Verklig Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder verklig, varianter, uttal och böjningar av verklig

Verklig synonym, annat ord för verklig, vad betyder verklig, förklaring, uttal och böjningar av verklig.

Synonymer till verklig

Vad betyder och hur uttalas verklig

Verklig uttalas verk|lig och är ett adjektiv -t -a.

Ordformer av verklig

Böjning (i positiv) verklig en ~ + subst. verkligt ett ~ + subst. verkliga den/det/de ~ + subst. verklige den ~ + mask. subst. Komparation verkligare en/ett/den/det/de ~ + subst. verkligast är ~ verkligaste den/det/de ~ + subst.

Verklig är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Verklig på Engelska

 • real - in real-life conditions
 • real - the real reason, true (real) freedom of choice

Hur används ordet verklig

 1. För i allmänhet rent germansk - engelsk liksom forngermansk och feodal - rätt var adoptionen okänd, om än i äldsta tider vissa besläktade rättsinstitut funnits (se ättledning). Någon verklig adoption förelåg inte heller, när inom en svensk adlig ätt fanns s.k. adopterade grenar, vilket då bara betydde, att de introducerats på Riddarhuset under äldre ätts namn, vapen och nummer. (wikipedia.org)
 2. Galjonsfigur används även i överförd betydelse, om någon som fungerar som representant utan att ha verklig makt. Detta kan gälla presidenter eller monarker, alternativt någon som får företräda ett företag eller en organisation. (wikipedia.org)
 3. Enligt Jan Rippe så finns det en verklig förebild till Goja, en gammal skolkamrat till honom som pratar västgötska och som alltid berättar dåliga historier. (wikipedia.org)
 4. Uppdelning av maktbefogenheter. I en stat med maktdelningsprincipen som regel brukar verkställande makt, lagstiftande makt och dömande makt vara åtskilda. I en stat med parlamentarisk styrelseform brukar maktbefogenheterna för president eller monark vara ceremoniella, det vill säga egentligen saknas, all verklig makt ligger istället i parlamentet (wikipedia.org)
 5. har samma kraft eller påverkan som en motsvarande verklig perception, och (wikipedia.org)
 6. Med historicitet avses förhållandet att vara historiskt sann eller verklig, ofta i motsats till fiktionalitet. Till frågan om historicitet förs även att utreda vad i en historia som kan tas som sanning och vad som är osanning. För att delar av en historia kan föras till mytbildning, propaganda, fiktion eller utbroderier, falsifieras inte nödvändigtvis hela utsagan. Detta kan liknas vid vittnesmål om brott, där olika vittnen kan ge vitt skilda gärningsmannabeskrivningar, vilket inte innebär att inget brott begåtts. (wikipedia.org)
 7. Den tidiga kristendomen tog arv efter den judiska monoteismen som endast lämnade utrymme för två sfärer: den goda sfären, för de som följde Guds lag, och den onda, som behärskades av djävulen. Denna syn gjorde att alla former av övernaturliga fenomen, makter och väsen som inte kunde kategoriseras som tillhöriga Gud, per automatik klassificerades som tillhöriga Satan och hans demoner. Resultatet var att alla rester av folktro, förkristna gudar och trollkonster ansågs tillhöra djävulen, helt enkelt därför att de inte tillhörde Gud. Dock ansåg den tidiga kristendomen samtidigt att djävulen inte hade någon verklig makt, utan bara skapade illusioner, vilket innebar att han och hans demoner inte togs på allvar. Denna syn bidrog till att de hedniska gudarna, liksom djävulen, förlöjligades snarare än fördömdes av tidiga kristna teologer. Eftersom kyrkan inte ansåg att djävulen hade någon verklig makt, blev de som ansågs använda sig av trolldom heller inte förföljda av den tidiga kyrkan. (wikipedia.org)
 8. En höjdmätare är ett flyginstrument som visar flyghöjden, det vill säga den höjd över marken eller havsnivån, som ett luftfartyg befinner sig på under flygning. Den vanligaste typen av höjdmätare visar normalt inte den verkliga höjden, utan en storhet som kallas tryckhöjd. Verklig höjd över den mark eller den vattenyta man flyger över kan däremot mätas med en radarhöjdmätare. Radarhöjdmätare används vanligen bara på låg höjd. I civila luftfartyg används de främst i samband med inflygning och landning under instrumentinflygningar enligt IFR. I militära luftfartyg används de även under flygning nära marken, så kallad lågflygning eller terrängföljning. (wikipedia.org)
 9. Legitim från mitten 1400-talet, lagenligt född/avlad, från mellanfranska legitimer och direkt från medeltida latinska legitimatus av legitimare göra laglig, förklarar sig vara laglig, från latin legitimus laglig ursprungligen fastställt i lag, i linje med lagstiftningen, från lex (genitiv legis). Överfört med innebörden äkta, genuin, verklig, dokumenterat från 1550-talet. Relaterat ord laglig. (wikipedia.org)
 10. Fantasin är en försöksskiljevägg i sinnet som används för att skapa teorier och idéer baserade på funktioner. Med objekt från riktiga uppfattningar, utnyttjar fantasin sammansatta IF-funktioner för att skapa nya och uppdaterade idéer. Denna del av sinnet är avgörande för att utveckla bättre och enklare sätt att utföra gamla och nya uppgifter. Dessa försöksidéer kan tryggt genomföras i en verklig värld och sedan, om tanken är sannolik och funktionen är sann, kan idén aktualiseras i verkligheten. Fantasin är nyckeln till ny utveckling i sinnet och kan utvecklas tillsammans med andra. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.