Vidkommande Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder vidkommande, varianter, uttal och böjningar av vidkommande

Vidkommande synonym, annat ord för vidkommande, vad betyder vidkommande, förklaring, uttal och böjningar av vidkommande.

Synonymer till vidkommande

Andra språk

Vidkommande på Engelska

Hur används ordet vidkommande

  1. För verbens vidkommande fungerar infinitiven som grundform. Här finns dock undantag. Det finns språk som saknar infinitiv, till exempel bulgariskan. Då används i stället första person singularis presens. Samma form används också – trots att infinitiv finnes – i lexika för vissa andra språk, till exempel latin. I finska lexika har första person singularis presens använts som lemma, men har i moderna ordböcker ersatts av första infinitivens kortare form. (källa)
  2. För svensk vidkommande skapades under 1700-talets sista årtionde två grenadjärförband. I båda fallen rörde det sig om rust- respektive rotehållsregementen. I dessa fall ställdes således inte några särskilda krav på ryttarna och knektarna utöver de som generellt gällde för rekryteringen till våra landskapsregementen. (källa)
  3. För svenskt vidkommande sett ur historisk synvinkel är Johan Arckenholtz ett exempel på en samvetsfånge. Han sattes på fästning på "evärderlig tid" på Bohus fästning för sin kritik p.g.a. att Svenska Ostindiska Companiet erhöll tillstånd att bedriva handel med Kina. Dock fick han lämna fästningen efter två år. (källa)
  4. Fysisk attraktivitet är den attraktionskraft någon har ifråga om utseende, vilket är en parameter ifråga om den totala attraktiviteten. Uppfattningar om den fysiska attraktiviteten är av betydelse för estetiken och evolutionsteorin, det senare eftersom det sexuella urvalet är en central mekanism i evolutionen. För estetikens vidkommande berör frågor om fysisk attraktivitet centrala frågeställningar för ämnet, såsom huruvida uppfattningen om skönhet är kulturellt betingad eller objektiv och allmängiltig. (källa)
  5. Fram till 1920-talet rådde det ganska stor oklarhet om stadsarkitekternas roll och kompetens och många mindre städer hade över huvud taget ingen stadsarkitekt, vilket inte heller var något krav. År 1924 bildades därför i Jönköping Föreningen Sveriges Stadsarkitekter (FSS), vars syfte var "att tillvarata stadsarkitekterna vidkommande intressen". Medlemskapet stod öppet för alla stadsarkitekter eller annan "arkitektutbildad kommunal tjänsteman, som innehar en med stadsarkitekt jämförlig uppgift". (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.