Korrekt Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder korrekt, varianter, uttal och böjningar av korrekt

Korrekt synonym, annat ord för korrekt, vad betyder korrekt, förklaring, uttal och böjningar av korrekt.

Synonymer till korrekt

Vad betyder och hur uttalas korrekt

Korrekt uttalas kor|rekt [-ek´t] och är ett adjektiv; n. korrekt, -a.

Korrekt betyder:

Ordformer av korrekt

Böjning (i positiv) korrekt en ~ + subst. korrekt ett ~ + subst. korrekta den/det/de ~ + subst. korrekte den ~ + mask. subst. Komparation korrektare en/ett/den/det/de ~ + subst. korrektast är ~ korrektaste den/det/de ~ + subst.

Korrekt är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Korrekt på Engelska

  • correct - correct information, behave properly

Hur används ordet korrekt

  1. Advent inleds fjärde söndagen före jul och varar till och med julafton. De fyra söndagarna fram till jul benämns vardagligt första, andra, tredje och fjärde advent, eller mer korrekt första, andra, tredje och fjärde söndagen i advent. När juldagen infaller på en söndag, blir adventstiden som längst medan den blir som kortast de år juldagen infaller en måndag. Tiden fram till jul räknas ned på olika sätt beroende på tradition. På norra halvklotet är det årets mörkaste tid och många hem rymmer under den här tiden en adventsljusstake med fyra, vanligtvis levande ljus, där ett ljus tänds för varje söndag i advent som passerats. (källa)
  2. Under påverkan av engelskan förekommer det i dag att genitivändelsen (-s) i skrift åtskiljs från sitt huvudord med en apostrof – detta är dock inte korrekt. (källa)
  3. Genitivattribut är ett genitivuttryck, som fungerar som attribut, alltså bestämning till ett substantiviskt ord. Attributet kan bestå av endast ett ord i genitiv eller av ett syntagm med genitivmarkören vanligen fäst vid huvudordet. Exempel: pappas bil, den fete mannens bil. Possessivpronomen i attributiv ställning kan betraktas som genitivattribut bara om en genitivändelse kan identifieras, till exempel hans bil (men inte min bil). Om genitivattributet inom sig rymmer ett prepositionsattribut kan genitivmorfemet fästas vid huvudordet eller vid hela frasen (Kungens av Danmark bröstkarameller eller Kungen av Danmarks bröstkarameller). Det senare anses idag som korrekt i till exempel svenska. (källa)
  4. Den allra äldsta, bevarade geometrin, som kommer från det gamla Egypten och Babylonien med början omkring 3 000 f.Kr., var en samling empiriskt härledda principer om längd, vinklar, ytor och volymer, som man utvecklat för att tillfredsställa de praktiska behov som uppstått ur lantmäteri, konstruktion, astronomi och olika hantverk. Flera av dessa principer var förvånansvärt sofistikerade och dagens matematiker kan ha svårt att härleda dem utan att blanda in matematisk analys. Till exempel kände både egyptierna och babylonierna till Pythagoras sats omkring 1 500 år före Pythagoras. Egyptierna kunde korrekt beräkna volymen på en stympad pyramid med kvadratisk bas och babylonierna hade trigonometriska tabeller. (källa)
  5. Man tar en växel som betalning under antagande att den är korrekt överlåten från föregående innehavare. (källa)
  6. Det har blivit vanligt att innan det första teeutslaget säga bollens märke, typ och nummer. När bollen måste bytas ut, bör även motsvarande information om den nya bollen föras vidare till de andra spelarna. Detta förfarande är en etikettsfråga och inte en regelfråga. Viktigare är denna praxis när en boll landar i ruff och måste sökas och identifieras korrekt. (källa)
  7. Genetiska studier har visat att uppdelningen i två arter är korrekt: Västlig gorilla (Gorilla) och östlig gorilla (Gorilla beringei), som var och en är indelad i två underarter. Ibland skiljer man på låglandsgorilla med både västlig och östlig låglandsgorilla och bergsgorilla, en underart till den östliga gorillan. Dessa beteckningar har viss ekologisk relevans, men beteckningen "låglandsgorilla" buntar ihop underarter som inte är närmare släkt med varann. (källa)
  8. Denna tolkning av gravitationen är mer korrekt än Newtons, men i svaga gravitationsfält, exempelvis för förhållanden på jorden, är skillnaden så liten att Newtons formel används för de flesta tillämpade beräkningar, i synnerhet i de fall då massorna rör sig långsamt och över små avstånd i svaga gravitationsfält. Den allmänna relativitetsteorin behövs dock till exempel för att beskriva universums utveckling i kosmologin och för att studera svarta hål, samt även i mer vardagsnära sammanhang som för satellitbaserade GPS-system. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.