Vind Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder vind, varianter, uttal och böjningar av vind

Vind synonym, annat ord för vind, vad betyder vind, förklaring, uttal och böjningar av vind.

Synonymer till vind

Hittade 2 varianter av ordet vind:

Vad betyder och hur uttalas vind

Vind uttalas vind och är ett substantiv -en -ar  i sms vind-; luft i rörelse; vind för våg utan styrning el. tillsyn  i sms vinds-; utrymme under yttertak i hus  vindspel; brunnssvängel.

Ordformer av vind

Singular

vind
obestämd grundform
vinds
obestämd genitiv
vinden
bestämd grundform
vindens
bestämd genitiv

Plural

vindar
obestämd grundform
vindars
obestämd genitiv
vindarna
bestämd grundform
vindarnas
bestämd genitiv

Vind1 är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Vad betyder och hur uttalas vind

Vind uttalas vind och är ett adjektiv vint vinda.

Vind betyder:

Ordformer av vind

Böjning (i positiv) vind en ~ + subst. vint ett ~ + subst. vinda den/det/de ~ + subst. Komparation vindare en/ett/den/det/de ~ + subst. vindast är ~ vindaste den/det/de ~ + subst.

Vind2 är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Vind på Engelska

 • warped
 • wind - wind force, headwind, the wind is rising (getting stronger), west wind
 • attic - loft, garret, attic apartment, penthouse

Hur används ordet vind

 1. Vikbolands Vind riktar stark kritik mot miljöprövningsdelegationen på Länsstyrelsen i Östergötland efter att de sagt nej till tillstånd om att bygga en ny vindkraftpark på Vikbolandet. (källa)
 2. I solrummet kan de äldre sitta på en sandstrand med havet och en blå himmel som fond. Det finns solglasögon att låna och flera solstolar. I lokalen hörs vind och fågelkvitter och golvet är en sandstrand. (källa)
 3. Abrasion (abrasionsvittne) inom geologi är ett annat ord för vågerosion, dvs nedbrytning av kuster och stränder genom inverkan av vågor, bränningar, tidvatten och kustströmmar. Det betyder att abrasion är ett samlingsnamn för vågornas erosiva verkan. Abrasion kan även syfta till en mekanisk nötning av en klippyta, som skapas av friktionen mellan klippan och små rörliga partiklar (sandkorn, lerpartiklar) som transporteras av vind, vågor, glaciärer, gravitation eller rinnande vatten. Abrasionens intensitet beror på hårdhet, koncentration, hastighet och massa på de rörliga partiklarna. (källa)
 4. En galär eller ett galärfartyg var en typ av fartyg som främst drevs med hjälp av åror. Den utvecklades av sjöfarande civilisationer kring Medelhavet och är först belagd runt 700-talet f.Kr. Galären var under en lång tid den vanligaste typen av krigsfartyg och användes i olika former ända in på början av 1800-talet i krig, handel och sjöröveri. Galären har funnits i en mängd olika former, men kännetecknas av ett långsmalt, grundgående skrov och lågt fribord. Så gott som alla typer av galärer hade även segel som kunde användas när vindriktningen var fördelaktig, men den var främst beroende av muskelkraft för att färdas. Tack vare sina åror kunde galärer färdas oberoende av vind och strömmar och var mycket manövrerbara. (källa)
 5. En ande (latin: spiritus) som är ett ord med gammal härstamning som förekommer i de flesta indoeuropeiska språk, och är nära besläktat med vind och andedräkt. Det kan dels syfta på livskraft hos människor och ibland även andra levande varelser – som andedräkten anses vara exempel på, och andra icke-kroppsliga levande varelser av gudomlig eller övernaturligt slag. (källa)
 6. Gipp, vändning undan vinden eller undanvindsvändning, är en manöver i segling där en segelbåt eller ett segelfartyg faller av tills man har vinden rakt akterifrån, låter aktern passera vindögat och fortsätter vändningen tills storseglet (eller det största snedseglet) får vinden in från baksidan och drar den eventuella bommen med sig till den andra sidan. När seglet så bytt sida seglar man för nya halsar, alltså med vinden in från andra sidan. I hård vind kan det vara besvärligt att genomföra en kontrollerad gipp om båten har stora snedsegel satta, medan en undanvindsvändning är odramatisk med råsegelriggade farkoster. (källa)
 7. Öppna flakvagnar för gods som tålde väder och vind. (källa)
 8. Golfströmmen är ett exempel på en västintensifierad havsström som drivs av vinden. Dess nordliga förgrening, Nordatlantiska driften, drivs däremot av termohalin cirkulation. Ofta spekuleras det att den globala uppvärmningen skulle kunna påverka det termohalina kretsloppet vilket skulle orsaka betydligt kallare klimat i norra Europa. Detta berör i så fall bara Golfströmmens nordliga gren, inte den "egentliga" Golfströmmen i nordvästra Atlanten. (källa)
 9. Montering av gravstenar följer särskilda regelverk upprättade av de parter som tillhandahåller gravstenar och de organ som utför arbetet. Arbetet är förenat med hantering av tunga varor och skall anbringas på ett sätt som tål väder och vind. (källa)
 10. Sand förekommer naturligt på ställen där väder och vind haft lång tid på sig att nöta ner urberget. Sådana platser är exempelvis stränder och öknar. Genom frostsprängning och nötning har sand även bildats under istidernas avsmältningsperioder då stora ismassor och smältvattenströmmar skapade bland annat sand- och rullstensåsar. Sand ingår ofta som en beståndsdel i moränmark. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.