Mineralfyndighet Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder mineralfyndighet, varianter, uttal och böjningar av mineralfyndighet

Mineralfyndighet synonym, annat ord för mineralfyndighet, vad betyder mineralfyndighet, förklaring, uttal och böjningar av mineralfyndighet.

Vad betyder och hur uttalas mineralfyndighet

Mineralfyndighet uttalas miner|al|fynd|ig|het och är ett substantiv.

Ordformer av mineralfyndighet

Singular

mineralfyndighet
obestämd grundform
mineralfyndighets
obestämd genitiv
mineralfyndigheten
bestämd grundform
mineralfyndighetens
bestämd genitiv

Plural

mineralfyndigheter
obestämd grundform
mineralfyndigheters
obestämd genitiv
mineralfyndigheterna
bestämd grundform
mineralfyndigheternas
bestämd genitiv

Mineralfyndighet är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet mineralfyndighet

  1. Gruvschakt är en avgränsad hålighet i marken, oftast sprängd i berg. Syftet med ett gruvschakt är att komma åt en malm- eller mineralfyndighet. Ett gruvschakt kan vara allt från ett tiotal meter till över tusen meter djupt. Schakt kan vara lodräta eller lutande. Lutande schakt kallas donlägiga. Ovanför gruvschaktet kan en tornliknande byggnad finnas uppförd, en lave eller gruvlave. I laven finns anordningar för transport av materiel, personal och bruten malm. (källa)
  2. En inmutning är ett område där inmutaren förvärvat sig inmutningsrätt, det vill säga rätt att utnyttja en mineralfyndighet. Inmutningsrätten innebär framförallt rätt att närmare undersöka området, för eventuell egentlig gruvverksamhet krävs utmål. (källa)

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.