Versal Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder versal, varianter, uttal och böjningar av versal

Versal synonym, annat ord för versal, vad betyder versal, förklaring, uttal och böjningar av versal.

Hittade 2 varianter av ordet versal:

Vad betyder och hur uttalas versal

Versal uttalas vers|al [-a´l] och är ett substantiv -en -er.

Versal betyder:

Ordformer av versal

Singular

versal
obestämd grundform
versals
obestämd genitiv
versalen
bestämd grundform
versalens
bestämd genitiv

Plural

versaler
obestämd grundform
versalers
obestämd genitiv
versalerna
bestämd grundform
versalernas
bestämd genitiv

Versal1 är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Vad betyder och hur uttalas versal

Versal uttalas vers|al [-a´l] och är ett adjektiv -t -a.

Versal betyder:

Ordformer av versal

Böjning (i positiv) versal en ~ + subst. versalt ett ~ + subst. versala den/det/de ~ + subst.

Versal2 är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Versal på Engelska

  • capital letter

Hur används ordet versal

  1. Gamma (grekiska γάμμα gámma) (versal: Γ, gemen: γ) är den tredje bokstaven i det grekiska alfabetet. Den hade i det joniska talbeteckningssystemet siffervärdet 3. (källa)
  2. I Sverige är gravstenar oftast av granit men även marmor och andra material förekommer. En vertikal, slipad granitsten med skrift i versal Helvetica och djupblästrad skrift med ett inskriptionsdjup på minst 4 millimeter (helst 5 mm) anses vara helt underhållsfri och är läsbar i flera hundra år. Där inskriptionsdjupet endast är 1,5 à 2 mm erfordras regelbundet underhåll för bibehållen god läsbarhet. Är skriften förgylld bör underhåll ske med intervall på 10 à 15 år. Liggande stenar samt stenar med grunda inskriptioner är läsbara väsentligt kortare tid. En liggande marmorsten måste ofta bytas ut redan efter 30 år i svenska klimat, men vid Medelhavet är läsbarheten god ännu efter flera hundra år. En vertikal sten bör helst vara så hög, att inskriptionen är läsbar även om marken är täckt av ett för orten normalt snötäcke. (källa)
  3. På väderkartan betecknas högtryck med det nationella ordets begynnelsebokstav i versal. I Sverige och engelskspråkiga länder således med ett H och i Finland med ett K (korkean keskus). (källa)
  4. Jota eller iota (nygrekiska ιώτα, ióta, eller γιώτα, gióta, av klassisk grekiska ἰῶτα) (versal: Ι, gemen: ι) är den nionde bokstaven i det grekiska alfabetet. Den hade i det joniska talbeteckningssystemet siffervärdet 10. Dess ljudvärde var i antik grekiska . I modern grekiska uttalas den även som om den står framför en vokal. Jota motsvaras i det latinska alfabetet av I, i. I standarden Unicode tecknas det som ℩. Tecknet saknar versal form. (källa)
  5. Kapitäl (typografi) – en versal bokstav med samma fysiska höjd som gemener. (källa)
  6. Till skillnad från vad som gäller för enheterna Celsius och Fahrenheit använder man inte gradtecken (°) eller grader tillsammans med K eller kelvin. Enheten kelvin skrivs med gemener, medan förkortningen är en versal, K. (källa)
  7. Koppa eller Qoppa (versal: Ϟ, gemen: ϟ) är en grekisk bokstav som i modern grekiska endast används för att beteckna tal med det joniska talbeteckningssystemet, exempelvis vid datering av legala dokument. Koppa har talvärdet 90. (källa)
  8. Lambda (av äldre grekiska λάμβδα lámbda) (versal: Λ, gemen: λ) är den elfte bokstaven i det grekiska alfabetet. Lambda motsvarar L, l i det latinska alfabetet och Л, л i det kyrilliska alfabetet. Bokstaven kommer från feniciska (lamed), som också är anfader till den tolfte bokstaven i de hebreiska och arabiska alfabetena, ל (lamed) respektive ل (lām) och det syriska alfabetets ܠ (lāmaḏ). (källa)
  9. På väderkartan betecknas lågtryck med det nationella ordets begynnelsebokstav i versal. I Sverige och engelskspråkiga länder således med ett L och i Finland med ett M (matalan keskus). (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast:

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.