Vidunder Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder vidunder, varianter, uttal och böjningar av vidunder

Vidunder synonym, annat ord för vidunder, vad betyder vidunder, förklaring, uttal och böjningar av vidunder.

Synonym till vidunder

Andra språk

Vidunder på Engelska

  • monster

Hur används ordet vidunder

  1. Den goda typen förekommer i folksagan och den medeltida folkvisan och framställer lindormen som en prins, förtrollad till ett avskräckande och farligt vidunder, som av en uppoffrande jungfru befrias ur sin djurhamn. En typisk sådan saga är den om Kung Lindorm. (källa)
  2. Ett meteorregn, en meteorsvärm eller en meteorskur består av ett större antal meteorer, "stjärnfall" som visar sig under en begränsad tid. De kan uppstå i samband med att en större meteor splittras, men vanligare är att de uppstår när jordens bana skär banan för en gammal periodisk komet. Kometens svans består av förångade rester och partiklar från dess kärna och den kan ha brutits sönder under århundradenas lopp. Så småningom sprids resterna ojämnt över hela dess bana. Dessa senare skurar varar i allmänhet en eller några dagar, upp till någon vecka, och uppkommer alltid vid samma tid varje år. Beroende av hur mycket material som just där och då finns samlat kommer intensiteten i skuren att variera från gång till gång. I tidigare skeden kan många av dessa möten ha varit mycket spektakulära och troligen givit upphov till myter om vidunder och annan skrock. Meteorerna är oftast mycket små - i storlek med sandkorn - och överlever därför mycket sällan ända ner till marken. (källa)
  3. Molok, Malik eller Molek (även Melek, Milkom eller Molkom) är en gud som omnämns i Bibeln. I Karthago var molek namnet på ett slags barn- eller djuroffer. Eventuellt har författarna av de gammaltestamentliga böckerna missförstått grannfolkets seder och tolkat själva offret som namnet på en gud, i vilket fall har någon gud vid namn Molok aldrig tillbetts. I överförd bemärkelse används Molok i betydelsen omättligt vidunder. (källa)
  4. I modern tid har definitionen av monster ändrats igen och kopplas åter till främst bestar, vidunder och demoner. Enligt nationalencyklopedin är monster just vidunder och skrämmande varelser såsom Frankensteins monster. Begreppet monster appliceras ofta på människor vars beteende fullständigt och på ett avskyvärt sätt avviker från samhällsnormen. Här används begreppet för att framhäva det abnormala beteendet hos dessa individer. Ett välkänt exempel på detta är bland annat fallet med Josef Fritzl som under 24 år höll sin dotter och hennes barn, som han själv var far till, fångna i sin källare. (källa)
  5. En skapelseberättelse, skapelsemyt eller religiös kosmogoni är en berättelse om alltings uppkomst, inklusive skapelsen av vår egen värld (vårt eget universum) och av livet inklusive människan. Skapelseberättelser varierar mellan jordens folk och förändras även över tid. Att världen uppkommit ur kaos eller från ingenting genom gudomligt agerande är ett återkommande tema i många folks myter. Det gudomliga agerandet kan som i Bibeln och inom islam och bahá'í inskränka sig till en guds befallningar. Det kan också handla om en skapelse som framskrider och blir allt mer komplex i takt med att nya och fler gudar avlas från en ursprunglig urgud, som exempelvis Atum i det forna Egypten. Folk i Sydvästasien har haft många myter om att världen och allt liv har skapats av kropparna av urvarelser (vidunder, monster, titaner, etc) som besegrats och dödats av en yngre och mer människoliknande generation gudar. Vidare förekommer berättelser om världsägg. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.