Relevans Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder relevans, varianter, uttal och böjningar av relevans

Relevans synonym, annat ord för relevans, vad betyder relevans, förklaring, uttal och böjningar av relevans.

Vad betyder och hur uttalas relevans

Relevans uttalas re|lev|ans [-ans el. -a?´s] och är ett substantiv -en.

Ordformer av relevans

Singular

relevans
obestämd grundform
relevans
obestämd genitiv
relevansen
bestämd grundform
relevansens
bestämd genitiv

Relevans är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Relevans på Engelska

  • relevance - Strindberg', s ideas about the theatre have full relevance in our times

Hur används ordet relevans

  1. Genetiska studier har visat att uppdelningen i två arter är korrekt: Västlig gorilla (Gorilla) och östlig gorilla (Gorilla beringei), som var och en är indelad i två underarter. Ibland skiljer man på låglandsgorilla med både västlig och östlig låglandsgorilla och bergsgorilla, en underart till den östliga gorillan. Dessa beteckningar har viss ekologisk relevans, men beteckningen "låglandsgorilla" buntar ihop underarter som inte är närmare släkt med varann. (källa)
  2. Relevans – Att budskapet är relevant för både avsändaren och mottagaren. (källa)
  3. Friktionen mellan tidvattnet och tidjorden då jorden snurrar under dem gör att jordens rotation minskar och rotationstiden ökar 0,000 02 sekunder per dygn. Om hundra år är ett dygn 0,000 73 sekunder längre än idag. I medeltal är dagarna hundra år framåt 0,000 36 sekunder längre än idag. Eftersom det är 36 525 dygn på ett sekel blir felet i tidräkningen 13 sekunder under ett århundrade. En annan följd av friktionen är att månen avlägsnar sig från jorden 3,8 centimeter varje år (denna hastighet har dock ändrat med tiden). Gör jämförelsen med isprinsessan som drar in armarna för att öka rotationen och, med större relevans i det här fallet, sträcker ut armarna för att minska på rotationen. (källa)
  4. I motsats till en del andra rättssystem finns det inget hinder i svensk domstol att använda hörsägen, eftersom det i svensk domstol råder fri bevisprövning. Detta innebär att domstolen prövar en uppgifts relevans och bevisvärde i ett mål, helt självständigt utifrån vad det kan tillföra målet i bevishänseende. Exempelvis kan en person inför domstol förhöras om vad en annan person har sagt vid ett tidigare tillfälle. (källa)
  5. Enligt organisationen Sveriges Arkitekter är utbildningen för att bli inredningsarkitekt fem år och finns på två skolor i Sverige, Konstfack i Stockholm och Högskolan för design och konsthantverk (HDK) i Göteborg. De tar emot elever efter antagningsprov. Sveriges Arkitekter erkänner även de europeiska utbildningar som är erkända av ECIA (European Council of Interior Architects). Det finns dock många yrkesverksamma inredningsarkitekter i Sverige som har gått på andra skolor än de som Sveriges Arkitekter erkänner. Men i regel krävs fem genomförda års utbildning vid universitet eller högskola med relevans till yrket för att kunna arbeta som inredningsarkitekt i Sverige. (källa)
  6. Relevans är en egenskap som ett påstående har gentemot ett annat påstående: om påstående A är relevant för påstående B, styrker eller avstyrker påstående A validiteten hos påstående B. Om A däremot är irrelevant för B, har sanningshalten av A ingen betydelse för (sanningshalten av) B. (källa)
  7. Studier (regleras i lag och avtal) Studier i organiserad form, oavsett relevans för anställningen. Arbetstagaren har rätt till behövlig ledighet. Arbetsgivaren kan skjuta upp tidpunkten för ledigheten, dock krävs godkännande av den lokala fackföreningen om arbetsgivaren önskar senarelägga ledigheten mer än sex månader. (källa)
  8. Längd har alltid haft en relevans för människan. Detta har medfört att det finns mängder av olika enheter för längd, som utvecklats i olika kulturer. (källa)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.