Verkligen Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder verkligen, varianter, uttal och böjningar av verkligen

Verkligen synonym, annat ord för verkligen, vad betyder verkligen, förklaring, uttal och böjningar av verkligen.

Synonymer till verkligen

Andra språk

Verkligen på Engelska

 • really - certainly, indeed, I really hope that you can come
 • really - do you really have no money?

Hur används ordet verkligen

 1. Då var det ju människor som blev dödade. Kan man verkligen göra en sådan jämförelse? (svt.se)
 2. Ännu en blockbuster med stora muskler och lite hjärna men till skillnad från mertalet tillkämpat humoristiska genresyskon är Venom-figuren en rätt rolig gynnare. Han är en av Spidermans slagpåsar och har nu alltså – enligt den rådande superhjältelogiken där allt som rör sig får en egen film – förärats en spinn-off som ger honom upprättelse och backstory. Om man som undertecknad bara är yrkesmässigt insatt i Marvels universum är denna svartglänsande och extremt böjliga varelse en ny och upplyftande bekantskap. Självömkande, sarkastisk och befriande amoralisk som ingen annan kollega i skrået. Där de andra levereras med krystad svärta och krystad humor kommer här en punkig super(anti)hjälte som kan backa upp ett hot som att ”jag ska bita huvudet av dig” med att verkligen göra så. (svt.se)
 3. – Jens Liljestrand är en kritiker som verkligen uppfyller kraven för Lagercrantzen – intellektuell bredd och stilistisk spets, säger Björn Wiman. (svt.se)
 4. Adrenalin har länge använts vid behandling av hjärtstopp. Just nu är behandlingsmetoden dock ifrågasatt om det verkligen har en bättre effekt än att inte ge adrenalin. (wikipedia.org)
 5. Förekomsten av ett supermassivt kompakt objekt i centrum av de flesta större galaxer, vilket inte längre fungerar som aktiv galaxkärna, tolkas inom standardkosmologin som att en utveckling äger rum i kosmos. Följande objekt med aktiva galaxkärnor uppfattas av en jordiskt teleskop som mycket olika. De kan visserligen även vara varianter i en utvecklingsmodell, men det som verkligen skiljer dem åt är deras orientering i förhållande till oss. (wikipedia.org)
 6. I svensk massmedia förespeglas ofta att gatuvåldet ökar. Huruvida det verkligen förhåller sig så är omtvistat. Andra menar att våld och brottslighet inte ökar, utan ändrar karaktär i takt med att världen, mänskligheten och samhällssystemen förändras. Helt klart är att antalet anmälda våldsbrott av alla slag ökar, men ser man istället till hur många som blivit ihjälslagna har man i Sverige sedan början av 1970-talet legat på omkring 100 personer per år. Denna siffra är lägre än den nivå på cirka 150 som förekom vid mitten av 1800-talet, men högre än de ca 50 per år som slogs ihjäl på 1950-talet. Man kan alltså både hävda att dödligt våld minskat (jämfört med 1800-talet), ökat (jämfört med efterkrigstiden) eller ligger konstant (sedan 1970-talet). (wikipedia.org)
 7. Att frågan splittrar forskarvärlden beror på flera olika faktorer – dels råder ingen enighet om vad folkmord egentligen är. Kritiker menar[källa behövs] till exempel att FN:s definition är allt för snäv. För det första inkluderas bara grupper kategoriserade efter nationalitet, etnisk tillhörighet eller religion och för det andra måste det finnas ett uppsåt, det vill säga målsättning från förövarna att verkligen helt eller delvis fysiskt utplåna en sådan grupp. (wikipedia.org)
 8. Leonardo da Vinci var en av de första som verkligen kan kallas geolog. (wikipedia.org)
 9. En gladiator kunde be om nåd under gladiatorspelen genom att lägga sig på rygg och sträcka upp vänster arm. Åskådarna kunde då rösta ifall de tyckte att gladiatorn skulle skonas. Tummen upp antas ha betytt att gladiatorn skulle benådas och tummen ner att denne skulle dödas. Hur det verkligen förhöll sig är inte fastlagt i några källor, förutom det faktum att tummen vreds åt ett eller annat håll. Huruvida detta alls var vanligt förekommande är okänt. Om kejsaren var närvarande hade han det slutgiltiga avgörandet om nåd skulle beviljas. (wikipedia.org)
 10. Om namnet glasbjörk verkligen kommer från att ljudet av att klyva veden liknar glasklirr, kanske mest är en gammal skogsmans betraktelse.[källa behövs] (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast: