntades av Hippokrates och grundas i de antika egyptiernas föreställning att livmodern kunde vandra runt i kroppen och förorsaka olika sjukdomsliknande tillstånd. "Hysteri" var fram till 1900-talet vetenskapens benämning på en typ av psykiska störningar, som ansågs vara kvinnliga störningar och därav benämningen "hysterikor" för drabbade kvinnor. (källa)
 5. Högtrycksblockering innebär att ett kraftfullt högtryck med en enorm yta växer in över större landmassor, och blockerar de vandrande lågtrycken att vandra i väst-östlig riktning över norra halvklotet, från Atlanten mot Stilla havet, och uppstår främst vintertid, men kan även bildas under tidiga våren, då luften är som mest nedkyld och fuktigheten som lägst. Då flyttar sig inte högtrycket på veckovis, eller ibland månadvis, och luften roterar i mycket långsam takt runt högtryckets centrum, som ofta finns över inre Sibirien. Resultatet blir rejält kallt och torrt väder under en längre period, och denna bildning av högtrycket hör ofta samman med det nordatlantiska väderfenomenet Nordatlantiska oscillationen, som styr det nordeuropeiska vintervädret. (källa)
 6. Isfiske, ibland kallat vinterfiske innebär att man antingen borrar eller hugger upp hål i isen. Detta avser oftast den typ av fiske som bedrivs när isen ligger så att man kan vandra på den. Därefter används antingen ett enkelt pimpelspö eller ett kort sportfiskespö. Som bete brukar små enkla drag användas, vertikalpilk, horisontell pilk eller en liten fluga, men naturligt agn används också. Det är viktigt att betet är litet, för fiskens aptit är mindre på vintern. (källa)
 7. Endast när honan är parningsberedd kommer de olika könen nära varandra. Jaguaren har trots sin robusta kroppsbyggnad ganska bra förmåga att klättra i träd, men den jagar oftast på marken. Dessutom simmar den bra och ofta. Individerna är huvudsakligen nattaktiva, men med hjälp av radiometriska undersökningar har det fastställts att de även är aktiva på dagen med en ökad rörlighet under skymningen och gryningen. Under dagen vilar de 40 till 50 procent av tiden. Jaguarer är ändå väldigt aktiva, när de väl är igång. De kan vandra flera kilometer utan att stanna för att äta eller dricka. (källa)
 8. En klapphingst är en hingst vars ena eller båda testiklar har blivit kvar i ljumskkanalen eller bukhålan, istället för att en kort tid före eller efter födelsen vandra ner i pungen. För att kastrera en klapphingst krävs därför ett större ingrepp av en veterinär. En klapphingst vars ena testikel vandrat ner på normalt vis och som endast kastreras på denna kan ändå uppvisa ett hingstbeteende, eftersom den testikel som ligger kvar i bukhålan eller ljumskkanalen fortsätter att producera hormon. (källa)
 9. För att en korrosionsprocess ska kunna ske måste metallen utsättas för ett oxidationsmedel samtidigt som elektroner måste kunna vandra från en anodyta till en katodyta. Korrosionsprocessen består av två halvceller, nämligen oxidation och reduktion. Där oxidationen sker, sker även angreppet på metallen. Metallen bildar metalljoner medan elektroner avges. Vid reduktionsdelen tas elektronerna upp och binds med oxidationsmedlet, oxidationsmedlet reduceras. De vanligaste katodreaktionerna är reduktion av syre (O2 + 2H2O + 4e– → 4OH–) och vätejoner (2H+ + 2e– → H2). Vanliga anodreaktioner är oxidation av en godtycklig metallatom (M → Mn+ + ne–) samt oxidation av vätgas (H2 → 2 H+ + 2 e-). M står här för en godtycklig metall och n står för laddning/antal elektroner. (källa)
 10. Ett gammalt talesätt säger att man inte ska göra upp eld på en stig eller väg. Folk som inte syns går längs stigen. De har färdats där sedan begynnelsen och de ska få fortsätta vandra. Om man gör eld på stigen så går de in i elden. Ett modernare sätt att se på samma sak är att säga att man inte eldar på stigen av respekt för andra vandrare. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.