Vart Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder vart, varianter, uttal och böjningar av vart

Vart synonym, annat ord för vart, vad betyder vart, förklaring, uttal och böjningar av vart.

Synonymer till vart

Vad betyder och hur uttalas vart

Vart uttalas vart se under varda.

Ordformer av vart

vart se under varda

Andra språk

Vart på Engelska

 • where
 • where - where are you going?
 • where
 • was - he was furious

Hur används ordet vart

 1. Är vi inte redo för någon större uppdatering i Bahrain blir det ett debutanttest, sedan gör vi ett ordentligt test i Barcelona. Eller så delar vi på det och låter en ordinarie förare och en debutant köra vid vart test, säger Vasseur. (källa)
 2. Årets visuella uttryck: ERIK VALLSTEN för Grotescos sju mästerverkMotivering: Prestationen att med genuin känsla för humor och berättande, sätta en unik visuell prägel på vart och ett av denna series väsensskilda delar är faktiskt häpnadsväckande och alldeles fantastik. (källa)
 3. Sålunda bestämdes, att förmyndarregeringen skulle hänskjuta alla frågor, som dess medlemmar inte kunde enas om till hela rådet, samt att ständerna skulle sammanträda vart tredje år, deras "kommunikation och betänkande" erfordrades vid nybesättande av riksämbetena. 1660 års additament togs som en kompromiss mellan de många stridande viljorna och intressena vid 1660 års riksdag. Det representerar på grund av sin allmänna tendens, som ej var gynnsam för högaristokratin, ett viktigt led i Sveriges konstitutionella utveckling, trots att det var gällande endast under Karl XI:s omyndighetstid. (källa)
 4. Adelsmöte är ett beslutande möte inom adeln i Sverige som hålls vart tredje år i Riddarhuspalatset. Adelsmötet är Sveriges ridderskap och adels (Riddarhusets) högsta beslutsfattande organ. (källa)
 5. Adverben är alltså en heterogen samling ord som inte går att avgränsa entydigt mot andra ordklasser, särskilt inte gentemot adjektiv och pronomen. Trots detta används kategorin "adverb" i modern grammatik, och försök görs på 2000‑talet att nå fram till en vetenskapligt hållbar definition av adverb. De definitioner av adverb som finns fastställer att adverben beskriver olika typer av omständigheter som fungerar som bestämningar till verb, adjektiv, andra adverb eller satser. Bestämningen kan lägga till en betydelse av modalitet (svarar på frågan: hur?), temporalitet (svarar på frågorna: när? hur ofta? hur länge?), lokalitet/destination (svarar på frågorna: var? respektive vart?) eller mått och grad (svarar på frågor som: i vilken utsträckning, grad?). (källa)
 6. Generalmönstringen har sitt ursprung i de vapensyner eller s.k. mönstringar som ända sedan 1200-talet hölls med frälset för att kontrollera att rustningstjänsten hade fullgjorts enligt föreskrift. De kom senare att omfatta alla stående trupper. Efter att det yngre indelningsverkets hade införts av Karl XI genomfördes noggranna mönstringar, som då fick benämningen generalmönstring, av kungen själv eller av en general som han hade utsett. Så småningom bestämdes att generalmönstring skulle hållas än vart femte, än vart tredje år och även med värvade trupper. (källa)
 7. Frukten blir stor som en apelsin, har läderartat skal och innehåller ett stort antal ätliga frön som vart och ett omges av ett saftigt, rött och ätligt kött med en syrlig, fruktig smak. Fruktköttet anses vara en delikatess, men kan även pressas till en klar röd saft som heter grenadin och används i drinkar. Skalet har använts som medicin mot hakmaskar och till garvning av läder. En amerikansk forskarstudie visade år 2005 att granatäpplejuice har en skyddande effekt mot prostatacancer. (källa)
 8. Grundbotten bör vara plan så att det ej kan bildas fickor eller fördjupningar för vatten i till exempel berg eller lera, grundbotten bör vara väl dränerad. Beroende av förhållande på platsen kan det behövas sprängningarbeten av berg eller större stenar, även schaktas för dränering och installationer. Det är viktigt är att avleda grundvatten från grundbotten med en tillfredsställande dränering och marken bör ha en viss lutning från grunden för att avleda regn och smältvatten. Takavvattning som leder vattnet ned i dräneringen eller ett gott stycke från huset bidrar till minskade fuktproblem i grundläggningen. För att fuktskyddet skall fungera måste dräneringen vara tillfredsställande och underhållas enligt rekommendation, brunnar skall rensas varje år och dräneringen kan behövas läggas om vart 20 år. All grundläggning kan vara känslig för brister i dräneringen och eventuellt ytvatten, än värre vid översvämningar som når grunden, vatten sugs lätt upp och kan ställa till skador. Vid en ny grundläggning kan en fuktsäkerhetsprojektering vara viktig för att klarlägga vilken grundläggning och utförande, som är den mest lämpade för respektive byggprojekt. (källa)
 9. Månaden april är förknippad med en del sedvänjor, talesätt och skrock. Aprilsnö ger fåragö, snöar det i april blir det gott om mat för fåren (boskapen). Man får lov att luras den 1 april (se aprilskämt) med ramsan April, april, din dumma sill, jag kan lura dig vart jag vill. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.