Adekvat Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder adekvat, varianter, uttal och böjningar av adekvat

Adekvat synonym, annat ord för adekvat, vad betyder adekvat, förklaring, uttal och böjningar av adekvat.

Synonymer till adekvat

Vad betyder och hur uttalas adekvat

Adekvat uttalas ad|ekv|at [-a´t] och är ett adjektiv; n. adekvat, -a.

Adekvat betyder:

Ordformer av adekvat

Böjning (i positiv) adekvat en ~ + subst. adekvat ett ~ + subst. adekvata den/det/de ~ + subst. Komparation adekvatare en/ett/den/det/de ~ + subst. adekvatast är ~ adekvataste den/det/de ~ + subst.

Adekvat är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Adekvat på Engelska

 • adequate - suitable, fully sufficient, apposite, apt

Hur används ordet adekvat

 1. Begreppet utvecklingssamarbete kan anses vara modernare och mer politiskt korrekt, och begreppen bistånd eller u-hjälp vara äldre och i vissa sammanhang uppfattade som prerogativa. Beträffande stöd för humanitära ändamål och i katastrofsituationer är dock begreppen humanitärt bistånd eller u-hjälp mer tillämpliga, och också mer adekvata. Stödet avser då att avhjälpa kortsiktiga problem, med en dominerande insats av den givande parten. (källa)
 2. Finlandssvenskt exempel: "har du kännykkä?" (= mobiltelefon). Spanskt i Sverige: "Necesito un 'monascur' para el 'esporvagen' " (Jag behöver ett månadskort till spårvagnen). Detta trots att adekvata ord finns i det egna språket. (källa)
 3. Ordet isotoper används ibland oegentligt i stället för nuklider. Begreppet nuklid syftar i första hand på nukleära egenskaper framför kemiska egenskaper, medan begreppet isotop främst syftar på kemiska egenskaper framför nukleära. När man fokuserar på en bestämd typ av atomkärna och dess egenskaper t.ex. i kärnreaktioner väljer man lämpligast nuklid. När det handlar om att gruppera olika slags atomer av ett visst grundämne är isotop det mer adekvata begreppet. Som exempel visar nuklidkartan att grundämne nummer 50 – tenn - har 7 stabila isotoper (svarta rutor) och ytterligare 31 instabila isotoper (orange och blå rutor). Kartan visar också att det finns 3 stabila nuklider (88Sr, 89Y och 90Zr) med neutronantalet 50. För de två sistnämnda finns det dock även de radioaktiva kärnisomererna 89mY och 90mZr vilket inte markeras i kartan. (källa)
 4. En kammartjänare eller kammarbetjänt var en man eller pojke som hade till uppgift att biträda sin arbetsgivare på dennes rum. Kammartjänaren skötte garderoben och såg till att adekvata kläder togs fram, och hjälpte till med på- och avklädning. Han skulle också se till att de var tvättade och strukna. (källa)
 5. Revisorn ska samla information. Detta görs genom inspektion av verksamheten eller anläggningen och genom intervjuer med olika befattningshavare. Detta ska kompletteras med en genomgång av skriftlig dokumentation. Revisorn bör sedan upprätta en rapport med förslag eller krav på adekvata åtgärder. (källa)
 6. Fokuserad ledning som agerar via adekvata kanaler. (källa)
 7. Behandlingen av katatoni är symptomatisk. Vätska tillförs i dropp. Vid malignt neuroleptikasyndrom avslutas neuroleptikabehandling omedelbart och andra specifika läkemedel som påverkar dopaminreceptorerna sätts in. Vid schizofreni, mani och melankoli kan tillståndet brytas med ECT. Vid hjärninflammation ges adekvat behandling mot virus/bakterier. (källa)
 8. Grunden i hantering av sjukdomen är adekvat vätsketillförsel. I milda eller medelsvåra fall uppnår man detta vanligen genom vätskeersättning. I allvarligare fall kan intravenös behandling behövas. Gastroenterit drabbar i huvudsak barn och människor i utvecklingsländer. (källa)
 9. Begreppet används även i bildlig bemärkelse: att få något i vrångstrupen. Det innebär antingen att man missförstår något och/eller att förståelsen vållar en ilskereaktion som kan vara mer eller mindre adekvat. (källa)
 10. Förebyggande åtgärder är generella folkhälso-åtgärder som att undvika döda djur i områden där pest förekommer. Vaccin har inte visat sig vara mycket användbart för att förebygga pest. Flera antibiotikum är effektiva för att behandla böldpest, bland annat streptomycin, gentamicin, och doxycyklin. Utan behandling leder sjukdomen till död hos mellan 30 % till 90 % av de smittade. Med adekvat behandling minskar risken till cirka 10 %. Globalt under 2013 dokumenterades cirka 750 fall, vilka resulterade i 126 dödsfall. Sjukdomen är vanligast i Afrika. (källa)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.