Additament synonym, annat ord för additament, vad betyder additament, förklaring, uttal och böjningar av additament.

Vad betyder och hur uttalas additament

Additament uttalas add|ita|ment [-en´t] och är ett substantiv -et; pl. additament.

Additament betyder:

Ordformer av additament

Singular

additament
obestämd grundform
additaments
obestämd genitiv
additamentet
bestämd grundform
additamentets
bestämd genitiv

Plural

additament
obestämd grundform
additaments
obestämd genitiv
additamenten
bestämd grundform
additamentens
bestämd genitiv

Additament är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet additament

  1. Additament betecknar tillägg, bihang eller senare tillkommen ändring, särskilt till statsrättsliga författningar, mellanfolkliga eller internationella fördrag.
  2. I Sveriges historia är särskilt bekant 1660 års additament till Regeringsformen 1634. Det fastställde vissa förändringar i RF 1634, som gick ut på att under Karl XI:s minderårighet öka riksrådets makt på bekostnad av förmyndarstyrelsen, som bestod av änkedrottningen och de fem höga riksämbetsmännen, samt att stärka ständernas ställning.
  3. deras ”kommunikation och betänkande” erfordrades vid nybesättande av riksämbetena. 1660 års additament togs som en kompromiss mellan de många stridande viljorna och intressena vid 1660 års riksdag. Det representerar på grund av sin allmänna tendens, som ej var gynnsam för högaristokratin, ett viktigt led i Sveriges konstitutionella utveckling, trots att det var gällande endast under Karl XI:s omyndighetstid. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Additament Synonymer Betyder Uttal