Vattentorn Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder vattentorn, varianter, uttal och böjningar av vattentorn

Vattentorn synonym, annat ord för vattentorn, vad betyder vattentorn, förklaring, uttal och böjningar av vattentorn.

Vad betyder och hur uttalas vattentorn

Vattentorn uttalas vatten|torn och är ett substantiv -et; pl. vattentorn.

Ordformer av vattentorn

Singular

vattentorn
obestämd grundform
vattentorns
obestämd genitiv
vattentornet
bestämd grundform
vattentornets
bestämd genitiv

Plural

vattentorn
obestämd grundform
vattentorns
obestämd genitiv
vattentornen
bestämd grundform
vattentornens
bestämd genitiv

Vattentorn är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Vattentorn på Engelska

  • water tower

Hur används ordet vattentorn

  1. Korsos vattentorn i betongelement valdes år 1972 till årets betongkonstruktion. (källa)
  2. Vattentorn är en annan form av vattenmagasin. (källa)
  3. Ett palats är inte befäst, till skillnad från de slott som byggdes fram till 1600-talet. Undantag från detta är romerska kejsarpalats, till exempel kejsar Diocletianus palats i Split. Om ett slott ligger i en stad och saknar park kallas det för palats. I vissa fall kan ett slott kallas palats fast det har en park. Ett exempel på detta är slottet i Versailles. Franska för slott är château eller palais, (som kommer av latinets palatium, liksom det engelska palace). Det franska ordet château (som kommer av latinets castellum, liksom det engelska castle), kan dock inte alltid översättas med slott, då det t.ex. även används om ett — ibland rätt enkelt — hus på en vingård eller betecknar ett vattentorn, château d'eau, på svenska även vattenborg. (källa)
  4. En insatssoldat är en soldat som främst är utbildad för vakt- och bevakningstjänst och i viss mån försvarsstrid. Uppgifterna består i att vakta viktiga byggnader eller anläggningar samt att godkänna eller avvisa besökare, i extrema fall att försvara objektet mot försök till intrång. De flesta insatssoldaterna får också medverka i väpnade eskorter. I fredstid gäller det främst att vakta militära anläggningar, i krigstid alla objekt som är av vital betydelse för samhället, till exempel kraftverk, vattentorn m.m. Patrullering av området till fots eller med fordon brukar också ingå. Utbildningen till bevakningsoldat innehåller färre övningar i fält än vanlig "gröntjänst". Däremot ingår en del moment som inte ingår i den vanliga utbildningen, till exempel konflikthantering. (källa)
  5. Torn kan även komma till användning inom kommunikation. Inom sjöfarten är fyrtornet med sin högt placerade ljuskälla en särskilt typ av kommunikationstorn. För försörjningen av en stad är vattentorn en viktig byggnadstyp för att kunna trycksätta vattenledningsvattnet, i många storstäder placeras motsvarande vattenreservoar ofta på befintliga höghus. (källa)
  6. Ett vattentorn är en anläggning vars syfte är att åstadkomma rätt vattentryck i vattenledningssystemet genom att det sammanhänger med vatten som lagras på hög höjd (i vattentornet). Moderna svenska vattentorn är ofta svampformade efter "Svampen" i Örebro från 1958. (källa)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.