Sann Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder sann, varianter, uttal och böjningar av sann

Sann synonym, annat ord för sann, vad betyder sann, förklaring, uttal och böjningar av sann.

Synonymer till sann

Vad betyder och hur uttalas sann

Sann uttalas sann och är ett adjektiv sant sanna.

Ordformer av sann

Böjning (i positiv) sann en ~ + subst. sant ett ~ + subst. sanna den/det/de ~ + subst. sanne den ~ + mask. subst. Komparation sannare en/ett/den/det/de ~ + subst. sannast är ~ sannaste den/det/de ~ + subst.

Sann är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Sann på Engelska

 • true, truthful - a truthful picture of reality, is it true you', re moving?
 • real, genuine - a real Christian

Hur används ordet sann

 1. A är således bevisbar i S men därmed inte nödvändigtvis logiskt sann, vilket kräver att ingen tilldelning till argumenten i axiomen i S kan göra A falsk (till exempel om S inte är sunt eller inte komplett). (källa)
 2. Med historicitet avses förhållandet att vara historiskt sann eller verklig, ofta i motsats till fiktionalitet. Till frågan om historicitet förs även att utreda vad i en historia som kan tas som sanning och vad som är osanning. För att delar av en historia kan föras till mytbildning, propaganda, fiktion eller utbroderier, falsifieras inte nödvändigtvis hela utsagan. Detta kan liknas vid vittnesmål om brott, där olika vittnen kan ge vitt skilda gärningsmannabeskrivningar, vilket inte innebär att inget brott begåtts. (källa)
 3. En hypotes är ett antagande om verkligheten. En hypotes är normalt bara intressant om man använder den i hypotesprövning eller hypotetisk deduktion, då man kan avgöra om hypotesen gett en sann eller falsk bild av verkligheten. Jämför även ad hoc-hypotes. (källa)
 4. Klockslager för Linnés blomsterur gäller för sann soltid.a) a) Se Blomsterur för en diskussion av det visade klockslaget. (källa)
 5. Du är min-sann ute och roar dej du. (källa)
 6. Negation är i logiken ett förnekande av en sats på ett sådant sätt att, om satsen A är sann, så är icke-A falsk och om A är falsk, så är icke-A sann. Negationen av satsen A skrivs som ¬A, där ¬ är ett konnektiv. Negationen av satsen "Det regnar", är satsen "Det regnar inte". (källa)
 7. Avgudadyrkan, även ibland kallat idolatri, är en form av synd, främst inom monoteistiska religioner. Själva existensen av begreppet förutsätter att det finns en enda, sann gud, och att denne gud förväntar sig folkets tillbedjan och dyrkan, men att folket i stället väljer att tillbe andra gudar, avgudar, vilka antas vara verkliga eller inbillade, eller helt enkelt att folket ägnar för mycket av sin tid och uppmärksamhet åt annat än att dyrka sin gud. (källa)
 8. Dessa försöksidéer kan tryggt genomföras i en verklig värld och sedan, om tanken är sannolik och funktionen är sann, kan idén aktualiseras i verkligheten. Fantasin är nyckeln till ny utveckling i sinnet och kan utvecklas tillsammans med andra. (källa)
 9. Induktionsantagandet: utsagan antas vara sann för något heltal n. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast:

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.