Versrad Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder versrad, varianter, uttal och böjningar av versrad

Versrad synonym, annat ord för versrad, vad betyder versrad, förklaring, uttal och böjningar av versrad.

Vad betyder och hur uttalas versrad

Versrad uttalas vers|rad och är ett substantiv -en -er.

Ordformer av versrad

Singular

versrad
obestämd grundform
versrads
obestämd genitiv
versraden
bestämd grundform
versradens
bestämd genitiv

Plural

versrader
obestämd grundform
versraders
obestämd genitiv
versraderna
bestämd grundform
versradernas
bestämd genitiv

Versrad är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet versrad

  1. Hexameter (hexametrisk) (av grek. Hex, sex, och metron, mått) är ett sexfotat versmått med fallande rytm. Den femte foten i en versrad är alltid en daktyl och den avslutande sjätte alltid en troké eller en spondé. Daktyl är den vanligaste foten i hexameter. (källa)
  2. Inrim är rim eller halvrim mellan ord inuti en versrad. Exempel: "rotmos och en röd ros så, den statlige förhatlige få". (källa)
  3. Jambisk pentameter är en av de vanligaste versmåtten inom engelsk och tysk poesi. En versrad i jambisk pentameter består av fem på varandra följande jamber. (källa)
  4. I fransk- och engelskspråkig litteratur är det därför vanligt att man betecknar alla versrader som har fem versfötter som pentameter. För att särskilja den talar man då om till exempel jambisk pentameter, vilken alltså består av en versrad med fem jamber. Orimmad jambisk pentameter blir blankvers medan den rimmade kallas heroic couplets eller kuplett, om de är parvis rimmade. (källa)
  5. Det måste påpekas att mycket av allt detta beror på ordens kontext och funktion i versens innehåll, allra mest på materialet omedelbart framför och bakom dem, och att poeten har frihet att stundom kräva viss ansträngning av läsaren vad gäller att förstå hur versraderna är avsedda att utläsas. En kombination av medvetenhet om versmåttet och förmåga att dra slutsatser från det språkliga och innehållsmässiga sammanhanget avkrävs personen ofta, om han eller hon vill kunna betona versen på ett enligt versmåttets föreskrifter rytmiskt riktigt sätt. Det brukar anses att ju lättare det är att se hur en versrad skall utläsas och ju mer naturligt skanderandet låter, desto högre är dess metriska kvalitet. (källa)
  6. Begreppet cesur sammanhänger inte med versfot. Cesurer är logiska pauser som i ett och samma ställe i varje versrad delar den i två halvrader för att förstärka rytmen och göra texten mer musikalisk. (källa)
  7. I poesi (skaldekonst) detsamma som en versrad, det vill säga en textrad bestående av en fixerad uppsättning versfötter och som binds till närliggande versrader av ett versmått. (källa)
  8. Benämningen versal kommer från tyska språket. Det syftar på att det första ordet i en versrad förr i tiden alltid inleddes av en versal. I tyskan stava(de)s ordet antingen Versal eller Versalie. Ordet versal finns i svensk skrift sedan 1525. (källa)
  9. Utöver dessa talar man även om cesur. Det är en paus, eller taktvila, i en versrad. Cesur markeras ofta med vertikala så kallade lodstreck (|). (källa)
  10. Antalet versfötter i en versrad avgör dess versmått, dess meter. Sex versfötter är normalt maximum – sju eller flera kan förekomma men ger knappast välklingande vers. Sexfotad vers med fallande rytm är framför allt hexameter, dito med stigande rytm kan forma sig till alexandrin eller senar. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.