Relevant Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder relevant, varianter, uttal och böjningar av relevant

Relevant synonym, annat ord för relevant, vad betyder relevant, förklaring, uttal och böjningar av relevant.

Synonymer till relevant

Vad betyder och hur uttalas relevant

Relevant uttalas re|lev|ant [-an´t el. -a?´t] och är ett adjektiv; n. relevant, -a.

Relevant betyder:

Ordformer av relevant

Böjning (i positiv) relevant en ~ + subst. relevant ett ~ + subst. relevanta den/det/de ~ + subst. relevante den ~ + mask. subst. Komparation relevantare en/ett/den/det/de ~ + subst. relevantast är ~ relevantaste den/det/de ~ + subst.

Relevant är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Relevant på Engelska

 • relevant - relevant facts

Hur används ordet relevant

 1. Årets berättare: MICKE LINDGREN för Grotescos sju mästerverkMotivering: Årets berättare är en satiriker i ordets sanna bemärkelse. Han står för en humor som är träffsäker, provokativ och modig. Aldrig intetsägande. Som författare, regissör och skådespelare har han gjort svensk, politisk humor både roligare och mer relevant än den varit på mycket, mycket länge. (källa)
 2. Sammanfattning, ofta även benämnd abstract, är en kortare summering av en längre akademisk text. Dess längd kan variera beroende på totala textens längd, för artiklar i akademiska tidskrifter rör det sig vanligen om ett antal stycken. Syftet är att ge den tänkbara läsaren en uppfattning om texten i sin helhet är relevant vad man söker efter. Vanligen är sammanfattningarna tillgängliga för alla (bland annat i databaser), medan själva texten är begränsad till exempelvis dem som prenumererar på tidsskiften. Detta medför att det har blivit viktigare att sammanfattningen är så bra att läsaren vill fortsätta läsa hela artikeln. (källa)
 3. Det är ofta mycket relevant vid verksamhetsanalys, att inventera och definiera verksamhetens centrala begrepp. Begreppen ordnas i en begreppsmodell, där begreppen definieras utifrån sin relation till andra begrepp. (källa)
 4. Relevans – Att budskapet är relevant för både avsändaren och mottagaren. (källa)
 5. Enligt relativitetsteorin är hastighet mer fundamental än längd och tid eftersom ljusets hastighet i vakuum där är lika för alla observatörer. Inom partikelfysik har ofta partiklarna hastigheter nära ljusets hastighet. I sådana fall är det mer relevant att tala om partiklarnas rörelseenergi. (källa)
 6. Under medeltiden var det munkar och präster som hade tolkningsföreträde och hermeneutiken blev en bibeltolkningslära. Många anser dock att startskottet för den hermeneutiska traditionen var den protestantiska nytolkningen av Bibeln under renässansen. Protestanterna ville med denna nytolkning frigöra sig från katolska dogmer och finna vad de ansåg var skriftens ursprungliga betydelse. Under senare tid har man även tolkat profana texter för att få fram deras ursprungsbetydelse. Framför allt har hermeneutiken sysslat med att förstå och beskriva förståelsen. Hermeneutik skiljer sig från exegetiken genom att exegetik hanterar frågor kring texternas tillkomst, medan hermeneutiken hanterar frågor om textens innebörd och hur den kan göras relevant för vår samtid. (källa)
 7. Teknikerna är nära förknippade med social status inom gruppen. De går att använda från underläge men de infinner sig mera naturligt från en position ovanifrån. Alla typer av människor och grupper kan använda sig av liknande metoder, men begreppet härskartekniker konstruerades för att visa hur män bibehåller sitt grepp om kvinnor och tillämpat på personnivå blir begreppet inte alltid relevant. En person i underläge kan mycket väl försöka sig på att förlöjliga en meningsmotståndare, men begreppet härskarteknik blir då irrelevant. (källa)
 8. visa förmåga att söka, samla och kritiskt tolka relevant information för att formulera svar på väldefinierade frågeställningar inom huvudområdet för utbildningen. (källa)
 9. Samhällen och grupper kan skilja sig åt vad gäller i vilken utsträckning de bygger på ett rådande allmänbeteende av antingen självmedvetenhet (individualistisk och styrt av ett omtvistat självintresse) eller "socialmedvetande" (grupporienterad och styrd av grupp- eller socialintresse). Det finns också en i sammanhanget relevant distinktion som dras mellan samvetessamhällen (där individens inre röst är norm) och skamsamhällen (till exempel det historiska Japan där harakiri förekom) å ena sidan, och å andra ett samhälle där människor söker sig till förebilder för att utröna huruvida en handling är acceptabel. (källa)
 10. Täckning är andelen relevanta dokument i dokumentsamlingen som hittades av söksträngen. Det kan tolkas som sannolikheten att ett relevant dokument finns bland sökresultaten. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.