Adekvans Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder adekvans, varianter, uttal och böjningar av adekvans

Adekvans synonym, annat ord för adekvans, vad betyder adekvans, förklaring, uttal och böjningar av adekvans.

Vad betyder och hur uttalas adekvans

Adekvans uttalas ad|ekv|ans [-an´s el. -a?´s] och är ett substantiv -en.

Ordformer av adekvans

Singular

adekvans
obestämd grundform
adekvans
obestämd genitiv
adekvansen
bestämd grundform
adekvansens
bestämd genitiv

Adekvans är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet adekvans

  1. Nästa steg är adekvansbedömningen, som till skillnad från orsaksbedömningen är en rent rättslig bedömning - den innebär att normer appliceras på vissa faktiska omständigheter. Adekvansen skall bedömas objektivt, brukar det sägas. Vad det mer konkret innebär är inte så lätt att säga. Skolexemplet är följande: Om till exempel blixten slår ned i en droska som genom kuskens misstag kommit på avvägar, så kan inte skadestånd yrkas med motiveringen att blixten inte hade träffat droskan om inte kusken kört fel väg. Eftersom blixten kan slå ned var som helst, och således lika gärna hade kunnat träffa droskan om denna befunnit sig på rätt väg, så saknas därmed ett adekvat samband mellan felnavigeringen och den uppkomna skadan. (källa)
  2. Sådana handlingar som sker under sportaktiviteter och som skulle passa in på beskrivningen av misshandel, som till exempel en våldsam hockeytackling eller ett slag i boxning, undantas ofta från brottet om de sker inom social adekvans. Förutom inom kampsport och kontaktidrott gäller detta även för ringa misshandel inom exempelvis BDSM-aktiviteter, frivilliga slagsmål och produktion av våldspornografi. Våld som är grövre än ringa misshandel är dock även här åtalbar. (källa)
  3. I lagens mening är det enligt den svenska brottsbalken 16 kap. 10 c § förbjudet att "i bild skildra sexuellt våld eller tvång med uppsåt att bilden eller bilderna sprids eller att sprida en sådan skildring". Våld motsvarande ringa misshandel (där man inte riskerar att skadas) kan dock vara försvarligt att visa, där våldet skett efter samtycke. Förutom inom pornografi kan detta även gälla annan filmproduktion och idrottsutövning (som i boxning, ishockey eller andra kontaktsporter). Grövre våldsutövning än så är – i Sverige – olagligt, även om det inte visas för andra eller görs i samtycke. Ringa misshandel kan bestå av en örfil, en knuff, en lättare spark, eller att slita i någons kläder, men det inkluderar inte knytnävsslag eller våld som ger sår eller bestående skada. Den ringa misshandeln inom kontaktsporter kan vara tillåten på grund av "social adekvans", om aktiviteten är tillåten enligt sportens eget regelverk. (källa)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.